Žmogaus sauga (paruoštukė egzaminui)

5 psl. / 2192 žod.

Ištrauka

NELAIMINGI ATSITIKIMAS:

Kvalsifikavimas:

1) lengvas nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria traumą ir netenka darbingumo nors vienai dienai ir kuris nepriskiriamas sunkių nelaimingų atsitikimų darbe kategorijai;

2) sunkus nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingą traumą. Sunkių traumų klasifikacinius požymius tvirtina sveikatos apsaugos ministras;

3) nelaimingas atsitikimas darbe, sukėlęs darbuotojo mirtį– įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingą traumą ir dėl jos iš karto ar po kurio laiko miršta.

Pavienius ir grupinius

 • l N-1 formos nelaimingo atsitikimo darbe aktas,
 • l N-2 formos nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą (iš darbo) aktas.

N-1 ar N-2 formos aktai surašomi, jeigu nukentėjusysis buvo nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe nors vieną dieną

N1- vykstant į darbą ar iš darbo įmonės ar jos samdomu transportu;

dėl smurto, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai susiję su darbu;

Instruktavimas – darbuotojo informavimas apie profesine rizika imon[1]je bei darbo vietoje, apie

imon[1]je galiojanciu darbuotoju saugos ir sveikatos norminiu teis[1]s aktu reikalavimus ir išaiškinimas saugiu

veikimo budu, privalomu jam atliekant pavestus darbus.

Visi imons darbuotojai, neatsižvelgiant i ju darbo staža, kvalifikacija, gamybos pobudi, turi buti

instruktuojami darbuotoju saugos ir sveikatos klausimais. Darbdavio igaliotas asmuo savarankiškai organizuoja darbuotoju instruktavima darbuotoju saugos ir sveikatos klausimais ir užtikrina, kad darbuotojai gautu informacija.

ivadinis; Sudarius darbosutarti,

pirminis darbo vietoje; veikla susijusi su gamyba, darbo priemoniu naudojimu, priežiura ir remontu, paslaugu teikimu, medžiagu bei žaliavu laikymu ir naudojimu. instruktuojamas individualiai, paaiškinant, kaip saugiai atlikti konkrecius

jam pavestus darbus,

periodinis darbo vietoje; Periodiškai instruktuojama ne reciau kaip karta per 12 m[1]nesiu

papildomas darbo vietoje; atsiradus naujiems arba pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams, keliantiems pavoju darbuotoju saugai ir sveikatai, perkėlus darbuotoja i kita darba

tikslinis darbo vietoje. dirbantys pagal paskyras-leidimus, rašytinius nurodymus bei pavedimus ar kitus specialius dokumentus, taip pat darbuotojai, kuriems tam tikrais atvejais

gali buti pavedama vienkartin[1] užduotis, nesusijusi su ju nuolatiniu darbu ar profesijair t.t.


Turinys

 • Avarija
 • Darbdavys
 • Darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai
 • Darbdaviui atstovaujantis asmuo
 • Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Nelaimingas atsitikimas darbe
 • Profesinė rizika (rizika)
 • Pavojingas veiksnys
 • Instruktavimas
 • Profesinė liga
 • NELAIMINGI ATSITIKIMAS:
 • Kvalsifikavimas:
 • Civilinė sauga
 • ir t.t. žymiai plačiau.

Reziumė

Autorius
gretushka
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Sauga
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 9, 2015
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Radiacinė sauga

Sauga Referatas 2009 m. kataleja
Radioaktyviosios medžiagos kenkia tiek žmogaus, tiek gyvūnų organizmui. Jos gali nusėsti ir ant drabužių, ir ant odos. Toks radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas žmogus yra...

Darbų saugos samprata

Sauga Referatas evelina
Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias, tinkamas ir sveikas darbo sąlygas. Kiekvienas dirbantis žmogus turi turėti poilsį ir laisvalaikį,...

Žmogaus saugos egzamino paruoštukė

Sauga Paruoštukė vaidukazs
Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys 1.Ergonomika –yra mokslo šaka nagrinėjanti darbo atitikimą žmogaus fiziologijai ir kaip pritaikyti darbą prie žmogaus galimybių...

Aplinkos ir žmonių saugos paruoštukė

Sauga Paruoštukė lavex123
1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.2. Teisiniai darbų saugos dokumentai. 3. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai.4. Darbdavių ir darbuotojų pareigos...

Civilinės saugos signalai

Sauga Prezentacija 2013 m. oksanask
Dėmesio visiems! · Radiacinis pavojus! · Cheminis pavojus! · Katastrofinis užtvindymas! · Potvynio pavojus! · Uragano pavojus! · Oro pavojus! · Oro pavojaus...

Žmogaus saugos modulio konspektas

Sauga Konspektas 2018 m. citrusiniaivaisiai
Sudarytas konspektas pilnai apibendrina Žmogaus saugos modulio eigą. Aptarti visi klausimai ir temos. Naudojantis šiuo konspektu, gautas aukščiausias įvertinimas.