Humanitariniai mokslai / Literatūra

Erdvės ir laikas XX a. lietuvių prozoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas ir problema: Šio darbo tema – Laikas ir erdvė XX a. lietuvių prozoje. Darbe įvairiais aspektais analizuojama, lyginama XX a. skirtingų autorių kūriniai, didžiausią dėmesį skiriant erdvei bei laikui aptarti. Teorinėje dalyje siekiama apžvelgti erdvės ir laiko sampratą literatūros tyrinėtojų darbuose. Norint suvokti, ką reiškia atpažinti kūrinio ženklai, reikia tekstą susieti su kontekstu. Analizė turi atskleisti, kas iš pirmo žvilgsnio skaitytojui nematyti. Analizuojant nereikia vengti savo minčių, kurios dažnai kyla skaitant aiškinamąjį tekstą. Analizė - tai tarsi mokymasis skaityti ir atskleisti tekste glūdinčias gelmes.
Analizuoti pasirinkti XX a. prozininkų M. Katiliškio ir R. Granausko kūriniai – novelės ,,Polaidis“ bei ,,Duonos valgytojai“.

Darbo tikslas: Aptarti erdvę ir laiką XX a. lietuvių prozoje.
Uždaviniai:
• Apžvelgti kūrinio analizės ir interpretacijos galimybes.
• Aptarti laiko ir erdvės parametrus.
• Atskleisti R.Granausko ir M. Katiliškio novelių erdvę bei laiką.
Darbo objektas: XX a. rašytojų proza.
Darbo metodai: Literatūros šaltinių apžvalga, analizė, lyginimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5623 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Teksto analizė ir interpretacija4
  • 1.1. Laiko ir erdvės samprata literatūrologų darbuose9
  • 1.2. Veiksmo laiko ir erdvės parametrai11
  • 2. Erdvė ir laikas XX a. novelėse15
  • 2.1. M. Katiliškio novelių semantika15
  • 2.2. Namų ir svetimo pasaulio opozicija R. Granausko novelėje17
  • IŠVADOS20
  • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI21

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Laiko ir erdvės modeliavimas XX a. lietuvių prozoje
Diplominis darbas Laiko ir erdvės modeliavimas XX a. lietuvių prozoje

Temos aktualumas ir problema: Šio darbo tema – Laiko ir erdvės modeliavimas XX a. lietuvių [...]

Kosmogonijos apraiškos, erdvės mitopoetika, mitinis belaikiškumas ir istorinis laikas V.P. Bložės kūryboje
Referatas Kosmogonijos apraiškos, erdvės mitopoetika, mitinis belaikiškumas ir istorinis laikas V.P. Bložės kūryboje

Kosmogonijos apraiškų galima aptikti ir Vytauto P. Bložės kūryboje. Nagrinėjamame eilėraščių rinkinyje „Visai ne apie [...]

Lietuvių socialinė problema - internete praleidžiamas laikas
Rašinys Lietuvių socialinė problema - internete praleidžiamas laikas

Šiandien daugelio žmonių gyvenimas neįsivaizduojamas be interneto ir kompiuterio. Kai nėra ką veikti, vis dėlto [...]

Vincas Krėvė – Mickevičius -  XX a. pradžios lietuvių literatūros prozininkas, dramaturgas, neoromantikas
Konspektas Vincas Krėvė – Mickevičius - XX a. pradžios lietuvių literatūros prozininkas, dramaturgas, neoromantikas

Biografinis kontekstas: Vincas Krėvė jautė ypač glaudų ryšį su gimtine, buvo patriotas. Organizavo 1923m. sukilimą [...]

„Aušros“ laikas ir reikšmė lietuvių kultūroje: idėjos, autoriai, tekstai; įvairiakalbė aušrininkų kūryba; literatūrinės polemikos (J. Mačys ir J. Zauerveinas)
Konspektas „Aušros“ laikas ir reikšmė lietuvių kultūroje: idėjos, autoriai, tekstai; įvairiakalbė aušrininkų kūryba; literatūrinės polemikos (J. Mačys ir J. Zauerveinas)

Skirtinguose kraštuose gyvenę Lietuvos inteligentai XIX a. 9 deš. ėmė rūpintis „Aušros“ leidiniu. Rusijos imperijoje [...]

Asmenybės laisvės tema XXa. lietuvių prozoje
Rašinys Asmenybės laisvės tema XXa. lietuvių prozoje

     Daugelyje lietuvių literatūros kūrinių rašytojai tyrinėja slapčiausias individo sielos gelmes. XXa. lietuvių prozoje asmenybės [...]

Asmenybės laisvės tema XXa. lietuvių prozoje
Rašinys Asmenybės laisvės tema XXa. lietuvių prozoje

Įvadas:                             [...]

Žmogiškumo motyvas 7-9 dešimtmečio lietuvių prozoje
Rašinys Žmogiškumo motyvas 7-9 dešimtmečio lietuvių prozoje

7-9 dešimtmečio literatūroje bene svarbiausiais vaidmuo tenka istorinėms aplinkybėms. Pokaris, sovietizacija... Tai keitė žmogų, taip [...]

Balys Sruoga - XX a. pirmosios pusės lietuvių prozininkas
Rašinys Balys Sruoga - XX a. pirmosios pusės lietuvių prozininkas

Laiške Rašytojų sąjungos pirmininkui Petrui Cvirkai Sruoga piktinosi menininkų dvasiniu prievartavimu: „Rašytojas rašo taip, kaip [...]

Asmenybės laisvės tema XXa. lietuvių prozoje
Rašinys Asmenybės laisvės tema XXa. lietuvių prozoje

Jau apšvietos – „proto amžiaus“ – laikotarpiu filosofai bei rašytojai  suvokė asmens laisvės svarbą, todėl [...]

Barboros Radvilaitės įvaizdis naujojoje lietuvių prozoje
Diplominis darbas Barboros Radvilaitės įvaizdis naujojoje lietuvių prozoje

Bakalauro darbe analizuojama, kaip Barboros Radvilaitės įvaizdis atsiskleidžia naujojoje lietuvių prozoje. Tiriamoji medžiaga ir šaltiniai [...]

Kaip lietuvių prozoje atskleidžiama patarlė ,,Žmogus – savo likimo kalvis‘‘?
Rašinys Kaip lietuvių prozoje atskleidžiama patarlė ,,Žmogus – savo likimo kalvis‘‘?

Gyvenimas yra dovana, kurią gavo kiekvienas žmogus, esantis šioje žemėje. Vieni sako, kad jis gražus [...]

Krikščioniškoji etika XX a. Pirmosios pusės lietuvių prozoje (J. Savickis)
Rašinys Krikščioniškoji etika XX a. Pirmosios pusės lietuvių prozoje (J. Savickis)

Krikščionybės ir etikos ryšį pabrėžia ne tik pačiai krikščioniškajai tradicijai prisklausantys autoriai, bet ir šią [...]

Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje
Rašinys Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje

Iki pat XXa. lietuvių proza buvo gan bendruomeniška, kitaip tariant, tekstais buvo siekiama kokių [...]