Ekonomika ir verslas / Sauga

Aplinkos ir žmonių saugos paruoštukė

0 atsiliepimų
Autorius:

1. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.
2. Teisiniai darbų saugos dokumentai.
3. Profesinės rizikos vertinimo pagrindai.
4. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje.
Darbdavys privalo:
1. Laikytis saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų,
2. Sudaryti darbuotojui saugias ir sveikas darbo sąlygas,
3. Instruktuoti darbuotojus ir mokyti juos saugiai dirbti,
4. Kontroliuoti, kaip jie laikosi saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų,
5. Aprūpinti darbuotojus saugiomis darbo priemonėmis, įrengimais,
6. Organizuoti medicinines paslaugas, sudaryti normalų darbo ir poilsio režimą,
7. Nustatyta tvarka apdrausti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų,
8. Tvirtinti saugos ir sveikatos bei pareigines instrukcijas,
9. Nemokamai darbuotojams duoti darbo drabužius, avalynę, asmeninės ir kolektyvinės saugos priemones norminiuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
10. Organizuoti darbo drabužių, avalynės ir asmeninių apsauginių priemonių laikymą, džiovinimą, skalbimą, valymą ir taisymą.
11. Nelaimingų atsitikimų, ūminių susirgimų darbe atvejais darbdaviai privalo užtikrinti darbuotojams skubią medicinos pagalbą.
12. Pagal medicininės ar invalidumą nustatančios komisijos išvadą darbuotoją, negalintį dirbti darbo sutartimi sutarto darbo, darbdavys privalo perkelti, darbuotojui sutikus, į kitą darbą, atitinkantį darbuotojo sveikatą.
Darbdaviai negali skirti darbuotojų darbui tol, kol jie neinstruktuoti apie saugius darbo būdus.
Du ir daugiau darbdavių, atlikdami darbus toje pačioje įmonėje ar teritorijoje, organizuoja darbą taip, kad būtų garantuotas visų darbuotojų saugus darbas, neatsižvelgiant į tai, su kuriuo iš darbdavių yra sudaryta darbo sutartis.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Žmogaus saugos egzamino paruoštukė
Paruoštukė Žmogaus saugos egzamino paruoštukė

Žmogaus saugos kursas ir jo sudėtines dalys 1.Ergonomika –yra mokslo šaka nagrinėjanti darbo atitikimą žmogaus fiziologijai [...]

Žmonių finansinis išprusimas
Referatas Žmonių finansinis išprusimas

Tyrimo problemos aktualumas – ekonomikos krizė, chaosas bankų ir rinkos sistemose. Kasdien girdime, kaip vis [...]

Darbų saugos ir sveikatos instrukcija dirbančiam kompiuteriu
Referatas Darbų saugos ir sveikatos instrukcija dirbančiam kompiuteriu

1.1. Dirbančiam kompiuteriu, pažeidus šios instrukcijos reikalavimus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir [...]

Ekonomikos paruoštukė
Paruoštukė Ekonomikos paruoštukė

Darbas apima visus pagrindines ekonomines sąvokas.

Marketingas (paruoštukė)
Paruoštukė Marketingas (paruoštukė)

Išsami paruoštukė [...]

Darbų saugos samprata
Referatas Darbų saugos samprata

Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti darbą ir turėti saugias, tinkamas ir sveikas darbo sąlygas.

Darbovietės darbo saugos dokumentai
Tyrimas Darbovietės darbo saugos dokumentai

Įstatymų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, nesilaikymas gali sukelti įvairius nelaimingus atsitikimus įmonėje. Teisiniu atžvilgiu [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“
Referatas Projektas: darbų saugos organizavimas UAB „Rozetė“

Nepriklausomai nuo įmonės veiklos, darbų sauga yra privaloma. Kiekvienas naujas darbuotojas privalo būti informuotas, kad [...]

Darbo saugos ir sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai
Referatas Darbo saugos ir sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Temos aktualumas. Šiais laikais darbo saugos, sveikatos nuostatų dažnoje bendrovėje, įmonėje ar įstaigoje nesilaikoma, dažnai [...]

UAB “Baltic furniture components” investicinės aplinkos analizė
Kursinis darbas UAB “Baltic furniture components” investicinės aplinkos analizė

Lietuvos įmonės – emitentai – palyginus su Europos Sąjungos įmonėmis yra nedidelės ir mažos kapitalizacijos.

Žmonių pasitenkinimas gaunamu atlyginimu už darbą
Tyrimas Žmonių pasitenkinimas gaunamu atlyginimu už darbą

Darbas yra ne vien žmogaus pajamų, bet ir jo socialinės padėties, visavertiškumo ir pasitenkinimo savimi [...]

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai
Referatas Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą [...]

Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai
Diplominis darbas Ekonominės aplinkos įtaka apskaitos reglamentavimui ir praktikai

Temos aktualumas. Įmonės, norėdamos pritraukti naujų investuotojų, privalo laikytis tam tikrų bendrų nuostatų, kaip apskaitoje [...]

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje
Referatas Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir [...]