Viešųjų ryšių vaidmuo integruotoje komunikacijoje

42 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Aktualumas: XXI amžiuje verslo valdymas neįmanomas be suvokimo, jog būtina integruoti rinkodaros vadybą ir komunikaciją. Rinkoje visas dėmesys dabar telkiamas į vartotoją ir jo poreikius, kurie jau tampa asmeniškais. Pardavimai neatsiejami nuo komunikacijos, nes jei bus siunčiama neteisinga žinutė vartotojams, tai įmonėje pardavimai neaugs. Visa organizacijos veikla turi būti nuosekli, kad verslas vystųsi sėkmingai. Keičiasi ir pats požiūris į verslo valdymą. Šiuo metu, norint išlikti konkurencingu verslo rinkoje, organizacijos turi siūlyti sprendimus nuolat besikeičiantiems vartotojų poreikiams, t.y. dažnai tenka prisitaikyti prie individualių vartotojų poreikių, taip pat šiandieninė pasiūla yra itin didelė, todėl organizacija turi sugalvoti, kaip jai pasiekti vartotoją ir kurti paklausą. Vis didėjantis permainų tempas didina darbuotojų kūrybinius lūkesčius. Taip pat organizacija privalo būti inovatyvi, o tai reiškia, kad ne tik prisitaikyti prie permainų, bet ir tinkamai jas valdyti, naudojant inovatyvias verslo praktikas ir procesus. Pasaulyje 1997 m. pradėta naudoti integruotos komunikacijos sąvoka, dabar jau itin dažnai girdimas šio modelio pritaikomumas praktikoje ir jo teikiama nauda. Lietuvoje tai vis dar nauja, nes įmonės nėra išsamiai susipažinusios su integruotos komunikacijos esme ir jos privalumais. Integruota komunikacija yra išsivysčiusi iš integruotos rinkodaros komunikacijos ir išsaugojusi keletą jos savybių, bet iš tiesų ji turi būti nagrinėjama kaip nauja koncepcija. Integruota rinkodaros komunikacija yra išsamus planavimas, įvertinantis įvairių komunikacijos sričių – reklamos, tiesioginio marketingo, pardavimų skatinimo ir ryšių su visuomene – strateginius vaidmenis ir apjungiantis paminėtas sritis, siekiant aiškumo, nuoseklumo ir maksimalaus komunikacijos poveikio. Būtent, ryšiai su visuomene atlieka svarbų vaidmenį, nes jie siekia palankumo ir abipusio supratimo tarp įmonės ir visuomenės bei kuria teigiamą įvaizdį ne tik apie organizaciją, bet ir apie jos teikiamus produktus/paslaugas.

Problema: integruota rinkodaros komunikacija jau nagrinėjama daugiau nei 10 metų, bet vis dar yra ginčijamasi dėl jos teikiamos naudos organizacijai. Mokslininkai pateikia integruotos komunikacijos plano organizacijoje įgyvendinimo žingsnius, bet ne visoms įmonėms pavyksta juos tinkamai suprasti ir pritaikyti savo veikloje. Jau visiems žinoma, jog IRK yra įvairių rinkodaros elementų taikymo visuma, kurioje reikia pabrėžti didelę įtaką daro ryšiai su visuomene, bet iki šiol nėra dar pakankamai įrodymų šiam teiginiui pagrįsti. Vis dar trūksta argumentų įrodyti, jog IRK yra strategiškai svarbi įmonėms ir padeda siekti organizacijos tikslų. Taigi šiame darbe bus analizuojami mokslininkų pateikiami argumentai padėsiantys suprasti problemą IRK ir viešųjų ryšių kontekste.

Objektas: viešųjų ryšių vaidmuo integruotoje komunikacijoje.

Darbo tikslas išsiaiškinti ryšių su visuomene vaidmenį integruotoje komunikacijoje.

Uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti integruotos komunikacijos taikymo poreikį šiuolaikinėse organizacijose.
 2. Paaiškinti integruotos rinkodaros komunikacijos sampratą.
 3. Apibrėžti integruotos rinkodaros komunikacijos elementus.
 4. Nustatyti IRK elementų parinkimo ir integravimo strategijas organizacijų rinkodaroje.

Metodas: mokslinės literatūros analizė, lyginimas

Literatūra: kursiniame darbe bus remiamasi mokslininkų straipsniais, monografijomis, knygomis, kurios yra tiesiogiai susijusios su integruota komunikacija bei viešaisiais ryšiais. Pagrindiniai mokslininkai, kuriais darbe bus remiamasi yra T.W.Shultzas, I.Niemannas, D.Picktonas ir A.Broderickas, D.L.Wilcox bei G.Morganas. Iš lietuvių autorių esminės įžvalgos paremtos A.Bakanausko, R.Radzevičiūtės bei I.Šliburytės mintimis.

Darbo struktūra: pirmoje dalyje bus analizuojama organizacijos ir IRK samprata ir kuo pastaroji yra svarbi šiuolaikinei organizacijai. Antroje dalyje pateikiamos įvairių autorių susistemintos IRK elementų reikšmės. Trečioje dalyje aprašoma IRK elementų integracija ir kaip ji yra vykdoma šiuolaikinėje kompanijoje.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. INTEGRUOTOS RINKODAROS KOMUNIKACIJOS TEORINIAI ASPEKTAI7
 • 1.1 Organizacijos samprata7
 • 1.2 Strateginė integruotos rinkodaros komunikacijos reikšmė organizacijos valdyme10
 • 1.3 IRK samprata15
 • 2. INTEGRUOTOS RINKODAROS KOMUNIKACIJOS ELEMENTAI21
 • 2.1 Reklamos samprata21
 • 2.2 Asmeninio pardavimo samprata23
 • 2.3 Pardavimo skatinimo reikšmė24
 • 2.4 Ryšių su visuomene samprata26
 • 2.5 Tiesioginės rinkodaros samprata28
 • 3. IRK ELEMENTŲ INTEGRACIJA31
 • IŠVADOS38
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS40

Reziumė

Autorius
girlwithglasses
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 15, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
42 psl.

Susiję darbai

Viešieji ryšiai internete

Komunikacija Kursinis darbas loryte
Įmonės sėkmė labai priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos vystomą veiklą. Jei įmonei pavyksta tam tikroje visuomenės dalyje suformuoti teigiamą įvaizdį,...

Komunikacija

Komunikacija Prezentacija justxxx1
Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Komunikacijos kultūros organizacijoje tyrimas

Komunikacija Tyrimas 2012 m. dianaba
Kas yra komunikacija organizacijoje? Ar tai tik dalykinis bendradarbiavimas su partneriais, klientais? Ar tai tarpasmeninis bendravimas tarp kolegų, tarp vadovų ir darbuotojų? Visi...

Kalbėjimo viešai baimės valdymas

Komunikacija Referatas 2013 m. rasaaaaa
Viešas kalbėjimas – neatskiriama šiuolaikinio žmogaus gyvenimo dalis. Nuo pat mažų dienų susiduriame su viešu kalbėjimu pirmiausiai, tai šeimos rate, kai artimiesiems deklamuojame...

Viešųjų ryšių konspektas

Komunikacija Konspektas 2018 m. gerumina
Viešųjų ryšių dalyko konspektas, skirtas pasirengti egzaminuj. Konspektas buvo naudojamas ruošiantis magistro egzaminui. Parengtas remiantis dėstytojų paskaitomis ir seminarais.