Socialiniai mokslai / Pedagogika

Gabių vaikų problemos šiuolaikinėje mokykloje

0 atsiliepimų
Autorius:

         Kursiniame darbe labai svarbu atskleisti, ar vidurinės mokyklos pradinių klasių pedagogams rūpi bendrojoje edukacinėje veikloje atsižvelgti į unikalius kiekvieno pradinių klasių moksleivio poreikius. Darbo objektas: esamos situacijos analizė, galimos gabių pradinių klasių problemos šiuolaikinėje mokykloje ir specialaus ugdymo modelio sukūrimas konkrečioje bendrojo lavinimo mokykloje remiantis sociologine apklausa (tyrimu). Darbo tikslas: ištirti gabių pradinių klasių mokinių (1 – 4 klasių) problemas šiuolaikinėje mokykloje remiantis teorine ir praktine medziaga. Remiantis sociologiniu tyrimu anketomis “Gabių pradinių klasių mokinių (1 – 4 klasių) problemos tyrimas šiuolaikinėse mokyklose”. Vilniaus miesto ir rajono mokyklų pradinių klasių pedagogų anoniminė anketinė apklausa. Uždaviniai: išskirti vyraujančias gabumų sampratas ir apibrėžti naujosios gabumų paradigmos konstruotą bei gabumų identifikavimo būdus ir su jais susijusias problemas; įvertinti atskirą gabių pradinių klasių mokinių ugdymo problemas ir pasiūlyti sprendimo būdus instituciniame lygmenyje modelį ar bent jau tokio ugdymo programą remiantis sociologine apklausa (anketa), tad galime daryti išvadas ir pasiūlyti, kad gabūs pradinių klasių mokiniai giliau domėtųsi įvairiomis sritimis ir taip išspręstume jų problemas. Darbo rezultatai: Norint sukurti atskirą gabių pradinių klasių mokinių problemos sprendimo ugdymo instituciniame lygmenyje modelį ar bent jau tokio ugdymo programą, būtina kūrybiškai išnaudoti esamas individualaus ir diferencijuoto darbo su gabiais pradinių klasių mokiniais galimybes.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8900 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • TEORINĖ KURSINIO DARBO DALIS
 • 1. GABIŲ VAIKŲ IDENTIFIKAVIMO IR UGDYMO PROBLEMOS ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOS MOKYKLOJE6
 • 1.1 Vaikų gabumų koncepcijos samprata6
 • 1.2 Vaikų gabumų identifikavimo būdai9
 • 1.3 Gabių pradinių klasių mokinių ugdymo problemos ir taikomi sprendimo būdai mokyklose11
 • PRAKTINĖ KURSINIO DARBO DALIS
 • 2. GABIŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROBLEMŲ TYRIMO METODAI MOKYKLOSE14
 • 2.1 Tyrimo metodika15
 • 2.2 Tyrimo imtis16
 • 2.3 Duomenų rinkimas17
 • 2.4 Duomenų analizė17
 • 3. GABIŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PROBLEMOS TYRIMAS ŠIUOLAIKINĖSE MOKYKLOSE PAIMANT PAVYZDŽIU VILNIAUS MIESTO VIDURINES MOKYKLAS18
 • 3.1 Tyrimo rezultatų aptarimas18
 • 3.2 Pasiūlymai spręsti gabių pradinių klasių mokinių ugdymo problemas vidurinėse mokyklose25
 • IŠVADOS27
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI29
 • PRIEDAI31

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai
Referatas Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai

,,Dabartinė žmonija išgyvena didžiulį virsmą - vaikų auklėjimą ir švietimą grindžiančių pažiūrų esminį pasikeitimą. Galima [...]

Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas
Referatas Vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, integravimas į bendrojo lavinimo mokyklas: socialinis pedagoginis aspektas

Taigi referato tikslas būtų išsiaiškinti vaikų, turinčių specialių poreikių, esminius socialinius bei [...]

Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Dabarties mokykla šiuolaikinėje vaikų prozoje
Diplominis darbas Dabarties mokykla šiuolaikinėje vaikų prozoje

Vaikų literatūroje didelis dėmesys skiriamas mokyklai, kadangi mokykla – bendra visų vaikų patirtis. Mokykla nuo [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Gabių vaikų ugdymas
Referatas Gabių vaikų ugdymas

Pasaulio vystymosi istorija liudija, kad gabių žmonių veikla gali daryti lemtingą įtaką tautos ar [...]

Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai
Referatas Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai

Šiandieninė visuomenė teikia didelę reikšmę vaiko vystymuisi ir jo gebėjimų lavinimui. Tačiau vis dažniau yra [...]

Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus
Diplominis darbas Problemos, kylančios tėvams, auginantiems neįgalius vaikus

Temos aktualumas. Viena aktualiausių problemų - negalės fenomenas - yra šeimos, auginančios neįgalų vaiką, situacija.

Tėvų ir vaikų bendravimo problemos. Prievartą patiriantys vaikai
Prezentacija Tėvų ir vaikų bendravimo problemos. Prievartą patiriantys vaikai

Namai yra pirma bendruomenė, kurią vaikas sutinka. Deja šeimų be konfliktų tiesiog nėra. Kad ir [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos
Tyrimas Priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos problemos

Perėjimas iš vaikų darželio į pradinę mokyklą yra svar­bus žingsnis vaiko gyvenime. Pedagoginiu ir psichologi­niu [...]

Laisvės problema šiuolaikinėje politinėje teritorijoje
Referatas Laisvės problema šiuolaikinėje politinėje teritorijoje

Temos aktualumas. Kalbėjimas apie laisvę visada išlieka aktualus. Žodis laisvė yra dažnai vartojimas daugelyje gyvenimo [...]

Pilietinio ugdymo mokykloje problema
Referatas Pilietinio ugdymo mokykloje problema

Anot Zaleskienės I. (1997), svarbiausi yra du pilietinio ugdymo uždaviniai: Sudaryti sąlygas moksleiviams mokytis, surasti savo [...]