Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti tapatinamas su nuosavybės atsiradimu, nes esant nuosavybei galima samdyti darbuotojus tam tikram darbui už tam tikrą užmokestį.

 Norint sėkmingai vystyti verslą reikalinga nuosekli, teisinga ir tinkama apskaita. Įmonės turi kruopščiai suformuoti apskaitos politiką, kurioje būtų nurodyti ir taikomi apskaitos principai, metodai, bei taisyklės skirtos bendrovės apskaitai tvarkyti.

Labai svarbu, kad įmonėse būtų sudarytos visos galimybės kuo geriau panaudoti darbo išteklius, siekiant geriausių darbo rezultatų. Taip pat labai svarbu tinkamai tvarkyti darbo rodiklių apskaitą ir nuolat ją analizuoti. Rinkoje žmogaus darbo jėga gali būti perkama bei parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka darbuotojui darbo užmokestį. Darbo užmokestį sudaro įvairūs faktoriai : darbo įvertinimas pinigais, kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Kadangi dauguma įmonių turi samdomųjų darbuotojų, tai darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaitos klausimai yra ypač aktualūs. Atlyginimas už darbą yra samdomųjų darbuotojų kiekybinis reliatyvumo vertės matas. Jis ne tik tiesiogiai veikia daugumos žmonių gyvenimo lygį, bet ir visuomeninę padėtį bei pripažinimą įmonės viduje ir už jos ribų. Todėl atlyginimas už darbą turi būti ne tik teisingas, bet ir reikšmingas. Darbuotojai labai stengsis jeigu tikėsis, kad už jų pastangas dirbant bus deramai atlyginta. Todėl atlyginant už darbą organizacijoje turi būti aiškiai parodytas darbinio aktyvumo, kokybiško ir punktualaus darbo atlyginimo mechanizmas.

Taigi pagrindinis atlyginimo už darbą tikslas yra padėti įgyvendinti organizacijos strateginius siekius ir trumpalaikius uždavinius ugdant kvalifikuotus, kompetentingus, pareigingus ir motyvuotus darbuotojus. Darbo užmokesčio tema yra aktuali ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui, nes jam svarbi jo įmonės sėkminga bei pelninga veikla.

Darbo tikslas - išnagrinėti UAB „MARKAI“ darbo užmokesčio dokumentus ir išanalizuoti įmonės darbo apmokėjimo apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 • Surinkti UAB „MARKAI“ informaciją apie apskaitos politiką ir darbo apmokėjimo sistemą;
 • Išanalizuoti įmonės darbo laiko apskaitą, darbo užmokesčio apskaičiavimo, išskaitymo iš darbo užmokesčio ir išmokėjimo tvarką;
 • Pateikti bendrovės darbo užmokesčio apskaitos dokumentų pavyzdzius

Darbo objektas: Darbo užmokesčio apskaita įmonėje UAB „MARKAI“

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4930 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • SĄVOKOS4
 • 1. DARBO OBJEKTO IR NAUDOTOS LITERATŪROS APŽVALGA6
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA ĮMONĖSE
 • 2.1 Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė7
 • 2.2 Darbo užmokesčio formos ir rūšys9
 • 2.3 Darbo užmokesčio sistema11
 • 3.PRAKTINĖ DALIS UAB „MARKAI“ ĮMONĖS APSKAITA
 • 3.1 UAB „MARKAI“ Įmonės Darbo užmokesčio apskaita15
 • 3.2 Atostoginių, ligos pašalpos ir išeitinės kompensacijos apskaičiavimas ir išmokėjimas18
 • 3.2.1 Atostoginių apskaičiavimas ir išmokėjimas18
 • 3.2.2 Ligos pašalpa19
 • 3.2.3 Išeitinė kompensacija21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”
Kursinis darbas Trumpalaikio turto apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti įmonių grupėje „Utenos trikotažas”

Norint sėkmingai valdyti įmonę reikia vadovautis apskaita. Apskaita yra socialinės ekonominės informacijos rengimo ir pateikimo [...]

Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje
Referatas Pajamų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „X“ įmonėje

Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į [...]

Skolų įmonei apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „TEO LT“ įmonėje
Kursinis darbas Skolų įmonei apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „TEO LT“ įmonėje

   Dabartiniu metu vis dinamiškiau keičiasi ekonominė situacija. Didėja visuomenės poreikių kaitos tempai. Vis sparčiau [...]

Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje
Referatas Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą kaip [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei
Diplominis darbas Valdymo apskaitos informacijos panaudojimas vidaus kontrolei

Informacija – tai tikrovės atvaizdavimas tam tikra tvarka ir sistema. Informacija yra tai, kas [...]

Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas
Referatas Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas

Vystantis ūkinei veiklai informacinė apskaitos sistema vis labiau pradėjo sąveikauti su ūkinės (ne finansinės informacijos [...]