A. B. Moters sielos pasaulis Nijolės Miliauskaitės eilėrasčių rinktinėje Sielos labirintas

17 psl. / 3269 žod.

Ištrauka

Viena žymiausių postmodernizmo poečių – Nijolė Miliauskaitė. Kaip rašo Vytautas Kubilius, N. Miliauskaitės eilėraščiai yra minimalistiniai, juose yra labai nedaug žodžių, o minties ir vaizdo judesiai itin lakoniški. Poetės kūrybai būdingas atsargus kasdieniškų, kuklių detalių parinkimas.4 N. Miliauskaitės poezija išsiskiria savo švarumu, tiksliu mąstymu (Marcelijus Martinaitis), išreiškiama neapčiuopiama trapi būtis ir savitas, tik moteriai būdingas grožio supratimas.

1955 metais poetas A. Nyka - Niliūnas savo dienoraštyje rašo: „Moterų poezija. Aš vis labiau linkęs galvoti, kad tokia kategorija yra mūsų kartais tiesiog liguisto polinkio metodologiškai skirtyti, klasifikuoti, uniformuoti. Bet esama šiokio tokio pagrindo sakyti, kad vis dėlto yra moterų poezija. Ji skiriasi nuo vyriškosios savo neapsirinkamai kitokia dikcija, vidiniu (dvasios) ritmu, specifine atmosfera, betarpiškumu, esimu arčiau būties, antiformalizmu“. Tik buvimas moterimileidžia prisiliesti prie kitokių reikšmių ir jas perteikti per kūrybą. Toks yra ir N. Miliauskaitės kuriamas moters vidinis pasaulis.


Turinys

 • Įvadas
 • Vaikystė ir paauglystė
 • Namų paieškos
 • Moteriškumo mistika, pirmapradis gamtiškumas
 • Išvados
 • Literatūra 

Literatūros sąrašas

Šaltinis:
Miliauskaitė Nijolė, Sielos labirintas, 1999. Knygos:

 1. Daujotytė Viktorija, Parašyta moterų, 2001.

 2. Gimbutienė Marija, Senovinė simbolika lietuvių liaudies mene, 1994.

 3. Kubilius Vytautas, XX amžiaus literatūra, 1995.

 4. Liobytė Aldona, Korespondencijos fragmentai (1915-1985).

 5. Nyka-Niliūnas Alfonsas, Dienoraščio fragmentai 1938-1970, 1998.

 6. Ramoškaitė-Gedienė Gražina, Moteris su lauko gėlėmis. Knyga apie Nijolę Miliauskaitė,

  2003.

 7. Zaborskaitė Vanda, Trumpa lietuvių literatūros istorija. Ties XXI amžiaus riba, 2000.


Reziumė

Autorius
aaisste
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Lietuvių kalba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 7, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Tik meilėje subręsta žmogaus siela

Lietuvių kalba Rašinys iemekeviit
Rašinio pastraipa. Pagal visus pastraipos reikalavimus: teiginys, konkretūs pavyzdžiai ir išvada. Paremta Vaižganto kūriniu "Dėdės ir dėdienės".

Esė apie Nijolę Miliauskaitę

Lietuvių kalba Rašinys 2017 m. natasa369
Menas – plati sąvoka. Jis apima daugelį sričių. Viena iš jų – poezija. Kas yra poezija? Paprastai tariant, tai vaizdingo minčių reiškimo menas....