Aplinkos ir žmonių saugos paruoštukė

8 psl. / žod.

Ištrauka

1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.2. Teisiniai darbų saugos dokumentai. 3. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai.4. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbdavys privalo:1. Laikytis saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, 2. Sudaryti darbuotojui saugias ir sveikas darbo sąlygas,3. Instruktuoti darbuotojus ir mokyti juos saugiai dirbti, 4. Kontroliuoti, kaip jie laikosi saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų, 5. Aprūpinti darbuotojus saugiomis darbo priemonėmis, įrengimais, 6. Organizuoti medicinines paslaugas, sudaryti normalų darbo ir poilsio režimą, 7. Nustatyta tvarka apdrausti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, 8. Tvirtinti saugos ir sveikatos bei pareigines instrukcijas,9. Nemokamai darbuotojams duoti darbo drabužius, avalynę, asmeninės ir kolektyvinės saugos priemones norminiuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.10. Organizuoti darbo drabužių, avalynės ir asmeninių apsauginių priemonių laikymą, džiovinimą, skalbimą, valymą ir taisymą.11. Nelaimingų atsitikimų, ūminių susirgimų darbe atvejais darbdaviai privalo užtikrinti darbuotojams skubią medicinos pagalbą.12. Pagal medicininės ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą darbuotoją, negalintį dirbti darbo sutartimi sutarto darbo, darbdavys privalo perkelti, darbuotojui sutikus, į kitą darbą, atitinkantį darbuotojo sveikatą.Darbdaviai negali skirti darbuotojų darbui tol, kol jie neinstruktuoti apie saugius darbo būdus. Du ir daugiau darbdavių, atlikdami darbus toje pačioje įmonėje ar teritorijoje, organizuoja darbą taip, kad būtų garantuotas visų darbuotojų saugus darbas, neatsižvelgiant į tai, su kuriuo iš darbdavių yra sudaryta darbo sutartis.


Reziumė

Autorius
lavex123
Tipas
Paruoštukė
Dalykas
Sauga
Kaina
€1.38
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 20, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
8 psl.

Susiję darbai

Radiacinė sauga

Sauga Referatas 2009 m. kataleja
Radioaktyviosios medžiagos kenkia tiek žmogaus, tiek gyvūnų organizmui. Jos gali nusėsti ir ant drabužių, ir ant odos. Toks radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas žmogus yra...

Žmogaus saugos egzamino paruoštukė

Sauga Paruoštukė vaidukazs
Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys 1.Ergonomika –yra mokslo šaka nagrinėjanti darbo atitikimą žmogaus fiziologijai ir kaip pritaikyti darbą prie žmogaus galimybių...

Civilinės saugos slėptuvės

Sauga Referatas julius
Kilus nelaimei, kuri sąlygoja staigų, bei didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai, lemia sužalojimus, žūtis, žmonėms tenka saugotis. Todėl yra reikalingos...

Darbuotojų saugos ir sveikatos administravimas

Sauga Prezentacija jurgata12
Darbuotojų sauga ir sveikata - visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe išsaugoti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos...