Ekonomika ir verslas / Sauga

Žmogaus sauga (paruoštukė egzaminui)

0 atsiliepimų
Autorius:

NELAIMINGI ATSITIKIMAS:

Kvalsifikavimas:

1) lengvas nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria traumą ir netenka darbingumo nors vienai dienai ir kuris nepriskiriamas sunkių nelaimingų atsitikimų darbe kategorijai;

2) sunkus nelaimingas atsitikimas darbe – įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingą traumą. Sunkių traumų klasifikacinius požymius tvirtina sveikatos apsaugos ministras;

3) nelaimingas atsitikimas darbe, sukėlęs darbuotojo mirtį– įvykis, dėl kurio darbuotojas patiria sveikatai ir (ar) gyvybei pavojingą traumą ir dėl jos iš karto ar po kurio laiko miršta.

Pavienius ir grupinius

 

 • l N-1 formos nelaimingo atsitikimo darbe aktas,
 • l N-2 formos nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą (iš darbo) aktas.

N-1 ar N-2 formos aktai surašomi, jeigu nukentėjusysis buvo nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe nors vieną dieną

N1- vykstant į darbą ar iš darbo įmonės ar jos samdomu transportu;

dėl smurto, jeigu smurto aplinkybės ir motyvai susiję su darbu;


Instruktavimas – darbuotojo informavimas apie profesine rizika imon[1]je bei darbo vietoje, apie

imon[1]je galiojanciu darbuotoju saugos ir sveikatos norminiu teis[1]s aktu reikalavimus ir išaiškinimas saugiu

veikimo budu, privalomu jam atliekant pavestus darbus.

Visi imons darbuotojai, neatsižvelgiant i ju darbo staža, kvalifikacija, gamybos pobudi, turi buti

instruktuojami darbuotoju saugos ir sveikatos klausimais. Darbdavio igaliotas asmuo savarankiškai organizuoja darbuotoju instruktavima darbuotoju saugos ir sveikatos klausimais ir užtikrina, kad darbuotojai gautu informacija.

ivadinis; Sudarius darbosutarti,

pirminis darbo vietoje; veikla susijusi su gamyba, darbo priemoniu naudojimu, priežiura ir remontu, paslaugu teikimu, medžiagu bei žaliavu laikymu ir naudojimu. instruktuojamas individualiai, paaiškinant, kaip saugiai atlikti konkrecius

jam pavestus darbus,

periodinis darbo vietoje; Periodiškai instruktuojama ne reciau kaip karta per 12 m[1]nesiu

papildomas darbo vietoje; atsiradus naujiems arba pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams, keliantiems pavoju darbuotoju saugai ir sveikatai, perkėlus darbuotoja i kita darba

tikslinis darbo vietoje. dirbantys pagal paskyras-leidimus, rašytinius nurodymus bei pavedimus ar kitus specialius dokumentus, taip pat darbuotojai, kuriems tam tikrais atvejais

gali buti pavedama vienkartin[1] užduotis, nesusijusi su ju nuolatiniu darbu ar profesija

ir t.t.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2192 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Avarija
 • Darbdavys
 • Darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai
 • Darbdaviui atstovaujantis asmuo
 • Darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Nelaimingas atsitikimas darbe
 • Profesinė rizika (rizika)
 • Pavojingas veiksnys
 • Instruktavimas
 • Profesinė liga
 • NELAIMINGI ATSITIKIMAS:
 • Kvalsifikavimas:
 • Civilinė sauga
 • ir t.t. žymiai plačiau.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogaus saugos egzamino paruoštukė
Paruoštukė Žmogaus saugos egzamino paruoštukė

Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys 1.Ergonomika –yra mokslo šaka nagrinėjanti darbo atitikimą žmogaus fiziologijai [...]

Paruoštukė apskaitos pagrindų egzaminui
Paruoštukė Paruoštukė apskaitos pagrindų egzaminui

1. Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? BAP-tai taisykles, kuriomis vadovaujamasi rengiant finansine [...]

Apskaitos egzamino paruoštukė
Paruoštukė Apskaitos egzamino paruoštukė

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų [...]

UAB “Soudal” paruošimas ISO 9001 sertifikavimui
Referatas UAB “Soudal” paruošimas ISO 9001 sertifikavimui

Kuriant naują ar gaminant tradicinę produkciją yra tam tikras reikalavimas jo kokybei. Kokybė tai [...]

Radiacinė sauga
Referatas Radiacinė sauga

Radioaktyviosios medžiagos kenkia tiek žmogaus, tiek gyvūnų organizmui. Jos gali nusėsti ir ant drabužių, ir [...]

Darbo sauga bendraujant su psichinės sveikatos sutrikimus turinčiais asmenimis
Prezentacija Darbo sauga bendraujant su psichinės sveikatos sutrikimus turinčiais asmenimis

1.Supažindinti visus, kas yra psichinė liga, ko galima tikėtis iš sergančiojo ir kaip jam padėti. 2.Supažindinti [...]

Darbuotojų sauga ir aplinkosauga kėbulų remonto įmonėje
Referatas Darbuotojų sauga ir aplinkosauga kėbulų remonto įmonėje

Šiais laikais darbuotojų sauga autoservisuose yra labai svarbi. Nuo to priklauso darbuotojų aplinka, o kartais [...]

Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB
Referatas Darbų sauga ir sveikatos organizavimas UAB "X"

  Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe [...]

Sodybų priešgaisrinė sauga
Referatas Sodybų priešgaisrinė sauga

Priešgaisrinė sauga – veikla, kuria įgyvendinama gaisrų prevencija ir jų gesinimas, žmonių ir turto gelbėjimas [...]

Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje
Prezentacija Pokyčių valdymas: kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje

Kaip paruošti personalą pokyčiams organizacijoje. ORGANIZACIJŲ NESUGEBĖJIMO REAGUOTI Į POKYČIUS PRIEŽASTYS.   [...]

Ekonomikos paruoštukė
Paruoštukė Ekonomikos paruoštukė

Darbas apima visus pagrindines ekonomines sąvokas.

Greito paruošimo makaronų pasiūlos ir paklausos vertinimas
Diplominis darbas Greito paruošimo makaronų pasiūlos ir paklausos vertinimas

Darbo aktualumas: analizuojant prekių paklausą ir pasiūlą, jų pokyčių veiksnius, galima suprasti, kaip funkcionuoja rinkos [...]

Marketingas (paruoštukė)
Paruoštukė Marketingas (paruoštukė)

Išsami paruoštukė [...]

Žmogaus gyvenimo prasmė
Referatas Žmogaus gyvenimo prasmė

Žmogus yra vienintelė būtybė, galinti būti neaiški pati sau. Kodėl? Graikų dievo Apolono liepinys – ,,pažink [...]

Kainodaros konspektas egzaminui
Konspektas Kainodaros konspektas egzaminui

Apibūdinkite kainos svarbą rinkos ekonomikos funkcionavimui Kas yra kaina? Kainos funkcijos Pagrindinės kainodaros metodų grupės Kainos nustatymo ypatumai tobulos [...]