Lyginamųjų viešojo administravimo publikacijų analizė žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais

9 psl. / 1212 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. 2001 m. Birželio 25 dieną buvo pasirašytas susitarimas, įsteigti mokslo žurnalą „Viešoji politika ir administravimas“. Susitarimą pasirašė Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos teisės universiteto rektoriai prof. R. Bansevičius ir prof. A. Pumputis.
Įsteigus mokslo žurnalą norima skatinti mokslinius tyrimus, taip pat užtikrinti mokslo žinių sklaidą bei populiarinimą. Mokslo darbų leidinys „Viešoji politika ir administravimas“ yra įtrauktas į Scopus, EBSCO Publishing, Inc., International Index Copernicus, C.E.E.O.L., PROQUEST ir ULRICH'S tarptautines duomenų bazes.
Temos problema.
Žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ yra daug įvairių straipsnių, bet galima pastebėti, kad visai nėra pateikiama informacijos apie lyginamojo viešojo administravimo straipsnius bei temas, o tai, manau, tikrai yra svarbu kiekvienam, ieškančiam tam tikros medžiagos.
Darbo objektas. Mokslo žurnalas „Viešoji politika ir administravimas“
Darbo tikslas - išanalizuoti lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2006 – 2013 metais.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ atsiradimą bei išleidimo tikslus.
2. Išanalizuoti žurnalo „Viešoji politika ir administravimas“ publikacijas 2006–2013 metais lyginamojo viešojo administravimo tema.
Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, aprašomasis ir lyginamasis metodai.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • I. ŽURNALO „VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS“ SAMPRATA BEI ATSIRADIMAS4
  • II. LYGINAMOJO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO PUBLIKACIJOS ŽURNALE „VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS“ 2006–2013 METAIS6
  • IŠVADOS9
  • LITERATŪROS SĄRAŠAS10

Reziumė

Autorius
neringusinas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.58
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 27, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Darbo kokybe nebloga labai padejo rasta informacija apie LVA publikacijas
Patvirtintas užsakymas
aciu

Susiję darbai

Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra...

Kas yra viešasis administravimas?

Viešasis administravimas Referatas naudinga
Viešasis administravimas - įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojama valstybės ir vietos savivaldos institucijų, kitu įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems...

Viešasis administravimas Didžiojoje Britanijoje

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. ssselencik
Tradiciškai viešasis administravimas apibūdinamas kaip plati, įvairiapusė valdžios ir valdymo institucijų veikla, apimanti politiką, viešąsias programas bei projektus. Viešasis administravimas suprantamas ir...

Viešasis administravimas "X" mokykloje

Viešasis administravimas Referatas 2014 m. karolle02
Temos aktualumas: Viešasis administravimas dažniausiai apbūdinamas kaip įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems norminiams teisės...