Socialiniai mokslai / Teisė

Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

1 atsiliepimas
Autorius:
Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
39000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Romos sutartis (1957 m.) ir jos vieta kitų ES teisės aktų kontekste.
 • Europos Sąjungos ir kitų Europos regioninių organizacijų santykis.
 • Maastrichto sutartis, jos santykis su kitais ES pirminės teisės šaltiniais.
 • Europos Sąjungos plėtros perspektyvos nuo 2007 m
 • Lisabonos sutartis (taip pat žinoma kaip 2007 m. Reformų sutartis) ir jos pagrindinės naujovės
 • ES teisinis subjektiškumas santykiuose su trečiosiomis valstybėmis
 • Kompetencijos rūšys ir jų padalijimas tarp ES ir šalių narių
 • Europos vadovų taryba (Viršūnių Taryba) ir jos konstitucionalizacija
 • Europos Parlamento įtaka ir jos kitimas priimant teisės aktus
 • Europos Parlamento darbo organizavimas
 • Europos Bendrijų Komisijos funkcijos ir reformavimas pagal Lisabonos sutartį
 • Kompetencijos padalijimas tarp Europos Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo
 • Europos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų sąveika
 • Generaliniai advokatai ir jų dalyvavimas nagrinėjant bylas
 • Europos Centrinis bankas ir monetarinė politika ES
 • Europos Sąjungos institucinė reforma
 • ES teisės aktų ir nacionalinės teisės sąveika
 • ES bendrieji teisės principai
 • Subsidiarumo ir proporcingumo principai
 • Direktyvų implementavimas į nacionalinę teisę
 • Europos Parlamento dalyvavimas priimant ES teisės aktus
 • Tarpvyriausybinis bendradarbiavimas pagal pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį ES ramsčius
 • Pagrindinių teisių chartijos priėmimas ir santykis su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 • Europos vidaus rinkos sukūrimo pagrindinės problemos
 • Muitų sąjunga
 • Muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai ( lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų aspektai
 • Paaiškinti ES šalies narės autonomiją apsisprendžiant dėl vidaus mokesčių politikos
 • Neteisėtai surinktų mokesčių grąžinimas
 • Kiekybinių apribojimų draudimas Europos Sąjungoje
 • Kiekybiniams apribojimams lygiavertės poveikio priemonės
 • Europos Bendrijos teisės nuostatos, leidžiančios taikyti kiekybinius ribojimus
 • Europos Teisingumo Teismo praktika aiškinant laisvą prekių judėjimą, pavyzdžiui, Dassonville, Cassis de Dijon ir Keck bylos
 • Pateisinami laisvo prekių judėjimo apribojimai
 • Paslaugų samprata pagal Romos konvenciją
 • Darbuotojų judėjimo laisvė ES
 • „Užsienio elemento“ reikalavimas laisvam asmenų judėjimui
 • Laisvo asmenų judėjimo išimtys
 • Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas
 • Laisvas kapitalo judėjimas Europos Sąjungoje
 • „Atvirkštinė diskriminacija“ Europos Sąjungoje
 • Bendroji žemės ūkio politika
 • ES konkurencijos teisės įtaka nacionalinei teisei
 • Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi pagal ES konkurencijos teisę
 • Teisėta valstybės pagalba Europos Sąjungoje
 • ES pastangos kovojant su globaliniu klimato atšilimu: direktyvos, politikos gairės
 • Europos Bendrijos teisės tiesioginis veikimas
 • Vertikalus ir horizontalus EB teisės aktų veikimas
 • Pirminė ir antrinė EB teisė

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
1
, 2015-09-10

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis
Diplominis darbas Tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės santykis

Temos aktualumas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės santykio problema, kaip pažymima tarptautinės teisės literatūroje, yra [...]

Europos Sąjungos teisės šaltiniai
Referatas Europos Sąjungos teisės šaltiniai

ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik [...]

Teisingumas ir piliečių teisės Europos Sąjungoje
Referatas Teisingumas ir piliečių teisės Europos Sąjungoje

Europos Sąjungos piliečių teisių ir teisingumo politika apima daugelį skirtingų veiklos krypčių bei sričių. Šiame [...]

Europos Sąjungos teisės principų analizė
Kursinis darbas Europos Sąjungos teisės principų analizė

Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir [...]

ES materialinės teisės egzamino klausimai ir atsakymai. MRU
Konspektas ES materialinės teisės egzamino klausimai ir atsakymai. MRU

ES materialinės teisės egzamino klausimai   ES vidaus rinkos sąvoka (diskriminacijos formos, abipusio pripažinimo principas). Europos Sąjungos vidaus [...]

Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai
Referatas Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai

Finansų teisė - visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kylančius kuriant, renkant, kaupiant, paskirstant ir [...]

Muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinis reglamentavimas egzamino klausimai ir atsakymai. MRU
Konspektas Muitinės ir teisėsaugos institucijų teisinis reglamentavimas egzamino klausimai ir atsakymai. MRU

Muitinės ir kitų teisėsaugos institucijų kurso dalykas. Teisės aktai, reglamentuojantys muitinės ir teisėsaugos institucijų veiklą. Pagrindiniai teisėsauginės [...]

Teises egzamino bilietai
Konspektas Teises egzamino bilietai

Atsakymai į klausimus: Paaiškinkite sąvokas "apgaulė" ir "piktnaudžiavimas pasitikėjimu". Paaiškinkite nešaunamojo ginklo sampratą. Ką [...]

Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui
Konspektas Konstitucinės teisės konspektas baigiamajam egzaminui

I tema: Konstitucinės teisės ir ją sudarančių normų (principų) samprata. Konstituciniai teisiniai santykiai. Konstitucinės teisės [...]

Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui
Konspektas Administracinio proceso teisės konspektas VU egzaminui

Tema Administracinio proceso samprata Administracinis procesas, jo sampratos plačiąją ir siaurąja prasme. Administracinis procesas plačiąja prasme [...]

Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė
Konspektas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė

Tiesiog viskas, ko reikia egzaminui. [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė
Diplominis darbas Kolektyvinės darbo sutarties samprata: Lietuvos ir pasirinktos Europos Sąjungos lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė
Prezentacija Kolektyvinės darbo sutarties samprata Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybės lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Daugeliui žmonių darbas yra pragyvenimo šaltinis ir vienas iš pagrindinių gyvenimo sričių, kurios [...]

Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos
Diplominis darbas Europos Sąjungos integracija nuo Paryžiaus iki Lisabonos

Temos aktualumas. Šiame darbe siekiama atskleisti Europos Sąjungos integracijos įtaką, nuo Paryžiaus iki Lisabonos sutarties [...]

ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika
Diplominis darbas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sąveika

Tiriama problema   Teisingumo Teismui (plenarinė sesija) pateikus Nuomonę 2/131, liko neišspręsta Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos [...]