Socialiniai mokslai / Pedagogika

Pedagogo bendravimo kultūra

0 atsiliepimų
Autorius:
Mokymo procese pedagogas vaidina bene didžiausią vaidmenį ir atlieka ne tik vieną mokymo, bet ir daugybę kitų, asmenybės ugdymo procese svarbių funkcijų. Jis padeda mokiniams įsisamoninti mokomąją medžiagą, ugdo kurybiškumą, skatina daugiau sužinoti, suteikia žinių apie naujus dalykus, faktus ir sąvokas, ugdo pasaulio suvokimo įgūdžius, pabrėžia tautinės savimonės svarbą, skatina įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti padėtį.
Visuomenė pedagogui kelia itin didelius reikalavimus. Juk norint suformuoti brandžią, dvasingą, pilnavertę asmenybę, turinčią pakanakami žinių bei atitinkančią visuomenės standartus, daug kas priklauso nuo pedagogo mąstymo, požiūrio, bendravimo ir jo darbo su mokiniais. „Bendravimas (keitimasis patirtimi) yra esminis pedagoginio proceso komponentas. Bendraujant kontroliuojama ir organizuojama ugdytinių veikla“(Jovaiša, 2007, p. 218).
Pedagoginio meistriškumo kėlimui yra išleista nemažai knygų, spausdinami įvairūs straipsniai, metodinė literatūra, kuriamos įvairios kvalifikacijos tobulinimo institucijos. Šiuolaikinis pedagogas suvokiamas kaip nuolat besimokantis, kritiškai mąstantis, gebantis vertinti ir koreguoti savo praktinę veiklą, gyvai bendraujantis su ugdytiniais.
Pedagogo darbą, jo charakterio bruožus, profesinį pasirengimą, bendravimo ypatybes ir kitas savybes nagrinėja V. Jakavičius, A. Juška, L. Jovaiša, A. Hargreaves ir kiti autoriai.

Darbo objektas – pedagogo bendravimas.
Darbo tikslas – apžvelgti pedagogo bendravimo kultūrą.
Uždaviniai:
• Išsiaiškinti pedagogo sąvokos reikšmę bei jo atliekamas funkcijas.
• Atskleisti visuomenės lūkesčius pedagogo bendravimo atžvilgiu.
• Įvertinti pedagogo bendravimo kultūros svarbą.
Metodai – literatūros šaltinių analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2125 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PEDAGOGO SAMPRATA IR FUNKCIJOS4
  • 2. VISUOMENĖS LŪKESČIAI PEDAGOGO BENDRAVIMO ATŽVILGIU5
  • 2.1. Bendravimo kultūros svarba mokykloje8
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pedagogika ir kultūra prezentacija
Prezentacija Pedagogika ir kultūra prezentacija

  Uždaviniai:   1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; [...]

Pedagogika ir kultūra
Referatas Pedagogika ir kultūra

Pedagogika, tai jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro daugelis elementų, vienas iš jų yra kultūrinis [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Bendravimo kultūra
Referatas Bendravimo kultūra

ĮVADAS   Bendravimo įgūdžių praktikumas skirtas suprasti ir įvertinti individualius tarpasmeninio bendravimo ypatumus, suvokti asmenines ir aplinkinių [...]

Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese
Referatas Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese

Aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų plėtojimasis [...]

 Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga
Referatas Šeimos pedagogika ir vaiko teisių apsauga

Nėra vieningos nuomonės, kada pradeda formuotis tapatumas. Vieni teigia, kad užuomazgas galima įžvelgti kūdikystėje, kiti [...]

Ispanijos kultūra
Prezentacija Ispanijos kultūra

PapročiaiĮvaizdisMuzikos bruožaiNuorodosKlausimaiNaudoti šaltiniai [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra
Diplominis darbas Bibliotekos, kaip socialines paslaugas teikiančios institucijos, organizacinė kultūra

Magistro darbas. Darbo tikslas: Atskleisti bibliotekų kaip savitų institucijų organizacinės kultūros ypatumus, teikiant socialines paslaugas.

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Kurčiųjų kultūra. Kas tai?
Referatas Kurčiųjų kultūra. Kas tai?

Kurtieji taip pat kaip ir girdintieji turi tam tikrą kultūrą. Pirmą kartą Kurčiųjų kultūra kaip [...]

Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje
Diplominis darbas Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis reiškinių ir žmogaus sukurtų materialių bei intelektualių vertybių padeda kurti progresyvią visuomenę [...]

Tėvų ir socialinio pedagogo pagalba renkantis profesiją
Diplominis darbas Tėvų ir socialinio pedagogo pagalba renkantis profesiją

Profesijos pasirinkimo klausimas tyrinėjamas nuo seniausių laikų. Tarkim, Platono veikale Valstybė galime rasti žymaus filosofo [...]

Politinė kultūra Lietuvoje
Kursinis darbas Politinė kultūra Lietuvoje

Turbūt visi išgirdę žodį kultūra žino apie ką bus kalbama. Tačiau kultūros sričių yra daug.

Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose
Diplominis darbas Socialinio pedagogo veikla, sprendžiant fizinio smurto tarp vaikų problemą vaikų globos namuose

Temos aktualumas: Tikriausiai nėra Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų girdėjęs apie pasaulį ištikusią ekonominę krizę, žiniasklaidos [...]