Būtųjų laikų palyginimas lietuvių ir ispanų pasakose

25 psl. / 7000 žod.

Ištrauka

Teksto vertimas iš vienos kalbos į kitą ne vienam vertėjui dažnai tampa tikru Sizifo darbu. Taip nutinka ne vien dėl leksinių kliūčių besistengiant surasti tinkamiausią alternatyvą vienam ar kitam žodžiui; labai dažnai abejonės kyla dėl skirtingų kalbų laikų neatitikimo. Pavyzdžiui, verčiant iš ispanų į lietuvių kalbą labai sunku yra perteikti veiksmažodžio laiko kategoriją, teigia Carmen Caro Dugo straipsnyje „Veiksmažodžio laiko kategorijos problema verčiant iš ispanų kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į ispanų kalbą. Būtųjų laikų semantika.“ (2008) Taip yra dėl to, jog ispanų kalboje būtųjų laikų yra kur kas daugiau nei lietuvių kalboje, be to, „ispanų kalba laikosi griežtų, iš lotynų kalbos paveldėtų, laikų derinimo taisyklių.“ Tik gerai išmanydamas abiejų verčiamų kalbų laikų semantiką, žinodamas kitas galimas formas tam pačiam laikui išreikšti vertėjas gebės tinkamai išversti tekstą nepakeisdamas jo prasmės. Tam, žinoma, neužtenka vien gramatinių žinių, reikia ir ypatingo dėmesio kontekstui ir pranešimo turiniui.

Kursinio darbo teorinėje dalyje nagrinėsime lietuvių ir ispanų kalbų būtųjų laikų, reiškiančių pasikartojantį veiksmą, semantiką. Vertėjas, verčiantis iš ispanų į lietuvių kalbą ar atvirkščiai, perskaitęs šį darbą galėtų rasti naudingos informacijos apie tai, kokiam tikslui kuris laikas yra skirtas bei kokias kitas konstrukcijas galima naudoti norint perteikti tą pačią mintį. Teorinėje darbo dalyje pateikiama nemažai pavyzdžių, iliustruojančių ispanų ir lietuvių laikų semantiką bei tarpusavio ryšį.

Susipažinę su teoriniais laikų aspektais, praktinėje darbo dalyje nagrinėsime, kaip būtieji laikai, reiškiantys pasikartojantį veiksmą, yra naudojami lietuvių ir ispanų pasakose. Nagrinėjamos pasakos:

Taigi, šio kursinio darbo objektas, tikslas bei uždaviniai yra šie:

Objektas: Lietuvių kalbos būtasis dažninis ir ispanų kalbos imperfecto laikai ir kitos konstrukcijos besikartojančiam veiksmui reikšti; jų panašumai ir skirtumai, vartojimo ypatybės lietuvių bei ispanų pasakose.

Tikslas: Išsiaiškinti skirtumus tarp lietuvių kalbos būtojo dažninio laiko ir ispanų kalbos pretérito imperfecto bei pateikti kitas alternatyvas, galinčias atlikti būtojo dažninio laiko funkciją.


Turinys

 • ĮVADAS……………………………………………………………………………….4
 • I. LITERATŪROS APŽVALGA………………………………………………6
 • 1.1. trumpa lietuvių kalbos būtojo dažninio laiko istorijos apžvalga……….….6
 • 1.2. lietuvių kalbos būtasis dažninis laikas šiuolaikiniuose darbuose………….7
 • 1.3. ispanų kalbos atitikmenys lietuvių kalbos būtajam dažniniui laikui……9
 • II. TYRIMO METODOLOGIJA
 • 2.1.
 • 2.2.
 • III. EMPIRINIS TYRIMAS
 • 3.1.
 • 3.2.
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS
 • ŠALTINIAI
 • SANTRAUKA

Reziumė

Autorius
darling19
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 21, 2017
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Viename pokalbyje Ričardas Gavelis sako: „Turejau drąsos ir nelaimės parodyti žmonėms jų gyvenimą tokį, koks jis iš tiesų buvo. drastiškai išsityčiojau iš lietuviško neveiklumo, bejėgiškumo ir provincialios didybės manijos“. Ką jūs manote apie tikrovės ir jos vaizdavimo literatūroje santykį? ar visada kūrėjas tūretų būti kritiškas? Savo mintis argumentuokite remdamiesi šiuolaikinės lietuvių literatūros pavyzdžiais

Lietuvių kalba Rašinys monika.bijeikyte
Akivaizdu, kad daugelis šiuolaikinių lietuvių rašytojų taip nemano. Jų knygose tikrovė yra atgrasi, slogi, atstumianti. Tačiau manau, kad tokį rašytojų požiūrį galima nesunkiai...