Europos Sąjungos socialinė politika

17 psl. / 3.856 žod.

Ištrauka

1 Kurso magistrantės kursinis darbas. Socialiniai mokslai.
Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos socialines problemas, susijusias su ES šalyse narėse vykstančiais procesais, palyginti socialinės politikos strategijas ir priemones, taikomas šioms socialinėms problemoms spręsti.
Uždaviniai:
1) Susipažinti su Europos Sąjungos socialinės politikos principais, prielaidomis, socialinės politikos ypatumais, pagrindiniais ES socialinę politiką reglamentuojančiais dokumentais ir vykdančiomis institucijomis;
2) susipažinti su pagrindinėmis socialinės politikos kryptimis, kurias plėtoja Europos Sąjungos šalys narės (tame tarpe – ir Lietuva);
3) paaiškinti ES ir atskirose šalyse narėse veikiančių socialinių politikų harmonizavimo poreikį bei galimybes;
4) išanalizuoti ES socialinės integracijos procesus ir jų įtakas ES šalių narių socialinės politikos strategijoms.
Darbo metodai: Mokslinės literatūros šaltinių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. SVARBIAUSIOS ŽINIOS APIE EUROPOS SĄJUNGĄ4
  • 2. EUROPOS SĄJUNGOS SOCIALINĖ POLITIKA6
  • 2.1. ES socialinės politikos samprata ir esmė6
  • 2.2. ES socialinės politikos principai9
  • 2.3. ES socialinės politikos teisinis pagrindas10
  • 2.4. Užimtumo ir socialinės politikos problemos11
  • 3. ES SOCIALINĖS POLITIKOS MODERNIZAVIMO PROCESAI13
  • IŠVADOS16
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Reziumė

Autorius
teraja
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Socialinis darbas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 24, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Socialinio darbo modeliai

Socialinis darbas Konspektas 2010 m. teraja
Kiekvienoje šalyje socialinio darbo pagrindu pasirenkamas atitinkamas modelis, kurio ištakos yra tam tikra teorija, pvz., humanistinio-egzistencinio socialinio darbo modelis yra grindžiamas humanistine,egzistencine filosofine...

Lietuvos užimtumo politika

Socialinis darbas Referatas 2010 m. rasa13
Mūsų šalyje jaunimui priskiriami 16-25 metų amžiaus asmenys. Jaunimo nedarbas 2004 - 2007 metais buvo aukštesnis nei bendras. Pagrindinės priežastys - žemas išsilavinimas...

Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvai

Socialinis darbas Kursinis darbas 2016 m. gabrieleluk
Tai kursinis darbas, kurio esmė buvo sužinoti, kas įtakoja šiuolaikinį studentą rinktis tokią atsakingą profesiją - socialinį darbą. Atskleista, kad ši profesija yra...

Socialinių darbuotojų karjeros galimybės

Socialinis darbas Diplominis darbas 2018 m. vika1
Postmodernioje visuomenėje karjera yra suprantama kaip individui svarbių socialinių vaidmenų grandis, kuri pasireiškia asmeniniu profesiniu tobulėjimu bei saviraiška. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, galima daryti...

Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida

Socialinis darbas Prezentacija 2018 m. melanija1
Socialinės politikos atsiradimo prielaidos ir raida. Istoriniai etapai. Aptarti šie aspektai: Į valstybės interesus įeina teisės, politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kiti klausimai.Pagrindinės Lietuvos...

Dokumentininio filmo "Social dilemma" analizė

Socialinis darbas Tyrimas 2021 m. vanesa_
Tai analizė apie dokumentinį filmą, kuris tyrinėja pavojingą socialinių tinklų poveikį žmonėms, kai tuo pačiu technologijų ekspertai skambina pavojaus varpais apie...