ES energetikos politikos iššūkiai: vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje

109 psl. / 26508 žod.

Ištrauka

Pasitelkus daugialygio valdymo teorijos prielaidas, darbe analizuojamas atsinaujinančios energetikos politikos formavimas ir jos įgyvendinimas. Būdama tarptautinių santykių subjektu ir ES nare, Lietuva turi prisiimti tam tikrus įsipareigojimus ir juos perkelti į nacionalinę teisės sistemą. Šiuo metu Lietuva teisiškai įsipareigojo, kad atsinaujinančios energetikos dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 2020 m. sudarytų 23 %.
Iškelti tikslai atsinaujinančios energetikos srityje verčia Lietuvą ieškoti būdų jiems įgyvendinti. Kaip atvejo analizė darbe studijuojamas vėjo energetikos projektų įgyvendinimas valstybės bei savivaldybių lygmenyse. Plėtojant vėjo energetiką valstybiniame lygmenyje išryškėja sektorių ribojanti valstybinio reguliavimo tvarka - nesant tvirtai teisinei bazei kyla daug administracinių kliūčių, silpnai veikia finansavimo mechanizmai. Analizuojant vėjo energetikos projektų įgyvendinimą vietos valdžios lygmeniu, išskiriamas projektų įgyvendinimo vertikali ir horizontali dimensija. Pirmuoju atveju analizuojama vėjo energetikos projektų įgyvendinimas tuo pačiu metu įgyvendinant ES regionines iniciatyvas, antruoju atveju detalizuojami projektų įgyvendinimo metu susidarę politiniai tinklai.


Turinys

 • SĄVOKŲ IR SANTRUMPŲ SĄRAŠAS3
 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. TEORINIS DARBO PAGRINDIMAS: ENERGETIKOS POLITIKA DAUGIALYGIO VALDYMO TEORIJOS KONTEKSTE9
 • 1.1 Daugialygio valdymo teorija9
 • 1.2 Daugialygio valdymo modeliai12
 • 1.3 Klimato kaita daugialygio valdymo kontekste14
 • 1.4 Tinklai, interesai ir atsinaujinančioji energetika17
 • 2. ATSINAUJINANTI ENERGETIKA – ES ENERGETIKOS POLITIKOS PRIORITETAS21
 • 2.1 Bendrosios ES energetikos politikos formavimo motyvai21
 • 2.2 ES energetikos politikos prioritetai - atsinaujinanti energetika23
 • 2.3 Tarptautiniai Lietuvos įsipareigojimai didinti energijos gavybą iš atsinaujinančių išteklių27
 • 2.4 Nacionalinis atsinaujinančiųjų išteklių energetikos reguliavimas29
 • 3. ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO INSTITUCINĖ BAZĖ LIETUVOJE37
 • 3.1 Atsinaujinančiųjų išteklių energetikos įgyvendinimo institucinė struktūra: reguliacinės institucijos37
 • 3.2 Nevalstybinių institucijų vaidmuo atsinaujinančių išteklių energetikos politikos formavime ir įgyvendinime42
 • 3.3 Atsinaujinančiųjų išteklių energetikos finansinės institucijos44
 • 4. ATSINAUJINAČIŲJŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS: VĖJO ENERGETIKOS ATVEJO ANALIZĖ48
 • 4.1 Vėjo energetika Europos Sąjungoje: statistinių duomenų analizė49
 • 4.2 Vėjo energetika Lietuvoje: tyrimo metodika51
 • 4.3 Vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje53
 • 4.3.1 Vėjo energetikos sektoriaus formavimo politiniai aspektai53
 • 4.3.2 Administraciniai barjerai plėtojant vėjo energetiką56
 • 4.3.3 Vėjo energetikos finansavimo instrumentai Lietuvoje60
 • 4.4 Vėjo energetikos įgyvendinimas vietos valdžios lygmenyje67
 • 4.4.1 Merų paktas ir vėjo energetika67
 • 4.4.2 Sektorių bendradarbiavimas ir konfrontacija vėjo energetikoje69
 • IŠVADOS74
 • REKOMENDACIJOS76
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS77
 • PRIEDAI85

Reziumė

Autorius
galaktika
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€18.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 12, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
109 psl.

Susiję darbai

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2010 m. donatag
Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik...