Informacijos valdymo iššūkiai šiuolaikiniam pedagogui

25 psl. / 5632 žod.

Ištrauka

Darbo problema. Pasaulyje daug dėmesio skiriama informacijos valdymo gebėjimams, ugdymo proceso organizavimui, atskirais atvejais tyrinėjami mokinių gebėjimai duomenis skaityti, vaizduoti priskiriant juos informacijos valdymo ar komunikacinėms kompetencijoms. Tačiau edukologiniuose tyrimuose nėra akcentuojami informacijos valdymo iššūkiai su kuriais susiduria šiuolaikiniai pedagogai.

Darbo objektas. Informacijos valdymas.

Darbo tikslas. Išanalizuoti informacijos valdymo iššūkius šiuolaikiniam pedagogui.

Baigiamojo darbo tikslui pasiekti keliami uždaviniai:

 1. Apžvelgti mokslinę literatūrą apie informacijos valdymą;
 2. Išnagrinėti informacijos valdymo iššūkius šiuolaikiniam pedagogui;
 3. Apibendrinti išvadas ir pasiūlymus.

Turinys

 •  
 • Įvadas4
 • 1 skyrius. INFORMACIJOS VALDYMO TEORIJOS ANALIZĖ6
 • 1. Informacijos samprata6
 • 2. Informacijos rūšys………………………………………………………….…………….11
 • 3. Informacinių technologijų poveikis12
 • 4. Pasikeitimo informacija ir komunikacijos procesas15
 • 2 skyrius. Informacijos valdymo iššūkių vertinimas šiuolaikiniam pedagogui ……………17
 • 2.1. Informacijos paieška ir valdymas mokymo/si procese, ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją………………17
 • Išvados23
 • Literatūra24
 •  

Literatūros sąrašas

Literatūros sąrašas

 1. Abbott, Robert. The world as information: overload and personal design. Exeter: Intellect, 1999. ISBN 1-871516-75-7.
 2. Atkočiūnienė, Z.O Informacijos resursai: mokomoji priemonė bibliotekininkystės ir informologijos specialybės studentams. Vilnius: VU l-kla, 1998.
 3. Brown, John Seely. Socialinis informacijos gyvenimas. Vilnius: Charibdė, 2004. ISBN 9986-745-81-0.
 4. Loginovas, A. Mokykimės informuoti. Kaunas: Technologija, 2004. ISBN 9955-09-571-7.
 5. Shannon, Claude Elwood. Работы по теории информации и кибернетике. Москва: Изд-во иностранной лит., 1963.
 6. Tufte, Edward R. The visual display of information. Graphics Press: Cheshire, 1997. ISBN 0-9613921-1-8.
 7. Vikipedija, Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. Informacija, 2005 [žiūrėta 2013 08 3 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/>.
 8. УРСУЛ, Аркадий Дмитриевич. Информация: методологические аспекты. Москва: Наука, 1971.
 9. Baršauskienė V., Janulevičiūtė-Ivaškevičienė B., Komunikacija: teorija ir praktika. – Kaunas, 2005.
 10. Butkus F. S. Vadyba: organizacijos veiklos operatyvaus valdymo pagrindai. – Vilnius: Eugrimas, 2003.
 11. Brazaitis Z., Brazaitienė T., Verslo vadybos informacinės sistemos – Vilnius: Pradai, 1998.
 12. Ginevičius R., Šiuolaikinis verslas: tobulinimo prioritetai: kolektyvinė monografija. – Vilnius, 2005.
 13. Mauricienė I., Vaitiekus A., Studentų baigiamojo darbo ir kursinio darbo rengimo metodika. – KVTK VF, 2006.
 1. Neverlauskas B., Rastinis J., Vadybos pagrindai. – Kaunas: Technologija, 2001.
 2. Paliulis N., Chlivickas E., Pabedinskaitė A., Valdymas ir informacija. – Vilnius, 2004.
 3. Stoškus S., Beržinskienė D., Vadyba. – Kaunas: Technologija, 2005.
 4. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Vadyba. – Kaunas: Aušra, 1999.
 5. Karlof B. ir Lovingsson F. Vadybos koncepcijos ir modeliai nuo A iki Z. – Vilnius: Vilniaus spauda, 2006

Reziumė

Autorius
rasa13
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2023
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

A.Dystervėgo pedagoginės idėjos

Pedagogika Prezentacija kristona
Tikslas: Pristatyti A. Dystervėgo pedagoginės idėjas teoriniu aspektu. Uždaviniai:Atskleisti gyvenimo aspektus.Išsiaiškinti veiklos ypatumus.Supažindinti su A. Dystervėgo pedagoginėm idėjom.

Pedagogika ir kultūra

Pedagogika Referatas 2014 m. mokytoja
Pedagogika, tai jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro daugelis elementų, vienas iš jų yra kultūrinis žmonijos palikimas, kurį turi įsisavinti ugdytiniai. Kitais žodžiais...

Pedagogika ir kultūra prezentacija

Pedagogika Prezentacija mokytoja
Uždaviniai: 1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; Pristatyti, kas sieja kultūrą ir...

Informacijos valdymo iššūkiai šiuolaikiniam pedagogui

Pedagogika Kursinis darbas 2013 m. rasa13
Darbo aktualumas. Informacijos valdymo iššūkiai pedagogo profesinėje veikloje auga. Pastaraisiais metais informacijos valdymo srityje įvyko esminių pokyčių: suklestėjo socialiniai tinklai, padidėjo ryšio linijų...