Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

7 psl. / 1342 žod.

Ištrauka

Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra dar labai svarbu, kaip, kodėl ir kokiam tikslui valdžia naudoja tam tikras veiklumo arba neveiklumo strategijas. Viešosios politikos analizės nuostata - į viešąją politiką žvelgti taip, tarsi mėgintum integruoti ir kontekstualizuoti visų į viešąją politiką orientuotų disciplinų modelius bei tyrimus.Viešosios politikos analizė yra taikomoji sritis, kurios turinys negali būti apibrėžtas disciplinų ribomis ir priklauso tik nuo problemos pobūdžio bei jos atsiradimo aplinkybių. „Tad šią viešosios politikos studijų orientaciją, kalbant Haroldo Laswelo terminais, galima nusakyti taip: metodų įvairovė, disciplinų įvairovė, probleminė orientacija, siekimas atskleisti politinio proceso, politinių alternatyvų ir politinių rezultatų kontekstinę priklausomybę bei siekimas integruoti žinias į bendrą discipliną, kurios teikiama viešųjų sprendimų analizė prisidėtų prie visuomenės demokratizavimo“ (W.Parsons, 2001:14). Dažnai skiriasi politinio proceso analizė nuo analitinių metodų bei žinių naudojimo pačiame politiniame procese, tad visa tai galima suskirstyti i dvi plačias kategorijas t.y. politinio proceso analizę: kai apibrėžiamos problemos , nustatoma darbotvarkė, formuluojama politika, priimami sprendimai, kaip jie yra įgyvendinami ir vertinami, bei analizę politiniame procese: kai analitiniai metodai, tyrimų rezultatai ir propagandinės priemonės naudojamos apibrėžiant problemas, priimant sprendimus, juos įgyvendinant ir vertinant.
Tikslas. Išanalizuoti, bei pateikti Viešosios politikos analizės instrumentų prasmes, reikšmes bei kritišką požiūrį.
Uždaviniai:
1. Išanalizuoti kas yra viešoji politikos analizė.
2. Pateikti bei išanalizuoti Viešosios politikos analizės instrumentų reikšmes.
3. Pateikti bei išanalizuoti Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų sampratą.
4. Apibendrinti Viešosios politikos analizės instrumentų prasmes, reikšmes, kritišką požiūrį bei Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų sampratą.
Metodai. Literatūros, šaltinių ir internetinių puslapių analizė.
Struktūra. Rašto darbą sudaro: įvadas, dėstymas, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas.


Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 16, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
7 psl.

Susiję darbai

Viešosios politikos problemos analizė

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. giedrese
Šio darbo tikslas – išanalizuoti viešosios politikos problemą – saugumą keliuose. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami šie uždaviniai: • aprašyti saugumo keliuose problemą; •...