Konfliktinių situacijų suvaldymo būtinumas Klaipėdos lopšelyje - darželyje „Obelėlė”

46 psl. / 11000 žod.

Ištrauka

Konfliktas- tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu užvaldo nemalonūs jausmai ar išgyvenimai. (Lekavičienė, 2005) Tai natūralus ir neišvengiamas reiškinys. Kartais atrodo, jog konfliktai gali kilti bet kurioje situacijoje, bet kurioje gyvenimo srityje, bet kokioje aplinkoje, bet kuriuo metu- nelauktai ir visai netikėtai. Tai jau tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi namuose, darbe, įstaigose, draugų kompanijoje ir pan. Kasdieniniame gyvenime dažnai susiduriame su įsitikinimu, kad konfliktas- tai būtinai kažkas blogo. Daugumai iš mūsų žodis „konfliktas“ pirmiausia kelia neigiamas asociacijas. Neretai konfliktas spontaniškai siejamas su įtampa, kova, pykčiu, baime ir kitais neigiamas emocijas reiškiančiais žodžiais. (Trakumaitė, 2008) Tačiau ramiai pagalvoję galėtume išvardinti ir teigiamas konflikto puses. Vadinasi, išsiaiškinus konfliktinių situacijų priežastis, jas įvertinus ir nukreipus tinkama linkme jie gali būti ir naudingi.
Šiandieninėse organizacijose siekiama kuo geresnių rezultatų. Todėl dedama daug pastangų ir keliami griežti reikalavimai darbuotojams. Ko pasekoje stresinių situacijų lygmuo šokteli, o darbovietė vis dažniau tampa vieta, iš kur plinta nesutarimai, panieka ar manipuliavimas jėga. Dirbant kartu ir kiekvienam turint savo tvirtą nuomonę vienu ar kitu klausimu gali kilti konfliktinės situacijos, kurias būtina valdyti tam, kad darbas ir toliau vyktų sklandžiai, o organizacijoje vyrautų gera atmosfera. Ypatinga atsakomybė gula ant ikimokyklinių organizacijų vadovų pečių, kurie turi rūpintis ne tik savo personalu, bet ir auklėtiniais. Nes kasdieninės bėdos įstaigoje paliečia ir mūsų mažuosius vaikučius, kurie turi matyti tik gerą pavyzdį, gauti tinkamą ugdymą ir augti nekenksmingoje aplinkoje.
Temos aktualumas. Konfliktai yra kasdieninė pedagogų gyvenimo dalis ir jie kyla dėl įvairiausių priežasčių. Konflikto auka gali tapti kiekvienas- ir jaunas specialistas, ir didelį darbo stažą turintis profesionalas. Kad ir kaip nepriekaištingai būtų išsilavinę ar tolerantiški darbuotojai, vis tiek gali kilti tam tikrų konfliktinių situacijų tarp kolegų. Nesprendžiamos konfliktinės situacijos darbo vietoje kelia stresą, dėl ko blogėja darbo kokybė, nukenčia komandinis darbas ir jo rezultatai, taip pat ikimokyklinės įstaigos įvaizdis.
Temos ištirtumas. Mokslinėje literatūroje dažniausiai nagrinėjami konfliktai kylantys paauglystės ir ankstyvosios jaunystės amžiuje. Tik maža dalis autorių išskiria padėtį ikimokyklinėse įstaigose. Daugumos švietimo organizacijų tyrėjų dėmesys nukreipiamas į konfliktų pasireiškimo formas ir tipus. Konfliktais daugiau domimasi vakarų Europoje ir JAV. Lietuviškoje literatūroje konfliktus analizuoja tokie autoriai: V. Moškinas (2002), G. Jakubauskas (2003), R. Lekavičienė (2005), J. Lakis (2008), M. Trakumaitė (2008), J. Guščinskienė (2011) ir kt. Nagrinėjamoje įstaigoje „Obelėlė“ konfliktinių situacijų suvaldymo analizė iki šiol nebuvo atliekama.

Darbo problema. Kad konfliktai taptų kuriamąja, o ne griaunančiąja jėga, kad organizacijai ir joms nariams būtų maksimaliai naudingi, jie turi būti protingai valdomi. Nuo švietimo įstaigos vadovo kompetencijos, jo sugebėjimo efektyviai reguliuoti darbo santykius organizacijoje, tinkamo palankaus organizacijos klimato sukūrimo, priklauso jo vadovaujamo kolektyvo ir visos įstaigos sklandus funkcionavimas.

Darbo objektas– konfliktinių situacijų suvaldymas ikimokyklinėje įstaigoje

Darbo tikslas– išanalizuoti konfliktines situacijas bei jų suvaldymo būdus Klaipėdos vaikų lopšelyje- darželyje „Obelėlė“.

Darbo uždaviniai:
1. Atlikti konfliktų teorinę analizę.
2. Įvardinti konfliktų kilimo priežastis ir jų suvaldymo būdus organizacijose.
3. Įvykdyti pasirinktos organizacijos darbuotojų tyrimą, susijusį su konfliktais ir jų suvaldymu.
4. Nustatyti įstaigoje kylančių konfliktinių situacijų poveikį darbuotojams, bei jų suvaldymo būdus.

Darbo tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginimas, apibendrinimas. Informacijos nagrinėjama tema paieška internete, pasirinktos organizacijos dokumentuose. Tyrimo medžiaga buvo renkama anketinės apklausos būdu, vėliau duomenis suvedant ir apdorojant Microsoft office programomis.

Darbo hipotezė. Jeigu konfliktinės situacijos nėra valdomos, tai prastėja įstaigos darbo kokybė.

Darbo struktūra: Darbą sudaro įvadas, konfliktų bei jų valdymo teorinė apžvalga, atlikto tyrimo metodika bei gautų duomenų analizė, išvados, literatūros sąrašas, priedai.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS3
 • 1. KONFLIKTŲ SUVALDYMO TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Konfliktų teorinė analizė5
 • 1.1.2. Konfliktų samprata, tipai5
 • 1.1.3. Konfliktų susidarymo priežastys ir jų pasireiškimo būdai9
 • 1.2. Konfliktų valdymas14
 • 1.2.1. Konflikto eiga15
 • 1.2.2. Konfliktų sprendimo būdai18
 • 2. KONFLIKTINIŲ SITUACIJŲ TYRIMAS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE- DARŽELYJE „OBELĖLĖ“27
 • 2.1. Klaipėdos lopšelis-darželis „Obelėlė“27
 • 2.1.1. Struktūra, valdymas ir veiklos organizavimas27
 • 2.1.2. Vidaus darbo ir tvarkos taisyklės28
 • 2.2. Tyrimo metodai ir tiriamieji29
 • 2.2.1 Rezultatai ir jų analizė30
 • IŠVADOS41
 • LITERATŪRA42
 • PRIEDAI44

Reziumė

Autorius
solveiga
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.20
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 10, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Kaimo turizmo organizavimas Klaipėdos rajone

Vadyba Referatas kamomailla
Sparčiai augant kaimo turizmo sodybų skaičiui vis sunkiau į šią rinką patekti naujiems sodybų savininkams. Šiandien tam, kad sodyba pritrauktų lankytojus, reikalingos ne...

Klaipėdos jūrų uosto plėtros galimybės

Vadyba Prezentacija meduolis
Klaipėdos uosto plėtros galimybių klausimo svarbą lemia: Nuolat augantys Klaipėdos uosto krovinių srautai; Intensyvėjanti laivyba; Didėjantis atplaukiančių laivų skaičius ir jų tonažas; Klaipėdos...

ISO 14000 standartų būtinumas

Vadyba Prezentacija lauraka
Pagrindinis ISO 14000 tikslas - skatinti aplinkos apsaugą ir taršos prevenciją, atsižvelgiant į socialinius ir ekonominius poreikius.Standartų nuostatos įgyvendinamos įvairiose įmonėse, nepriklausomai...