Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai

13 psl. / 3199 žod.

Ištrauka

,,Dabartinė žmonija išgyvena didžiulį virsmą - vaikų auklėjimą ir švietimą grindžiančių pažiūrų esminį pasikeitimą. Galima drąsiai teigti, jog vien sudėtingiausių šiandienos užduočių - atsakyti į klausimą kaip auginti ir šviesti jaunąją kartą. XXI amžiaus tikrovė mus skatina kurti ir diegti naują švietimo sampratą, dabarties pasaulio vaikams teikiančią viltį bei įkvėpimą.. Tokia samprata nūnai skleidžiasi vaikų svajonėse ir sapnuose. Kad veiksmingai bei visapusiškai ugdydami jaunąją kartą pasitarnautume ateities žmonijai (būtent jai ir atstovauja dabartiniai vaikai), turime plačiau suvokti visą žmogaus būtį. Vaikai neabejotinai verti tokios pedagogikos. Be to, nuo jos priklauso visų žmonių ateitis. Dabartiniai žmonės pripažįsta būtinybę ir mėgina pertvarkyti esamą visuomenės struktūrą. Taip ir švietimo srities darbuotojai turi siekti švietimo sistemos permainų, esmingai keisdami ją grindžiančią pasaulėžiūrą. Šios permainos tikrai įmanomos, nes vaikų mokymo meną globoja patys mokantieji"(Carrol, Tober, 2007, p. 97).
Pirmas žingsnis į gabių vaikų ugdymą – vaiko gabumų atpažinimas ir įvertinimas. Tai itin aktuali ir sudėtinga problema, kelianti didelį susidomėjimą visame pasaulyje. Nes yra pripažinta, kad daugelis žmonių niekada nepasiekia tokio lygio, kokio galima būtų tikėtis atsižvelgiant į jų turimas galimybes, jei jų talentas nėra identifikuojamas, specialiai puoselėjamas ir lavinamas. 1994 m. Europos Tarybos Generalinė Asamblėja patvirtino gabių vaikų ugdymo rekomendacijas. Greta senas ir gilias tradicijas turinčių valstybių (JAV, Anglija, Vokietija ir kt.), kuriose mokslininkai tęsia gabių vaikų tyrimus, atsiranda ir kitų valstybių, besirūpinančių gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo problemomis. Politinės ir ekonominės permainos Rytų Europoje paskatino aktyvias reformas švietimo sistemoje.


Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. Gabumų ir gabaus vaiko samprata
  • 2. Intelektas – gabumų sąvokos elementas
  • 3. Gabių vaikų atpažinimas ir įvertinimas
  • 4 .Gabių vaikų ugdymo problemos
  • 5. Galimi gabių mokinių ugdymo metodai ir būdai
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Reziumė

Autorius
saule3
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.34
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 8, 2014
Apimtis
13 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Gabių vaikų ugdymas

Pedagogika Prezentacija 2010 m. everesta
Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius vaikus ir jų ugdymą.

Gabių vaikų ugdymas

Pedagogika Referatas wanillius
Pasaulio vystymosi istorija liudija, kad gabių žmonių veikla gali daryti lemtingą įtaką tautos ar net civilizacijos raidai, jos pažangai. Daugelis tėčių ir mamų...

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Pedagogika Tyrimas 2008 m. džonas
Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti XXI amžiuje, turi funkcionuoti neformalus ugdymas, kaip neatsiejama...

Gabių vaikų problemos šiuolaikinėje mokykloje

Pedagogika Kursinis darbas 2010 m. rasa13
Moksliniai darbai leidžia teigti, kad mokytojams yra nelengva identifikuoti gabius mokinius klasėje. Pradinių klasių mokinių gebėjimų vertinimo procesą gali apsunkinti ne tik gabumų...