Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

16 psl. / 4288 žod.

Ištrauka

Darbo problema ir aktualumas. Šeima – didžiausia žmogaus vertybė, šeima yra ir mūsų valstybės vertybė. Ne veltui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje rašoma, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Šeimoje žmogus įgyja visa tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia jo gyvenime, išmoksta rūpintis savo artimaisiais, suauga kaip brandi ir atsakinga asmenybė. Šalyje vykstančios ekonominės ir dvasinės permainos, atvirumas Europoje ir pasaulyje vykstantiems pokyčiams transformuoja šalies visuomenės požiūrį į šeimą, jos vietą ir vaidmenį. Šeimos politika – viena iš daugiausiai aptarinėjamų bei kritikuojamų Lietuvos viešosios politikos sričių, kadangi ji liečia praktiškai kiekvieną pilietį.

Darbo objektas: valstybės vykdoma šeimos politika.

Darbo tikslas: išanalizuoti šeimos politikos įgyvendinimo problemas ir perspektyvas Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

  1. Apibūdinti šeimos politikos Lietuvoje ypatumus.
  2. Nustatyti šeimos politikos įgyvendinimo problemas ir įvardinti galimas perspektyvas.

Darbas yra sudarytas iš trijų dalių: pirmoje supažindinama su Lietuvos demografine padėtimi ir vykdoma šeimos politika bei jos formavimo eiga atkūrus Lietuvos nepriklausomybę; antroje dalyje identifikuojamos ir aptariamos šeimos politikos įgyvendinimo problemos; trečioji dalis skirta šeimos politikos įgyvendinimo perspektyvoms.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Šeimos politika kaip galimybė demografinėms problemoms spręsti4
  • 1.1. Demografinė situacija Lietuvoje5
  • 1.2. Šeimos politikos formavimas6
  • 2. Šeimos politikos įgyvendinimo problemos10
  • 3. Šeimos politikos įgyvendinimo perspektyvos12
  • IŠVADOS15
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS16

Reziumė

Autorius
evysniux@gmail.com
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 9, 2016
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos problemos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: • aprašyti saugumo keliuose problemą; •...

Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra...

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2010 m. donatag
Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik...