Pelno mokesčio apskaičiavimo analizė ES

33 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Europos Sąjungoje galioja 27 skirtingos nacionalinės pelno mokesčio sistemos, kurios trukdo vidaus rinkai tinkamai veikti. Valstybės narės neturi galimybių užtikrinti visapusiškų šios problemos sprendimų. Pagal subsidiarumo principą valstybės narės išlaiko suverenumą nustatyti savo pelno mokesčio tarifus. 27 skirtingos rinkos su pakankamai dideliais pelno mokesčio tarifo skirtumais sukuria nevienodas konkurencijos sąlygas, dėlto kai kurios sąjungos narės patiria didelių ekonominių nuostolių. Todėl yra būtina pertvarkyti pelno mokesčio sistemą ES, ypatingai koreguojant pelno mokesčio tarifą, kad skirtumai tarp sąjungos narių nebūtų tokie dideli. Būtina nustatyti pelno mokesčio tarifo ribas, kuriose jis galėtų svyruoti ir valstybės narės jį galėtų pasirinkto iš nustatyto intervalo, nes nustatyti vienodą pelno mokesčio tarifą visoje ES būtų neįmanoma, tam priešintųsi daugelis narių.

Pelno mokesčio tarifo problema pakankamai aktuali, į kurią atsižvelgia daugelis bendrijos narių. Europos Komisija nuolat rengia įvairias direktyvas, siūlančias suvienodinti pelno mokesčio tarifus ES, nustatyti bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę bei taikyti jas kartu.

Šio darbo tikslas – atlikti pelno mokesčio tarifo ir pelno mokesčio bazės analizę Europos Sąjungoje.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti pelno mokestį Lietuvoje ir ES valstybėse;
 2. Pateikti pelno mokesčio tarifo – mokestinių pajamų paradoksą;
 3. Išanalizuoti pelno mokesčio tarifo kaitą 1995 -2011 m. ES;
 4. Atlikti pelno mokesčio tarifo – mokestinių pajamų paradokso analizę kai kuriose ES valstybėse;
 5. Pateikti pasiūlymus problemos sprendimui.

Darbą sudaro 10 paveikslų, 4 lentelės, 2 priedai, darbas parašytas remiantis 14 literatūros šaltinių.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. TEORINĖ DARBO DALIS5
 • 1.1. Problemos apibūdinimas5
 • 1.2. Pelno mokestis Lietuvoje ir ES valstybėse6
 • 1.3. Pelno mokesčio tarifo – mokestinių pajamų paradoksas13
 • 2. METODOLOGINĖ DARBO DALIS14
 • 3. PRAKTINĖ DARBO DALIS15
 • 3.1. Pelno mokesčio tarifų kaita 1995-2011 m. ES valstybėse15
 • 3.2. Pajamų, gautų iš sumokėto pelno mokesčio, dalis BVP ir jos kitimas ES17
 • 3.3. Pelno mokesčio tarifo – mokestinių pajamų paradokso analizė ES18
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI27
 • LITERATŪRA28
 • PRIEDAI30

Reziumė

Autorius
maslova
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 25, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Lietuvos BVP kaitos analizė

Ekonomika Kursinis darbas 2008 m. some_sugar
Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (BVP, BVP vienam gyventojui ir valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos) yra makroekonominiai, taigi labai svarbūs, darantys didžiulę įtaką valstybei,...

Naujų produktų savikainos apskaičiavimas

Ekonomika Referatas guoba
Valdymo apskaita teikia informaciją, reikalingą priimti veiksmingus valdymo sprendimus. Vertinant informacijos svarbą savikainos kalkuliavimas yra valdymo apskaitos pagrindas. Tačiau Lietuvos įmonėse tam teikiamas...