Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai

9 psl. / 1239 žod.

Ištrauka

Finansų teisė - visuma teisės normų, reguliuojančių visuomeninius santykius, kylančius kuriant, renkant, kaupiant, paskirstant ir panaudojant įvairių subjektų (pvz., valstybės, savivaldybės) lėšas, kitą finansinę veiklą, taip pat nustatant pinigų ir finansų sistemos pagrindus bei reguliuojant atitinkamus santykius. Lietuvos finansų teisė apima LR ir savivaldybių biudžetų, „Sodros“ biudžeto, pajamų, gaunamų Lietuvos teritorijoje, apmokestinimo teisinius pagrindus. Pagrindiniai teisės aktai - LR Konstitucija, Biudžetinės sandaros įstatymas, Valstybinio socialinio draudimo įstatymas ir kiti.

Finansų teisė, kaip savarankiška teisė šaka. Finansų teisė – sistema visuotinai privalomo elgesio taisyklių, kurios reglamentuoja valstybės piniginių fondų kaupimą ir panaudojimą bei finansinių paslaugų teikimą.

Tyrimo problemos aktualumas: daugelis žmonių neišmano finansų teisės, bei nežino kokie teisės norminiai aktai ją reglamentuoja.

Tyrimo objektas: Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės reglamentuojančių finansų teisę ypatumai

Tyrimo tikslas: apibūdinti ir supažindinti su finansų teisę, bei ES teisės bruožais.

Tyrimo uždaviniai:

Išanalizuoti finansų teisę.

Išanalizuoti nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisinį santykį.

Apibūdinti ES teisės bruožus.

Tyrimo metodologija: mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė.

Darbo struktūra: darbą sudaro 3 dalys, 1 dalyje išanalizuojama finansų teisė, 2 dalyje paaiškinama kas yra nacionalinės teisės ir ES teisinis santykis., 3 dalyje trumpai apibūdinami ES teisės bruožai.


Turinys

  • TURINYS
  • ĮVADAS3
  • 1. EUROPOS SĄJUNGOS IR NACIONALINĖS TEISĖS REGLAMENTUOJANČIŲ FINANSŲ TEISĘ YPATUMAI4
  • 1.1. Finansų teisės aktualumas4
  • 2. NACIONALINĖS TEISĖS IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISINIS SANTYKIS.5
  • 2.1. Teisės sistema bei jos pliuralizmas6
  • 3. EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS BRUOŽAI7
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
moniqiu
Tipas
Referatas
Dalykas
Teisė
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 27, 2018
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos teisės šaltiniai

Teisė Referatas 2013 m. geisa
ES teisė yra tarsi tarpinė tarp įprastinių nacionalinės ir tarptautinės teisės lygmenų. Ji ne tik – kaip tarptautinė teisė – reguliuoja tarpvalstybines sutartis...

Europos Sąjungos teisės principų analizė

Teisė Kursinis darbas 2011 m. erroneousness
Temos aktualumas. Europos Sąjunga (ES) yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir gerovės labui. Iš tiesų ši sąjunga yra unikali....

Darbo teisė Europos Sąjungoje

Teisė Referatas 2014 m. livis
Darbuotojų judėjimo laisvės normos gerokai pagerino Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę turinčių asmenų ir jų šeimos narių galimybes naudotis teise įsidarbinti. ES darbo...