Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:

Darbo problema ir aktualumas. Šeima – didžiausia žmogaus vertybė, šeima yra ir mūsų valstybės vertybė. Ne veltui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje rašoma, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Šeimoje žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime, išmoksta rūpintis savo artimaisiais, suauga kaip brandi ir atsakinga asmenybė. Šalyje vykstančios ekonominės ir dvasinės permainos, atvirumas Europoje ir pasaulyje vykstantiems pokyčiams transformuoja šalies visuomenės požiūrį į šeimą, jos vietą ir vaidmenį. Šeimos politika – viena iš daugiausiai aptarinėjamų bei kritikuojamų Lietuvos viešosios politikos sričių, kadangi ji liečia praktiškai kiekvieną pilietį.

 

Darbo objektas: valstybės vykdoma šeimos politika.

 

Darbo tikslas: išanalizuoti šeimos politikos įgyvendinimo problemas ir perspektyvas Lietuvoje.

 

Darbo uždaviniai:

  1. Apibūdinti šeimos politikos Lietuvoje ypatumus.
  2. Nustatyti šeimos politikos įgyvendinimo problemas ir įvardinti galimas perspektyvas.

 

Darbas yra sudarytas iš trijų dalių: pirmoje supažindinama su Lietuvos demografine padėtimi ir vykdoma šeimos politika bei jos formavimo eiga atkūrus Lietuvos nepriklausomybę; antroje dalyje identifikuojamos ir aptariamos šeimos politikos įgyvendinimo problemos; trečioji dalis skirta šeimos politikos įgyvendinimo perspektyvoms.

Darbo tipas:
Apimtis:
4288 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Šeimos politika kaip galimybė demografinėms problemoms spręsti4
  • 1.1. Demografinė situacija Lietuvoje5
  • 1.2. Šeimos politikos formavimas6
  • 2. Šeimos politikos įgyvendinimo problemos10
  • 3. Šeimos politikos įgyvendinimo perspektyvos12
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas
Referatas Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas

Fiskalinei politikai priskiriami įvairiausi šalies ekonominį gyvenimą sąlygojantys klausimai, tokie kaip valstybės išlaidų problemos, pajamų [...]

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje
Kursinis darbas Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių [...]

Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)
Referatas Šeimos palaikymas ir kova su skurdu. Šeimos politika Lietuvoje (1995-2005m.)

Globalėjančioje visuomenėje vis labiau keičiasi šeima, jos padėtis. Kaip vienus ryškiausių pokyčių, prasidėjusių nuo XX [...]

Viešosios politikos problemos analizė
Referatas Viešosios politikos problemos analizė

Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami [...]

Politikos įgyvendinimas kaip viešosios politikos etapas
Prezentacija Politikos įgyvendinimas kaip viešosios politikos etapas

Vienas iš pirmųjų mėginimų analizės dėmesį atkreipti į politikos įgyvendinimo procesą buvo Van Meterio ir [...]

Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje
Referatas Demografiniai pokyčiai šeimos gyvenime ir jų įtaka šeimos politikai Lietuvoje

Lietuvos demografinės politikos esminės užduotys yra padėti jaunoms ir daugiavaikėms šeimoms, žmonėms su negalia, pagyvenusiems [...]

Krašto apsaugos struktūra, krašto apsaugos politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų krašto apsaugai analizė
Kursinis darbas Krašto apsaugos struktūra, krašto apsaugos politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų krašto apsaugai analizė

1990 metais kovo 11 dieną Lietuva atgavo nepriklausomybę, o tai lemia, jog kaip ir kiekviena [...]

Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose
Referatas Politinio korektiškumo problema Lietuvos viešosiose komunikacijose

Temos aktualumas. Kiekvienoje šalyje politinis korektiškumas plėtojamas ir suprantamas vis kitaip. Pasaulis keičiasi, o kartu [...]

ES energetikos politikos iššūkiai: vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje
Diplominis darbas ES energetikos politikos iššūkiai: vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje

Pasitelkus daugialygio valdymo teorijos prielaidas, darbe analizuojamas atsinaujinančios energetikos politikos formavimas ir jos įgyvendinimas. Būdama [...]

Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje
Kursinis darbas Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje

Temos aktualumas. Ekonomikos plėtra, augantys visuomenės poreikiai bei žalojama aplinka sukėlė didelį valstybių susirūpinimą. Buvo [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Real politic, raison d‘etat analizė, remiantis kissinger knyga „diplomatija“
Referatas Real politic, raison d‘etat analizė, remiantis kissinger knyga „diplomatija“

Savo pranešime, plačiau nagrinėsiu raison d‘etat ir real politic galių pusiausvyras, remdamasi H. Kissinger knyga [...]

Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]