Darbo užmokesčio ir su juo susijusių atskaitymų apskaita ir informacijos apie ją panaudojimas veiklos procesui valdyti „UAB Markai“ įmonėje

26 psl. / 4930 žod.

Ištrauka

Apmokėjimas už darbą yra vienas iš svarbiausių visuomeninių darbo organizavimo elementų. Jų atsiradimas gali būti tapatinamas su nuosavybės atsiradimu, nes esant nuosavybei galima samdyti darbuotojus tam tikram darbui už tam tikrą užmokestį.

Norint sėkmingai vystyti verslą reikalinga nuosekli, teisinga ir tinkama apskaita. Įmonės turi kruopščiai suformuoti apskaitos politiką, kurioje būtų nurodyti ir taikomi apskaitos principai, metodai, bei taisyklės skirtos bendrovės apskaitai tvarkyti.

Labai svarbu, kad įmonėse būtų sudarytos visos galimybės kuo geriau panaudoti darbo išteklius, siekiant geriausių darbo rezultatų. Taip pat labai svarbu tinkamai tvarkyti darbo rodiklių apskaitą ir nuolat ją analizuoti. Rinkoje žmogaus darbo jėga gali būti perkama bei parduodama. Nusipirkęs darbo jėgą, kapitalo savininkas naudoja ją ūkinėje veikloje ir už tai moka darbuotojui darbo užmokestį. Darbo užmokestį sudaro įvairūs faktoriai : darbo įvertinimas pinigais, kurį sudaro pareiginė alga, priemokos, priedai ir premijos. Kadangi dauguma įmonių turi samdomųjų darbuotojų, tai darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių apskaitos klausimai yra ypač aktualūs. Atlyginimas už darbą yra samdomųjų darbuotojų kiekybinis reliatyvumo vertės matas. Jis ne tik tiesiogiai veikia daugumos žmonių gyvenimo lygį, bet ir visuomeninę padėtį bei pripažinimą įmonės viduje ir už jos ribų. Todėl atlyginimas už darbą turi būti ne tik teisingas, bet ir reikšmingas. Darbuotojai labai stengsis jeigu tikėsis, kad už jų pastangas dirbant bus deramai atlyginta. Todėl atlyginant už darbą organizacijoje turi būti aiškiai parodytas darbinio aktyvumo, kokybiško ir punktualaus darbo atlyginimo mechanizmas.

Taigi pagrindinis atlyginimo už darbą tikslas yra padėti įgyvendinti organizacijos strateginius siekius ir trumpalaikius uždavinius ugdant kvalifikuotus, kompetentingus, pareigingus ir motyvuotus darbuotojus. Darbo užmokesčio tema yra aktuali ne tik darbuotojui, bet ir darbdaviui, nes jam svarbi jo įmonės sėkminga bei pelninga veikla.

Darbo tikslas - išnagrinėti UAB „MARKAI“ darbo užmokesčio dokumentus ir išanalizuoti įmonės darbo apmokėjimo apskaitą.

Darbo uždaviniai:

 • Surinkti UAB „MARKAI“ informaciją apie apskaitos politiką ir darbo apmokėjimo sistemą;
 • Išanalizuoti įmonės darbo laiko apskaitą, darbo užmokesčio apskaičiavimo, išskaitymo iš darbo užmokesčio ir išmokėjimo tvarką;
 • Pateikti bendrovės darbo užmokesčio apskaitos dokumentų pavyzdzius

Darbo objektas: Darbo užmokesčio apskaita įmonėje UAB „MARKAI“


Turinys

 • ĮVADAS3
 • SĄVOKOS4
 • 1. DARBO OBJEKTO IR NAUDOTOS LITERATŪROS APŽVALGA6
 • 2. DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA ĮMONĖSE
 • 2.1 Darbo užmokesčio samprata ir reikšmė7
 • 2.2 Darbo užmokesčio formos ir rūšys9
 • 2.3 Darbo užmokesčio sistema11
 • 3.PRAKTINĖ DALIS UAB „MARKAI“ ĮMONĖS APSKAITA
 • 3.1 UAB „MARKAI“ Įmonės Darbo užmokesčio apskaita15
 • 3.2 Atostoginių, ligos pašalpos ir išeitinės kompensacijos apskaičiavimas ir išmokėjimas18
 • 3.2.1 Atostoginių apskaičiavimas ir išmokėjimas18
 • 3.2.2 Ligos pašalpa19
 • 3.2.3 Išeitinė kompensacija21
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS25

Reziumė

Autorius
miglius9
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 15, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Laisvas darbuotojų judėjimas ES

Ekonomika Referatas 2011 m. jusstia
Darbe pateikta visa būtina informacija. Išdėstyta nuosekliai, aiškiai. Pateiktos logiškos išvados. Nurodyti literatūros šaltiniai.

UAB "X" padalinio grupinio darbo valdymas

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. rasa13
Padalinio grupės poreikiai valdžiai ir įtakai yra apytikriai vienodai išreikšti. Tai grindžiama ne lyderio autoritetu, o kiekvieno nario pripažinimu, jo sugebėjimais, galimybe gauti...