Berlyno mėlynojo plonų sluoksnių nusodinimas ir elektrochrominių savybių tyrimas

5 psl. / 1250 žod.

Ištrauka

Teorija:

Elektrochrominės medžiagos keičia savo optines savybes (spalvą, šviesos pralaidumo ar

atspindžio laipsnį,...) uždavus jai tam tikro dydžio elektros įtampą. Optinės savybės turi būti

grįžtamos, t.y., grįžti į pradinį būvį, nuėmus įtampą arba sukeitus įtampos poliariškumą.

Electrochromizmas turi elektrocheminę prigimtį. Tokios medžiagos dažnai pasižymi mišriu

elektroniniu-joniniu laidumu. Optinės savybės kinta dėl srovės poveikyje medžiagoje

vykstančių procesų, pvz., grįžtamos oksidacijos-redukcijos reakcijos ir/arba grįžtamo jonų

įterpimo į medžiagą. Elektrochrominės medžiagos plonų sluoksnių formoje gali būti

panaudotos įvairioje optinėje įrangoje: informaciniuose displėjuose, šviesos išjungėjuose,

“protinguose” languose (smart windows), kintamo atspindžio veidrodžiuose, kintamos

emisijos terminiuose radiatoriuose.

Paveiksle 1 parodytas “protingo“ lango veikimo principas. Kol įtampa neužduota,

elektrochrominis sluoksnis maksimaliai praleidžia šviesą (pav. kairėje).


Reziumė

Autorius
oggiuxx
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Chemija
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2020
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Medžiagų tyrimas spektroskopiniais metodais

Chemija Referatas gyntag
Šiame darbe yra aprašoma spektroskopijos sąvoka, plačiau aptariama viena iš spektroskopijos rūšių- Ramano spektroskopija, pateikiama informacija apie jos principus, pritaikymą, trumpai aprašomas vienas...

Jonų pernašos ypatumų tyrimas

Chemija Laboratorinis darbas 2015 m. kamile191
Darbo tikslas Ištirti jonų judėjimą elektriniame lauke. Nustatyti katijonų ir anijonų pernašos skaičius. Tiriama elektros pernaša dėl neorganinės ar organines

Muilo gaminimas ir jo savybių tyrimas

Chemija Prezentacija 2015 m. meduoliz
Šiomis skaidrėmis pristačiau savo tyrimą vertinimo komisijai vienuoliktoje klasėje ir gavau 10. Tai nėra pilnas darbas, o tik jo pristatymas, bet viskas aiškiai...

Sieros rūgšties tirpalo savybių tyrimas

Chemija Prezentacija vikce
TikslasDarbo priemonės ir medžiagosReakcijos su metalaisReakcijos su metalų oksidaisReakcijos su tirpiais hidroksidais (šarmais)Reakcijos su netirpiais hidroksidaisišvados

Puslaidininkių plėvelių cheminis nusodinimas ir tyrimas

Chemija Laboratorinis darbas oggiuxx
Grynuose puslaidininkiuose (pvz., Si, Ge), sužadinus kovalentinėse jungtyse lokalizuotus valentinius elektronus į laidumo energetinę juostą, valentinėje energijų juostoje lieka nesukompensuoti teigiami krūviai, kurie...