Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Pažintinė politikos mokslų praktika Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento parlamentizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriuje

0 atsiliepimų
Autorius:
Pažintinę politikos mokslų praktiką atlikau Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Komunikacijos departamento, Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriuje. Šiai praktikai atlikti pasirinkau instituciją, o ne NVO, nes turiu žinių apie NVO veikimo principus. Taip pat jas taikau praktikoje, dalyvaudama vienos iš jų veikloje. Tuo tarpu antroji praktika Lietuvos Respublikos institucijoje buvo dar viena galimybė geriau susipažinti ir pagilinti jau turimas žinias apie LR institucijų veiklą bei jų atliekamas funkcijas. Kita priežastis, kodėl praktikai atlikti pasirinkau LR Seimą yra ta, kad norėjau turimas teorines žinias pritaikyti praktikoje, taip įgaunant įgūdžius, kuriuos būtų galima panaudoti dirbant valstybės tarnyboje. Taigi, mano pasirinkimu tapo Komunikasijos departamento, Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius. Čia buvo sudarytos puikios sąlygos pagilinti jau turimas žinias, įgyti naujų ir išmėginti save atliekant valstybės tarnautojos funkcijas.
Pažintinės praktikos Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriuje tikslas buvo daugiau sužinoti apie skyriaus veiklą, sprendimų priėmimą ir vykdymą, pamatyti kaip yra sprendžiamos iškilusios problemos bei įgyti naudingos darbo valstybinėje tarnyboje patirties. Šiam tikslui įgyvendinti buvo iškelti uždaviniai:
1. Stebėti ir vertinti skyriaus darbą, probleminių situacijų sprendimą.
2. Papildyti kvalifikacinės politikos mokslų praktikos metu įgytas žinias ir jas pritaikyti atliekant pavestas užduotis.
Pirmoje ataskaitos dalyje yra glaustai analizuojama institucija, kurioje buvo atliekama praktika, ir pateikiama bei paaiškinama Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus padėtis LR Seimo atžvilgiu. Antroje praktikos ataskaitos dalyje yra aptariamos atliktos užduotys, pristatomi ir analizuojami atliktos pažintinės politikos mokslų praktikos privalumai ir trūkumai. Šioje ataskaitos dalyje taip pat yra pateikiama išsamesnė skyriaus ir jame vykstančių procesų apžvalga bei analizė.
Darbo tipas:
Apimtis:
3827 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS2
 • ĮVADAS3
 • 1. PRAKTIKOS VIETOS APRAŠYMAS4
 • 1.1.1 LR Seimo aprašas ir struktūra4
 • 1.1.2 LR Seimo teisinė bazė5
 • 1.1.3 LR Seimo funkcijos ir tikslai6
 • 1.2 Seimo kanceliarija7
 • 1.3 Komunikacijos departamentas8
 • 1.4 Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyrius9
 • 2. PARLAMENTARIZMO ISTORIJOS IR ATMINIMO ĮAMŽINIMO SKYRIAUS ANALIZĖ10
 • 2.1 Parlamentarizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriaus administravimas10
 • 2.2 Darbo etika ir skyriaus vidinė komunikacija11
 • 2.3 Teorinių žinių taikymas atliekant pavestas užduotis12
 • IŠVADOS14
 • ŠALTINIŲ SĄRAŠAS15