Socialiniai mokslai / Pedagogika

Pedagogo bendravimo kultūra

0 atsiliepimų
Autorius:
Mokymo procese pedagogas vaidina bene didžiausią vaidmenį ir atlieka ne tik vieną mokymo, bet ir daugybę kitų, asmenybės ugdymo procese svarbių funkcijų. Jis padeda mokiniams įsisamoninti mokomąją medžiagą, ugdo kurybiškumą, skatina daugiau sužinoti, suteikia žinių apie naujus dalykus, faktus ir sąvokas, ugdo pasaulio suvokimo įgūdžius, pabrėžia tautinės savimonės svarbą, skatina įvairiapusiškai analizuoti ir vertinti padėtį.
Visuomenė pedagogui kelia itin didelius reikalavimus. Juk norint suformuoti brandžią, dvasingą, pilnavertę asmenybę, turinčią pakanakami žinių bei atitinkančią visuomenės standartus, daug kas priklauso nuo pedagogo mąstymo, požiūrio, bendravimo ir jo darbo su mokiniais. „Bendravimas (keitimasis patirtimi) yra esminis pedagoginio proceso komponentas. Bendraujant kontroliuojama ir organizuojama ugdytinių veikla“(Jovaiša, 2007, p. 218).
Pedagoginio meistriškumo kėlimui yra išleista nemažai knygų, spausdinami įvairūs straipsniai, metodinė literatūra, kuriamos įvairios kvalifikacijos tobulinimo institucijos. Šiuolaikinis pedagogas suvokiamas kaip nuolat besimokantis, kritiškai mąstantis, gebantis vertinti ir koreguoti savo praktinę veiklą, gyvai bendraujantis su ugdytiniais.
Pedagogo darbą, jo charakterio bruožus, profesinį pasirengimą, bendravimo ypatybes ir kitas savybes nagrinėja V. Jakavičius, A. Juška, L. Jovaiša, A. Hargreaves ir kiti autoriai.

Darbo objektas – pedagogo bendravimas.
Darbo tikslas – apžvelgti pedagogo bendravimo kultūrą.
Uždaviniai:
• Išsiaiškinti pedagogo sąvokos reikšmę bei jo atliekamas funkcijas.
• Atskleisti visuomenės lūkesčius pedagogo bendravimo atžvilgiu.
• Įvertinti pedagogo bendravimo kultūros svarbą.
Metodai – literatūros šaltinių analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2125 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PEDAGOGO SAMPRATA IR FUNKCIJOS4
  • 2. VISUOMENĖS LŪKESČIAI PEDAGOGO BENDRAVIMO ATŽVILGIU5
  • 2.1. Bendravimo kultūros svarba mokykloje8
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪRA10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pedagogika ir kultūra prezentacija
Prezentacija Pedagogika ir kultūra prezentacija

  Uždaviniai:   1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; [...]

Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje
Diplominis darbas Kalbinio bendravimo kaip tautos kultūros savitumo ugdymo aspektai pagrindinėje mokykloje

Tauta, kultūra ir kalba yra tarpusavyje susijusios. Asmens ir tautos patyrimas fiksuojamas kalba. Kultūros tęstinumas [...]

Pedagogika ir kultūra
Referatas Pedagogika ir kultūra

Pedagogika, tai jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro daugelis elementų, vienas iš jų yra kultūrinis [...]

Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese
Referatas Pedagoginio bendravimo svarba ugdymo procese

Aktualumas. Ikimokyklinis amžius nepaprastai svarbus žmogaus tapsmui, socializacijai. Spartus fizinis augimas, intensyvus psichinių funkcijų plėtojimasis [...]

Bendravimo kultūra
Referatas Bendravimo kultūra

ĮVADAS   Bendravimo įgūdžių praktikumas skirtas suprasti ir įvertinti individualius tarpasmeninio bendravimo ypatumus, suvokti asmenines ir aplinkinių [...]

Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių bendravimo įgūdžių ugdymas vaikų dienos centre

Individo gyvenimo kokybė, gebėjimas tinkamai rūpintis savimi, spręsti kasdienio gyvenimo klausimus, kylančius sunkumus priklauso nuo [...]

Jaunimo bendravimas virtualioje tikrovėje: problemos ir galimybės
Referatas Jaunimo bendravimas virtualioje tikrovėje: problemos ir galimybės

Internetas vartojimo sferos yra labai įvairios, tai – ne tik mokymasis, darbas, prekių ir paslaugų [...]

Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)
Diplominis darbas Kaip aš galėčiau padėti klausos sutikimą turintiems VI klasės mokiniams išmokti kalbos dalių derinimą (pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo pagrindu)

XXIa. visuomenė įžengė į žinių amžių, kuriame mokymasis visą gyvenimą tampa būtinybe. Pats terminas ,,žinių [...]

Bendravimas su savimi
Prezentacija Bendravimas su savimi

Asmeninio "Aš” pažinimas, pozityvus santykis su savimi, siekimas tobulėti tiesiogiai lemia tarpusavio santykių pobūdį. Žmogaus ryšys [...]

Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje
Rašinys Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje

Socialinis tinklalapis, kaip žinoma, yra interaktyvi internetinė erdvė, kurioje žmonės bendrauja, diskutuoja įvairiomis temomis, seka [...]

Kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje erdvėje?
Rašinys Kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje erdvėje?

Šiandien, sparčiai tobulėjant informacinėms technologijoms, internetas teikia gausių virtualaus bendravimo priemonių rinkinį. Interneto paslaugos suteikia [...]

Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Socialinio pedagogo darbas su delikventinio elgesio vaikais bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas ir naujumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos [...]

Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje
Diplominis darbas Pedagogų lūkesčiai socialinio pedagogo darbui mokykloje

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis reiškinių ir žmogaus sukurtų materialių bei intelektualių vertybių padeda kurti progresyvią visuomenę [...]

Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei  brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje
Rašinys Remdamiesi pavyzdžiais, paaiškinkite, kokią įtaką jauno žmogaus kultūrinei brandai daro bendravimas virtualioje socialinėje erdvėje

Tikriausiai nei vienas iš mūsų neįsivaizduojame gyvenimo be bendravimo. Bendravimas mus ugdo visapusiškai, suteikia dvasinės [...]

Bendravimas šeimoje: vaikų ir tėvų konfliktas
Referatas Bendravimas šeimoje: vaikų ir tėvų konfliktas

  1.3. Konfliktų priežastys Vaiko santykiai su šeimynykščiais ne visada būna sklandūs ir darnūs. Jis neretai patenka [...]