Vaiko globos nustatymo principai teisinė analizė

33 psl. / 10610 žod.

Ištrauka

Vaiko globa Lietuvoje pradėjo kurtis dar 16-tame amžiuje. Šiandien – tai reglamentuota valstybės vaiko gerovės, teisių ir jo interesų politikos sistema. Statistikos duomenimis, pastaraisiais metais Lietuvoje per metus tėvų globos netenka virš dviejų tūkstančių vaikų, o metų pabaigoje jų skaičius siekia beveik dvylika tūkstančių – tiek žmonių gyvena Lentvaryje ar Raseiniuose. Maždaug trečdaliui vaikų skiriama institucinė globa. Dažniausiai vaikai nuo savo biologinės šeimos atskiriami, kai tėvai jais nesirūpina ar rūpinasi netinkamai, ir tik 1 % visų į valstybės globos akiratį patenkančių vaikų yra našlaičiai. Institucinė globa, kaip teigia LR Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, vis dar skiriama itin dažnai. Tačiau, tiek Lietuvos, tiek užsienio vaiko raidos ir interesų specialistai institucinę globą vertina itin kritiškai, o JT Vaiko teisų konvencija ir Lietuvos įstatymai numato, jog ši globos forma yra kraštutinė.
Senosios Europos valstybės (Skandinavija, Vokietija, D. Britanija, kt.), o taip pat kitos išsivysčiusios šalys (JAV, Kanada, Australija, kt.) jau dešimtmečius praktikuoja bendruomeninę-integralią institucinę globą, - čia vaikų globos namuose gyvena 10-15 vaikų. Lietuvoje yra 197 vaikų globos namai. Pagal steigėjo funkcijas jie skirstomi į apskričių, savivaldybių, nevyriausybinius, taip pat susikūrę šeimynos. Pastarosiose pagal valstybės numatytą kvotą gyvena iki 12-15 vaikų. Tačiau didžiausią rūpestį kelia instituciniai – apskričių, savivaldybių – vaikų globos namai, kur gyvena nuo 30 iki 160 (vidutiniškai 50-100) vaikų. Lietuvos vaikų globos tinklas geografine ir socialinių paslaugų prasme nesikeičia jau keletą dešimtmečių. 2007 m. atliktus vaiko globos (rūpybos) sistemos būklės analizę, buvo prieita išvados, jog sistema reikalauja reformų. Tais pačiais metais LR Vyriausybės nutarimu buvo patvirtinta Vaiko globos (rūpybos) sistemos reorganizavimo strategija, kuria numatomos vaiko globos politikos kryptys ir priemonės joms įgyvendinti. Tačiau išanalizavus vaiko globos sistemos pokyčius, paaiškėjo, jog rezultatai atspindi nedidelius teigiamus statistinius pokyčius, taip pat, analizės eigoje buvo suabejota kai kurių duomenų tikroviškumu. Kaip parodė tyrimas, problemų formulavimas remiasi vien statistinių pokyčių matavimais, todėl ir politiniai sprendimai numatyti statistinėms, t. y. formalioms problemoms spręsti. Esmines institucinės globos problemas bei ydas tyrinėja sociologai, psichiatrai, bet ne viešojo administravimo specialistai.
Šiame darbe aptariami vaiko globos (rūpybos) samprata ir teisinis reglamentavimas, globos nustatymo priežastys bei principai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VAIKO GLOBOS (RŪPYBOS) SAMPRATA IR REGLAMENTAVIMAS4
 • 2. GLOBOS NUSTATYMAS7
 • 3. NEPILNAMEČIŲ GLOBOS (RŪPYBOS) NUSTATYMO BEI ĮGYVENDINIMO
 • PRINCIPAI12
 • 3.1. Vaiko intereso pirmumo principas13
 • 3.2. Pirmumo teisę tapti vaiko globėjais turi vaiko artimieji giminaičiai, jeigu tai atitinka vaiko interesus18
 • 3.3. Vaiko globa šeimoje19
 • 3.4. Brolių ir seserų neišskyrimas išskyrus tuos atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus20
 • 3.5. Vaiko teisė augti šeimoje pas biologinius tėvus21
 • 3.6. Vaikui, galinčiam išreikšti savo nuomonę, suteikiama galimybė būti išklausytam ir jo nuomonė yra svarbi priimant sprendimus23
 • 3.7. Tėvų teisė matytis, bendrauti su globojamu vaiku24
 • IŠVADOS31
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS33

Reziumė

Autorius
vaida
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€9.96
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 18, 2012
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
33 psl.

Susiję darbai

Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai

Teisė Referatas 2004 m. moksliuke
Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai yra esminis darbo teisės sistemos fundamentas. Valstybė privalo skatinti darbo teisių įgyvendinimą, kurios remiasi šiais pagrindiniais principais. Darbo...

Šeimos teisės samprata, principai, šaltiniai

Teisė Referatas 2011 m. pekauskaite
Šeima yra seniausia ir pastoviausia žmonių socialinio ir asmeninio gyvenimo forma, kuri vystėsi tūkstančius metų, išgyvenusi daugelį ekonominių, istorinių ir politinių pokyčių. Priešistorėje...

Vaiko interesų pirmenybės principas

Teisė Referatas 2016 m. justyyyynka
Tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina, kad pasirūpinti vaiko priežiūra, vaiko visapusišku vystymusi, tinkamų gyvenimo sąlygų sudarymu, teisių užtikrinimu visų pirma pareigą...