Socialiniai mokslai / Psichologija

Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės

0 atsiliepimų
Autorius:

Temos aktualumas: šiandien daug dėmesio kreipiama į tai, kad visas vaikų ugdymo procesas būtų paremtas humanistiniais principais. Manoma, jog lengviausia ir efektyviausia yra mokytis ir ugdytis tada, kai vaikas nejaučia baimės. Jei vaikas jaučiasi blogai, nesijaučia mylimas, nepatiria meilės ir supratimo tai sudaro grėsmę pačiam individui, jo savivokai, ir dėl to jam yra sunku. Asmeninis vaiko saugumas yra vienodai svarbus ir ikimokyklinio, ir vyresniojo amžiaus vaikams. Tėvų nerimas, nesaugumas, vidinė įtampa, stresas, laiko stoka bendrauti su vaikais, tarpusavio konfliktai neabejotinai didina vaikų baimingumą. Baimė yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Ji visada yra šalia žmogaus ir kiekvieną akimirką atitinkamai susiklosčius vidinėms ar išorinėms aplinkybėms, gali iškilti mūsų sąmonėje.

Problema: vaikystėje baimės atspindi normalų pereinamąjį raidos laikotarpį ir gali atsirasti kaip atsakas į suvoktus pavojus. Baimė tampa problemiška, jei ji su laiku nesumažėja ir jei ji blogina vaiko gyvenimą. Vaikų baimės yra dažna problema ikimokykliniame amžiuje, nes tai - savito mąstymo amžius, kai pažinimo ir savisaugos poreikiai labai stiprūs. Deja maži vaikai yra nepatyrę, todėl jiems įvairios situacijos gali kelti baimę ir nerimą. Pasak R. Klišytės (2006) baimės keičiasi augant vaikui. Ramanauskienė (2006) teigia, kad vaikų amžiuje neretai pasitaiko emocinių sutrikimų, kurių pagrindas yra nerimas.

Šiame darbe, norint suprasti vaiko emocinės būsenos ypatumus, bus siekiama išsiaiškinti kas jiems sukelia baimę. Ikimokyklinėje įstaigoje ir ne tik yra nemažai psichinės įtampos priežasčių, kurių išvengti beveik neįmanoma. Visos šios priežastys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios, sudaro tarsi darnią sistemą, kurios sudėtinės dalys daro įtaką viena kitai ir negali egzistuoti atskirai.

Literatūros analizė rodo, kad baimių problema domisi nemažai autorių, tačiau iki šiol nėra vieningos šio fenomeno klasifikacijos. Ypač nedaug pavyko rasti ikimokyklinio amžiaus baimės tyrimų.

Hipotezė – baimę keliančios pasakos ir matomi baimę keliantys vaizdai sukelia vaikams baimę.

Tyrimo objektas – 3-5 metų vaikų baimės.

Tikslas - aptarti ikimokyklinio amžiaus vaikų baimes.

Uždaviniai:

1. Mokslinės literatūros analizės pagrindu aptarti baimės sampratą.

2. Nustatyti vidinius ir išorinius baimių veiksnius turinčius įtakos vaikams.

3. Atlikti kokybinę tyrimo duomenų analizę, apibūdinti ir interpretuoti rezultatus.

Tyrimas vykdytas: 2016 metais gegužės mėnesį.

Tyrimo metodai:

1. Teoriniai - analitiniai interpretaciniai metodai.

2. Interviu.

3. Faktų registravimas.

4. Kiekybinė analizė.

Tyrimo imtis: Tyrime dalyvavo 15 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tyrimas vykdytas Vilniaus miesto ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Tyrimo organizavimas buvo vykdomas keliais etapais:

I etapas – siekiant atskleisti vaiko baimės sampratą ir poveikį vaiko asmenybei atlikta mokslinės literatūros analizė. Taip pat numatyti keli tyrimo duomenų rikimo metodai – baisios pasakos parinkimas ir klausimyno sudarymas bei paveikslėlių rinkimas, kuriuose pavaizduoti piešiniai ar nuotraukas galėtų sukelti vaikui baimę.

II etapas– ikimokyklinio amžiaus 3-5 metų vaikams pasakos „Apie liūtą ir vilką“ skaitymas bei atsakymų fiksavimas. Taip pat užfiksuoti visi vaikų atsakymai analizuojant piešinius ir nuotraukas.

III etapas – gauti tyrimo duomenys koduojami ir atliekama jų analizė, vykdomas empirinis ikimokyklinio amžiaus vaikų kokybinis tyrimas (turinio analizė) apie vaikų baimes bei aptariamas baimės poveikis vaikui.

IV etapasremiantis moksline literatūra ir atlikto tyrimo kokybine duomenų analize pateiktas tyrimo rezultatų apibendrinimas, suformuluotos išvados.

Darbo struktūra: darbas susideda iš įvado, teorinės ir praktinės dalies, išvadų, literatūros sąrašo ir priedų.

 

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5962 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1.LITERATŪROS APŽVALGA
 • 1.1.Baimės samprata5
 • 1.2. Baimių klasifikavimas7
 • 1.3. Vaikų baimės9
 • 1.4. Vaikų baimių klasifikacija pagal amžių12
 • 2. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ BAIMIŲ TYRIMAS
 • 2.1. Tyrimo duomenų analizė: metodika, struktūra, organizavimas14
 • 2.2. Tyrimo rezultatai17
 • Diskusija23
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS25
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės
Referatas Ikimokyklinio amžiaus vaikų baimės

Temos aktualumas: šiandien daug dėmesio kreipiama į tai, kad visas vaikų ugdymo procesas būtų paremtas [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ypatumai globos institucijose

Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje yra nurodoma, kad visos pasaulio valstybės privalo užtikrinti vaikams tinkamas [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės
Diplominis darbas Ikimokyklinio amžiaus (5-6 metų) vaikų matematinių gebėjimų ugdymo taikant didaktinius žaidimus galimybės

         Aktualumas. Ikimokyklinis amžius labai svarbus ir ypatingas vaiko gyvenime. Šiuo gyvenimo tarpsniu ypač greitai [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė
Tyrimas Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimų stebėjimo analizė

Žaidimai žmonių gyvenime atsirado jau senų senovėje. Jie yra neatskiriama visų kultūrų dalis ir yra [...]

Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas
Tyrimas Spalvos ir formos santykio ikimokyklinio amžiaus vaikų suvokime tyrimas

Vaikui augant, sparčiai lavėja jo jutiminio pažinimo procesai, padedantys priimti informaciją iš išorinio pasaulio, ją [...]

Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme
Referatas Gamtos svarba ir ugdytinių sudominimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme

Gamta ir jos reiškiniai yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis nuo gimimo iki mirties. Pradedant vaisiais [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas
Prezentacija Ikimokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymas, vaidybinės veiklos interpretavimas

Menas turi didžiulį poveikį, auklėjant žmogų. Vieną prieinamiausių meno rūšių ikimokyklinio amžiaus vaikams yra teatras.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas
Referatas Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės veiklos specifika. Lėlių teatras ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Scenelės su pasirinktos rūšies lėlėmis kūrimas

Kiekvienas vaikas yra unikali ir nepakartojama asmenybė.Visa veikla, kurioje dalyvauja vaikas, skirta jo asmenybės tobulėjimui [...]

Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas
Referatas Prevencinė programa: ikimokyklinio amžiaus vaikų ir pradinių klasių mokinių streso valdymo ugdymas

Prevencinė programa pasirinkta tema, parengta Bendruomenės slaugos paskaitai.

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]

Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese
Kursinis darbas Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų psichinės raidos ypatumai ir jų svarba lietuvių kalbos mokymo (si) procese

Vienas svarbiausių švietimo reformos tikslų – ugdyti savarankišką, savimi pasitikinčią, kūrybingą asmenybę. Žmogus į pasaulį [...]

Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė
Kursinis darbas Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialių poreikių, muzikinė raiška kaip terapinė priemonė

Menas ikimokylkinio amžiaus vaikui labiausiai susijęs su jo emocine raiška, jausmais.

Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais
Referatas Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais

Vaiko mityba, atitinkanti fiziologinius organizmo poreikius, grindžiama sveikos mitybos principais ir pagrindinėmis taisyklėmis bei sveikos [...]

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
Kursinis darbas Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas

Darbo aktualumas. Vaikai rašyti ir skaityti pradeda nevienodai dėl skirtingų pažintinių, socialinių ir emocinių galių.