Pedagogo bendravimo kultūra

11 psl. / 2125 žod.

Ištrauka

Mokymo procese pedagogas vaidina bene didžiausią vaidmenį ir atlieka ne tik vieną mokymo, bet ir daugybę kitų, asmenybės ugdymo procese svarbių funkcijų. Jis padeda mokiniams įsisamoninti mokomąją medžiagą, ugdo kurybiškumą, skatina daugiau sužinoti, suteikia žinių apie naujus dalykus, faktus ir sąvokas, ugdo pasaulio suvokimo įgūdžius, pabrėžia tautinės savimonės svarbą, skatina įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti padėtį.
Visuomenė pedagogui kelia itin didelius reikalavimus. Juk norint suformuoti brandžią, dvasingą, pilnavertę asmenybę, turinčią pakanakami žinių bei atitinkančią visuomenės standartus, daug kas priklauso nuo pedagogo mąstymo, požiūrio, bendravimo ir jo darbo su mokiniais. „Bendravimas (keitimasis patirtimi) yra esminis pedagoginio proceso komponentas. Bendraujant kontroliuojama ir organizuojama ugdytinių veikla“(Jovaiša, 2007, p. 218).
Pedagoginio meistriškumo kėlimui yra išleista nemažai knygų, spausdinami įvairūs straipsniai, metodinė literatūra, kuriamos įvairios kvalifikacijos tobulinimo institucijos. Šiuolaikinis pedagogas suvokiamas kaip nuolat besimokantis, kritiškai mąstantis, gebantis vertinti ir koreguoti savo praktinę veiklą, gyvai bendraujantis su ugdytiniais.
Pedagogo darbą, jo charakterio bruožus, profesinį pasirengimą, bendravimo ypatybes ir kitas savybes nagrinėja V. Jakavičius, A. Juška, L. Jovaiša, A. Hargreaves ir kiti autoriai.

Darbo objektas – pedagogo bendravimas.
Darbo tikslas – apžvelgti pedagogo bendravimo kultūrą.
Uždaviniai:
• Išsiaiškinti pedagogo sąvokos reikšmę bei jo atliekamas funkcijas.
• Atskleisti visuomenės lūkesčius pedagogo bendravimo atžvilgiu.
• Įvertinti pedagogo bendravimo kultūros svarbą.
Metodai – literatūros šaltinių analizė.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PEDAGOGO SAMPRATA IR FUNKCIJOS4
  • 2. VISUOMENĖS LŪKESČIAI PEDAGOGO BENDRAVIMO ATŽVILGIU5
  • 2.1. Bendravimo kultūros svarba mokykloje8
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Reziumė

Autorius
sigita
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
11 psl.

Susiję darbai

Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese

Pedagogika Referatas angel
Aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų plėtojimasis vaiką daro jautrų, lengvai pažeidžiamą. Kaip tik ikimokykliniame...

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Pedagogika ir kultūra

Pedagogika Referatas 2014 m. mokytoja
Pedagogika, tai jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro daugelis elementų, vienas iš jų yra kultūrinis žmonijos palikimas, kurį turi įsisavinti ugdytiniai. Kitais žodžiais...

Pedagogika ir kultūra prezentacija

Pedagogika Prezentacija mokytoja
Uždaviniai: 1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; Pristatyti, kas sieja kultūrą ir...

J. A. Komenskis ir jo pedagoginės idėjos

Pedagogika Konspektas 2017 m. ddominyka
Šiame konspekte rasite trumpą Komenskio biografiją, jo filosofines pažiūras, pedagogines pažiūras, bendrąsias pedagogines idėjas, jo siūlomą mokyklos struktūra, didaktikos principus, pagrindinius reikalavimui mokymui,...