Socialiniai mokslai / Pedagogika

Gabių vaikų ugdymas: problemos ir metodai

0 atsiliepimų
Autorius:
,,Dabartinė žmonija išgyvena didžiulį virsmą - vaikų auklėjimą ir švietimą grindžiančių pažiūrų esminį pasikeitimą. Galima drąsiai teigti, jog vien sudėtingiausių šiandienos užduočių - atsakyti į klausimą kaip auginti ir šviesti jaunąją kartą. XXI amžiaus tikrovė mus skatina kurti ir diegti naują švietimo sampratą, dabarties pasaulio vaikams teikiančią viltį bei įkvėpimą.. Tokia samprata nūnai skleidžiasi vaikų svajonėse ir sapnuose. Kad veiksmingai bei visapusiškai ugdydami jaunąją kartą pasitarnautume ateities žmonijai (būtent jai ir atstovauja dabartiniai vaikai), turime plačiau suvokti visą žmogaus būtį. Vaikai neabejotinai verti tokios pedagogikos. Be to, nuo jos priklauso visų žmonių ateitis. Dabartiniai žmonės pripažįsta būtinybę ir mėgina pertvarkyti esamą visuomenės struktūrą. Taip ir švietimo srities darbuotojai turi siekti švietimo sistemos permainų, esmingai keisdami ją grindžiančią pasaulėžiūrą. Šios permainos tikrai įmanomos, nes vaikų mokymo meną globoja patys mokantieji"(Carrol, Tober, 2007, p. 97).
Pirmas žingsnis į gabių vaikų ugdymą – vaiko gabumų atpažinimas ir įvertinimas. Tai itin aktuali ir sudėtinga problema, kelianti didelį susidomėjimą visame pasaulyje. Nes yra pripažinta, kad daugelis žmonių niekada nepasiekia tokio lygio, kokio galima būtų tikėtis atsižvelgiant į jų turimas galimybes, jei jų talentas nėra identifikuojamas, specialiai puoselėjamas ir lavinamas. 1994 m. Europos Tarybos Generalinė Asamblėja patvirtino gabių vaikų ugdymo rekomendacijas. Greta senas ir gilias tradicijas turinčių valstybių (JAV, Anglija, Vokietija ir kt.), kuriose mokslininkai tęsia gabių vaikų tyrimus, atsiranda ir kitų valstybių, besirūpinančių gabių vaikų atpažinimo ir ugdymo problemomis. Politinės ir ekonominės permainos Rytų Europoje paskatino aktyvias reformas švietimo sistemoje.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
3199 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS
  • 1. Gabumų ir gabaus vaiko samprata
  • 2. Intelektas – gabumų sąvokos elementas
  • 3. Gabių vaikų atpažinimas ir įvertinimas
  • 4 .Gabių vaikų ugdymo problemos
  • 5. Galimi gabių mokinių ugdymo metodai ir būdai
  • IŠVADOS
  • LITERATŪRA

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gabių vaikų ugdymas
Prezentacija Gabių vaikų ugdymas

Kas yra gabumai, kaip jie pasireiškia, kokie vyrauja mitai ir kokie yra faktai apie gabius [...]

Gabių vaikų ugdymas
Referatas Gabių vaikų ugdymas

Pasaulio vystymosi istorija liudija, kad gabių žmonių veikla gali daryti lemtingą įtaką tautos ar [...]

Gabių vaikų problemos šiuolaikinėje mokykloje
Kursinis darbas Gabių vaikų problemos šiuolaikinėje mokykloje

         Kursiniame darbe labai svarbu atskleisti, ar vidurinės mokyklos pradinių klasių pedagogams rūpi bendrojoje edukacinėje [...]

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos
Kursinis darbas Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo darželyje problemos

Remiantis “Vaikų teisių konvencija” galima teigti, kad kiekvienas vaikas turi turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas
Diplominis darbas Vaikų globos namų ir mokyklos bendradarbiavimas, sprendžiant vaikų globos namų auklėtinių problemas

Temos aktualumas. Mažos tautos išlikimo ir stiprumo garantas yra žmogus, kaip motyvuotas pilietis, pasirengęs nuolat [...]

Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai
Referatas Autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymo ypatumai

Darbe išsamiai apžvelgiamas autizmo reiškinys - apibūdinamas sutrikimas, jo paplitimas, priežastys, išreištumo skirtumai, diagnostika. Pristatomi [...]

Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje
Diplominis darbas Ugdomosios vaikų veiklos planavimo kokybė ir jos samprata ugdymo praktikoje

Temos aktualumas ir problema. Šių dienų pedagogo veikla yra įvairiapusė. Sisteminant V. Jakavičius (1998) išskiria [...]

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]

Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa
Referatas Vaikų autistų socialinių įgūdžių ugdymo programa

Autizmas yra neurologinis raidos sutrikimas, kuris paprastai lemia nepakankamą vaiko socialinių įgūdžių, kalbos ir elgesio [...]

Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė
Diplominis darbas Vaikų adaptacijos globėjų šeimose problemų analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje vyrauja aktyvus gyvenimo tempas. Žmonės susvetimėja, nebėra šiltų bei glaudžių santykių net su [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas
Tyrimas Neformaliojo vaikų ugdymo poreikių tyrimas

Dabartiniu metu didžiausias dėmesys skiriamas formaliam švietimui, tačiau norint paruošti mokinius gyventi ir veiksmingai dirbti [...]