Prekės ženklo komunikacijos pokyčiai vystantis informacinėms technologijoms

16 psl. / 3661 žod.

Ištrauka

Kas yra prekės ženklas?

Šiuolaikinės verslo organizacijos greičiausiai yra identifikuojamos pagal jų valdomus prekės ženklus, kurie reprezentuoja jų produktų ar paslaugų kokybę, patirtį rinkoje, organizacijos įsipareigojimų visumą ir pan.

Šiandien prekės ženklais yra žymimi ne tik produktai ar paslaugos, bet ir organizacijos, asmenybės, vietovės ar net idėjos bei judėjimai. Remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymu, prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai (LR prekių ženklų įstatymas).

Lietuvoje prekės ženklo įsigyjimo procesas yra paprastas, dažniausiai užtrunkantis 3-4 mėnesius. Ženklo registracijos procedūra prasideda prekių ženklo paraiškos padavimu Valstybiniam patentų biurui. Gavęs paraišką VPB patikrina, ar pateikti visi paraiškos padavimo datai suteikti reikalingi dokumentai, prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti. Vėliau, VPB į duomenų bazę yra perkeliami paraiškos duomenys. VPB atlieka paraiškos dokumentų formalią ekspertizę. Jeigu pateikti visi dokumentai, tolimesnę paraiškos ekspertizę atlieka ekspertas, kuris nustato, ar pateikti visi dokumentai, ar jie atitinka teisės aktų reikalavimus, prireikus išsiunčia pranešimą trūkumams pašalinti. Ženklo ekspertizės metu ekspertas nustato, ar ženklas, atitinka prekės ženklo įstatymuose numatytus reikalavimus. Nustačius, kad pareikštas ženklas atitinka reikalavimus, VPB apie tai praneša pareiškėjui bei paraiškos duomenis paskelbia VPB oficialiame biuletenyje. Bet kuris asmuo gali pateikti pastabas, kad prekės ženklas nebūtų įregistruotas, tačiau jeigu tokių asmenų neatsiranda, VPB įregistruoto ženklo savininkui išduoda ženklo registracijos liudijimą.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas                   
 • 1. Problema                        
 • Trumpa prekės ženklo istorija                   
 • Kas yra prekės ženklas?                   
 • Pirmieji prekės ženklo komunikacijos pokyčiai – pasikeitusioje pardavimų aplinkoje
 • 1. Konkurencinės kovos laimėjimas – šiuolaikinių įmonių pirminis verslo tikslas 
 • 2. Bendruomenės sukūrimas – naujas ir efektyvus būdas stiprinti prekės ženklą 
 • 3. Įmonės vartotojai – dalis įmonės marketingo strategijos                        
 • Išvados                   
 • Literatūra                                                                                                                               

Literatūros sąrašas


 1. Clifton, R. 2011. Prekių ženklai ir jų kūrimas. Vilnius: Alma Litera.

 2. Gao, G., Hitt, L.M. 2012. Information Technology and Trademarks: Implications for Product Variety [interaktyvus]. Informs [žiūrėta 2019 m. gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://pdfs.semanticscholar.org/49f7/76fb098604550e12fc8dbc85289a74feb8c3.pdf>.

 3. Jezukevičiūtė, J., Davidavičienė, V. Prekės ženklo rinkodaros modelis socialiniuose tinkluose [interaktyvus]. Vilnius [ žiūrėta 2019 m. gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB0001:J.04~2014~1401388856719/J.04~2014~1401388856719.pdf>.

 4. Siudikienė, D. 2015. Vartotojų įsitraukimas į prekės ženklo bendruomenę [interaktyvus]. Vilnius [ žiūrėta 2019 m. gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vgtu.lt/files/2308/115/5/2_0/Literat%C5%ABros%20s%C4%85ra%C5%A1o%20sudarymas_2016_05.pdf>.


Reziumė

Autorius
zydrutee_
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 1, 2020
Publikuotas
2019 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Komunikacija

Komunikacija Prezentacija justxxx1
Prezentacijoje daug medžiagos: 42 skaidrės.

Neverbalinė komunikacija

Komunikacija Prezentacija elvyraram
§Vizualiai gaunamą informaciją, kai gavėjas mato siuntėjo ženklus ir interpretuoja komunikacinius signalus (poza, gestai, veido išraiška, šypsena, akių kontaktas ir kt.). § §Neverbaliniai...

Komunikacija ir informacijos valdymas organizacijoje

Komunikacija Prezentacija ruciau
Komunikacija organizacijoje – tai dviejų ar daugiau žmonių pasikeitimo informacija, žiniomis, požiūriais, idėjomis, ketinimais procesas, vienijantis atskirų organizacijos grupių veiksmus siekiant bendro tikslo.