Socialiniai mokslai / Teisė

Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės, teisių ir jo interesų politikos sistema. Statistikos duomenimis, pastaraisiais metais Lietuvoje per metus tėvų globos netenka virš dviejų tūkstančių vaikų, o metų pabaigoje jų skaičius siekia beveik dvylika tūkstančių – tiek žmonių gyvena Lentvaryje ar Raseiniuose. Maždaug trečdaliui vaikų skiriama institucinė globa. Dažniausiai vaikai nuo savo biologinės šeimos atskiriami, kai tėvai jais nesirūpina ar rūpinasi netinkamai, ir tik 1 % visų į valstybės globos akiratį patenkančių vaikų yra našlaičiai. Institucinė globa, kaip teigia LR Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, vis dar skiriama itin dažnai. Tačiau, tiek Lietuvos, tiek užsienio vaiko raidos ir interesų specialistai institucinę globą vertina itin kritiškai, o JT Vaiko teisų konvencija ir Lietuvos įstatymai numato, jog ši globos forma yra kraštutinė.
Senosios Europos valstybės (Skandinavija, Vokietija, D. Britanija, kt.), o taip pat kitos išsivysčiusios šalys (JAV, Kanada, Australija, kt.) jau dešimtmečius praktikuoja bendruomeninę-integralią institucinę globą, - čia vaikų globos namuose gyvena 10-15 vaikų. Lietuvoje yra 197 vaikų globos namai. Pagal steigėjo funkcijas jie skirstomi į apskričių, savivaldybių, nevyriausybinius, taip pat susikūrę šeimynos. Pastarosiose pagal valstybės numatytą kvotą gyvena iki 12-15 vaikų. Tačiau didžiausią rūpestį kelia instituciniai – apskričių, savivaldybių – vaikų globos namai, kur gyvena nuo 30 iki 160 (vidutiniškai 50-100) vaikų. Lietuvos vaikų globos tinklas geografine ir socialinių paslaugų prasme nesikeičia jau keletą dešimtmečių. 2007 m. atliktus vaiko globos (rūpybos) sistemos būklės analizę, buvo prieita išvados, jog sistema reikalauja reformų. Tais pačiais metais LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinta Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategija, kuria numatomos vaiko globos politikos kryptys ir priemonės joms įgyvendinti. Tačiau išanalizavus vaiko globos sistemos pokyčius, paaiškėjo, jog rezultatai atspindi nedidelius teigiamus statistinius pokyčius, taip pat, analizės eigoje buvo suabejota kai kurių duomenų tikroviškumu. Kaip parodė tyrimas, problemų formulavimas remiasi vien statistinių pokyčių matavimais, todėl ir politiniai sprendimai numatyti statistinėms, t. y. formalioms problemoms spręsti. Esmines institucinės globos problemas bei ydas tyrinėja sociologai, psichiatrai, bet ne viešojo administravimo specialistai.
Šiame darbe aptariami vaiko globos (rūpybos) samprata ir teisinis reglamentavimas, globos nustatymo priežastys bei principai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10610 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) SAMPRATA IR REGLAMENTAVIMAS4
 • 2. GLOBOS NUSTATYMAS7
 • 3. NEPILNAMEČIŲ GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMO BEI ĮGYVENDINIMO
 • PRINCIPAI12
 • 3.1. Vaiko intereso pirmumo principas13
 • 3.2. Pirmumo teisę tapti vaiko globėjais turi vaiko artimieji giminaičiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus18
 • 3.3. Vaiko globa šeimoje19
 • 3.4. Brolių ir seserų neišskyrimas išskyrus tuos atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus20
 • 3.5. Vaiko teisė augti šeimoje pas biologinius tėvus21
 • 3.6. Vaikui, galinčiam išreikšti savo nuomonę, suteikiama galimybė būti išklausytam ir jo nuomonė yra svarbi priimant sprendimus23
 • 3.7. Tėvų teisė matytis, bendrauti su globojamu vaiku24
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Europos Sąjungos teisės principų analizė
Kursinis darbas Europos Sąjungos teisės principų analizė

Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir [...]

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai
Referatas Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Baudžiamosios teisės principai
Referatas Baudžiamosios teisės principai

Teisės principai – tai esminės nuostatos, nurodančios, kokia turėtų būti tiek teisė apskritai, tiek [...]

Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai
Referatas Nacionalinės teisės, kūrimo konstituciniai principai

Informaciniuose žinynuose rašoma, kad Konstitucija – pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves [...]

4 metų vaiko veiklos grupėje analizė
Referatas 4 metų vaiko veiklos grupėje analizė

Darbo aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų [...]

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai
Referatas Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų [...]

Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė
Prezentacija Teisės samprata, principai, normos, realizavimas, valstybė

Teisė - valstybės nustatytų, visiems privalomų, formaliai apibrėžtų elgesio taisyklių (arba normų) visuomeniniams santykiams reguliuoti [...]

Administracinės teisės principai
Kursinis darbas Administracinės teisės principai

Administracinės teisės principai – tai pagrindinės administracinės teisės pamatinės idėjos, kurių įgyvendinimas ir laikymąsis yra [...]

Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose
Referatas Vaiko pasirengimo savarankiškam gyvenimui galimybės vaikų globos namuose

Lietuvoje nuolat daugėja vaikų, dėl įvairių priežasčių netekusių tėvų globos ir gyvenančių vaikų globos įstaigose.Šiuo [...]

Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose
Kursinis darbas Baudžiamosios teisės principai, jų įtvirtinimas baudžiamajame įstatyme ir teorinis aiškinimas bei reikšmė baudžiamosiose bylose

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato tam tikras nuostatas dar vadinamas principais, kurie [...]

Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai
Referatas Teisinė atsakomybė ir teisinės atsakomybės principai

Teisinė atsakomybė – tai teisės normų numatyta subjekto pareiga už padarytą teisės pažeidimą patirti valstybinio [...]

Giminystės ryšių nustatymas, jų teisinis reglamentavimas
Prezentacija Giminystės ryšių nustatymas, jų teisinis reglamentavimas

Mokslo pažanga leidžia tyrinėti žmogaus genomą ir iš jo rinkti informaciją. Žmogaus genomas apima visą [...]

Vaiko teisių pažeidimai
Prezentacija Vaiko teisių pažeidimai

Fizinė prievarta – fizinis vaiko žalojimas, traumavimas, vertimas dirbti sunkius darbus ne pagal jėgas, nepatenkinamuose [...]