Pedagogika ir kultūra

13 psl. / 2297 žod.

Ištrauka

Pedagogika, tai jaunimo ugdymo mokslas, kurio problematiką sudaro daugelis elementų, vienas iš jų yra kultūrinis žmonijos palikimas, kurį turi įsisavinti ugdytiniai. Kitais žodžiais dar tai vadinama ugdymo turiniu (Jovaiša, 2007).

Kultūra – tai humanistinio ugdymo sąlyga ir garantas bei raktas suvokti humanistinio ugdymo tęstinumą per visas švietimo grandis.Mąstytojai teigia, kad žodis kultūra turi dvi šaknis: pirmoji – druidiška, antroji – rytietiška. Kult- reiškia gėrio, prado garbinimą, o -ur- senovinė šaknis, reiškianti šviesą, ugnį (Stulginskis, 1999).

Nuo kultūros priklauso tai, kaip galvojame, jaučiame ir veikiame, kaip sprendžiame vienas ar kitas problemas tam tikroje aplinkoje (Gage, 1994).

Šiuolaikinės kultūros fenomenai ypač sudėtingi, nes susiję su sparčia kultūros vertybių kaita, asmens bei visuomenės problemomis (Garalis, 2003).

Šią temą galima analizuoti dviem aspektais. Vienas iš jų, tai tiesiog atskleisti ryšius tarp pedagogikos ir kultūros. Kitas aspektas – tai įvairių kultūrų analizė. Skirtingos kultūros, su kuriomis susiduriame mokykloje. Įvairių kultūrų sąveikos ugdymas – svarbi tema mokytojams. Jo esmė, pagal (1998) Arends, rūpinimasis tradiciškai diskriminuojamų grupių lygybe ir teisingu elgesiu jų atžvilgiu.

Tikslas. Išanalizuoti kultūros santykį su pedagogika.

Uždaviniai:

 1. Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje;
 2. Aptarti kultūrą, kaip procesą;
 3. Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros;
 4. Pristatyti, kas sieja kultūrą ir mokymąsi mokykloje.

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LIETUVOS KULTŪROS PEDAGOGAI4
 • 1.1. Vilhelmas Storasta-Vydūnas4
 • 1.2. Lindė-Dobilas Julijonas5
 • 1.3. Stasys Šalkauskis6
 • 1.4. Antanas Maceina7
 • 2. KULTŪRA KAIP KAITA, PROCESAS, AUGIMAS9
 • 3. MOKYMO KULTŪROS10
 • 3.1. Kodėl reikia įvairių kultūrų mokymo?10
 • 4. KULTŪRA IR MOKYMASIS MOKYKLOJE11
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS13

Reziumė

Autorius
mokytoja
Tipas
Referatas
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€2.41
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 26, 2017
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Pedagogo bendravimo kultūra

Pedagogika Referatas sigita
Mokymo procese pedagogas vaidina bene didžiausią vaidmenį ir atlieka ne tik vieną mokymo, bet ir daugybę kitų, asmenybės ugdymo procese svarbių funkcijų. Jis...

Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2013 m. longevity
Ataskaita įvertinta 10. tai - socioedukacinio darbo praktikos ataskaita; aprašomas vedamos pamokos, individualūs pokalbiai su vaiku, dokumentų analizė ir kt. Vykdytas mokinių soc....

Pedagogika ir kultūra prezentacija

Pedagogika Prezentacija mokytoja
Uždaviniai: 1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; Pristatyti, kas sieja kultūrą ir...