Natūraliai augančios paprastosios sprigės (impatiens noli-tangere l.) biologijos, paplitimo Lietuvoje, jos ryšio su invazinėmis rūšimis analizė

25 psl. / 6862 žod.

Ištrauka

Žemės flora ir fauna vystėsi milijardus metų, jos vandenynai, jūros, kalnų virtinės, dykumos ir netgi didelės upės suformavo fizines kliūtis, trukdančias rūšims judėti, tokiu būdu labai paskatindami didelę planetos biologinę įvairovę ir gyvūnų bei augalų bendrijų, kurias mes laikome būdingomis tam tikriems regionams ar vietovėms, susiformavimą (Balevičius ir kt., 2007).
Vienas iš aktualiausių šiuolaikinės žmonijos gamtamokslinių uždavinių yra globalios aplinkos kaitos tyrimai. Pasaulyje, Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje pripažinta, kad šiuo metu stebima globali kaita, apimanti klimato pokyčius ir didėjantį antropogeninį poveikį yra pavojinga visuomenei, jos gyvenamajai ir ypač gamtinei aplinkai, tolesnei ekonominei raidai. Neatsiejamas nuo globalių aplinkos pokyčių yra svetimkraščių rūšių plitimas – biologinės invazijos į sritis, esančias už rūšių dabartinio ar praeities arealo ribų (Apšegaitė ir kt., 2007).
Biologinės invazijos yra svarbiausias ekosistemų degradacijos priežastis ir biologinę įvairovę veikiantis faktorius, todėl svarbu tirti ir įvertinti dabartinę padėtį Lietuvoje, tam, kad būtų galima imtis atitinkamų veiksmų biologinei įvairovei palaikyti. Invazinių augalų morfologijos, fiziologijos, ypač fenologijos ir genetikos pažinojimas, įskaitant žinias apie paprastąją sprigę yra būtinos vietinių rūšių išsaugojimui (Balevičius ir kt., 2007).
Norint išsaugoti Lietuvos biologinę įvairovę reikia išsamiai pažinti vietines rūšis, lyginant jas su sistematiniu požiūriu giminingiausiomis invazinėmis rūšimis: aptarti natūraliai augančios paprastosios sprigės (Impatiens noli-tangere L.) biologiją, paplitimą Lietuvoje, jos ryšį su invazinėmis rūšimis.
Tikslui įgyvendinti iškeliami tokie uždaviniai:
• Aptarti globalios klimato kaitos poveikį augalams ir rasti priemonių poveikiui mažinti;
• Įvertinti invazinių rūšių sąveiką su vietinėmis rūšimis ir imtis priemonių invazijos sukeltoms problemoms spręsti;
• Apibūdinti sprigių paplitimą Europoje ir Lietuvoje;
• Rasti metodus, naudojamus tiriant natūralių ir invazinių augalų sąveiką.


Turinys

 • Santrumpos2
 • Įvadas3
 • 1. Svetimkraščių rūšių invazija4
 • 1.1. Globalios klimato kaitos poveikis augalams ir svetimkraščių augalų
 • invazyvumui4
 • 1.2. Invazinių rūšių sąveika su vietinėmis rūšimis6
 • 1.2. 1. Aplinkos veiksniai, sąlygojantys invazinių augalų plėtrą7
 • 1.3. Lietuvos invaziniai augalai ir jų keliama grėsmė vietinei florai8
 • 2. Sprigių genties biologija ir paplitimas11
 • 2.1 Lietuvos natūralios ir invazinės sprigių genties rūšys12
 • 3. Metodai, naudojami tiriant natūralių ir invazinių augalų sąveiką14
 • 3.1. Sprigių genties molekuliniai tyrimai17
 • Išvados19
 • Literatūros sąrašas20

Reziumė

Autorius
julijap
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 24, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Nuotekų tvarkymo analizė Lietuvoje

Ekologija Diplominis darbas 2013 m. vitas
Iki nepriklausomybės Lietuvoje, pagal tada galiojusius nuotekų išvalymo reikalavimus, valyta tik labai maža dalis surenkamų nuotekų. Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, daugiausia dėmesio pradėta skirti...