Europos Sąjungos teisės egzamino klausimynas

15 psl. / 39000 žod.

Ištrauka

Dėstytojo Šulijos ruošti egzamino klausimai ir atsakymai į juos.


Turinys

 • Romos sutartis (1957 m.) ir jos vieta kitų ES teisės aktų kontekste.
 • Europos Sąjungos ir kitų Europos regioninių organizacijų santykis.
 • Maastrichto sutartis, jos santykis su kitais ES pirminės teisės šaltiniais.
 • Europos Sąjungos plėtros perspektyvos nuo 2007 m
 • Lisabonos sutartis (taip pat žinoma kaip 2007 m. Reformų sutartis) ir jos pagrindinės naujovės
 • ES teisinis subjektiškumas santykiuose su trečiosiomis valstybėmis
 • Kompetencijos rūšys ir jų padalijimas tarp ES ir šalių narių
 • Europos vadovų taryba (Viršūnių Taryba) ir jos konstitucionalizacija
 • Europos Parlamento įtaka ir jos kitimas priimant teisės aktus
 • Europos Parlamento darbo organizavimas
 • Europos Bendrijų Komisijos funkcijos ir reformavimas pagal Lisabonos sutartį
 • Kompetencijos padalijimas tarp Europos Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo
 • Europos Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų sąveika
 • Generaliniai advokatai ir jų dalyvavimas nagrinėjant bylas
 • Europos Centrinis bankas ir monetarinė politika ES
 • Europos Sąjungos institucinė reforma
 • ES teisės aktų ir nacionalinės teisės sąveika
 • ES bendrieji teisės principai
 • Subsidiarumo ir proporcingumo principai
 • Direktyvų implementavimas į nacionalinę teisę
 • Europos Parlamento dalyvavimas priimant ES teisės aktus
 • Tarpvyriausybinis bendradarbiavimas pagal pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį ES ramsčius
 • Pagrindinių teisių chartijos priėmimas ir santykis su Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 • Europos vidaus rinkos sukūrimo pagrindinės problemos
 • Muitų sąjunga
 • Muitai ir lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai ( lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų aspektai
 • Paaiškinti ES šalies narės autonomiją apsisprendžiant dėl vidaus mokesčių politikos
 • Neteisėtai surinktų mokesčių grąžinimas
 • Kiekybinių apribojimų draudimas Europos Sąjungoje
 • Kiekybiniams apribojimams lygiavertės poveikio priemonės
 • Europos Bendrijos teisės nuostatos, leidžiančios taikyti kiekybinius ribojimus
 • Europos Teisingumo Teismo praktika aiškinant laisvą prekių judėjimą, pavyzdžiui, Dassonville, Cassis de Dijon ir Keck bylos
 • Pateisinami laisvo prekių judėjimo apribojimai
 • Paslaugų samprata pagal Romos konvenciją
 • Darbuotojų judėjimo laisvė ES
 • „Užsienio elemento“ reikalavimas laisvam asmenų judėjimui
 • Laisvo asmenų judėjimo išimtys
 • Įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas
 • Laisvas kapitalo judėjimas Europos Sąjungoje
 • „Atvirkštinė diskriminacija“ Europos Sąjungoje
 • Bendroji žemės ūkio politika
 • ES konkurencijos teisės įtaka nacionalinei teisei
 • Draudimas piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi pagal ES konkurencijos teisę
 • Teisėta valstybės pagalba Europos Sąjungoje
 • ES pastangos kovojant su globaliniu klimato atšilimu: direktyvos, politikos gairės
 • Europos Bendrijos teisės tiesioginis veikimas
 • Vertikalus ir horizontalus EB teisės aktų veikimas
 • Pirminė ir antrinė EB teisė

Reziumė

Autorius
aleksandra
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 20, 2012
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
15 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
1

Susiję darbai

Darbo teisė Europos Sąjungoje

Teisė Referatas 2014 m. livis
Darbuotojų judėjimo laisvės normos gerokai pagerino Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų ir jų šeimos narių galimybes naudotis teise įsidarbinti. ES darbo...

Europos sąjungos bendrovių teisė

Teisė Prezentacija 2019 m. inetala
Darbo objektas – Europos Sąjungos bendrovių teisė. Darbo tikslas – aptarti pagrindinius Europos Sąjungos bendrovių teisės aspektus. Darbo uždaviniai: 1. Išsiaiškinti Europos Sąjungos...