Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

ES energetikos politikos iššūkiai: vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Pasitelkus daugialygio valdymo teorijos prielaidas, darbe analizuojamas atsinaujinančios energetikos politikos formavimas ir jos įgyvendinimas. Būdama tarptautinių santykių subjektu ir ES nare, Lietuva turi prisiimti tam tikrus įsipareigojimus ir juos perkelti į nacionalinę teisės sistemą. Šiuo metu Lietuva teisiškai įsipareigojo, kad atsinaujinančios energetikos dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime 2020 m. sudarytų 23 %.
Iškelti tikslai atsinaujinančios energetikos srityje verčia Lietuvą ieškoti būdų jiems įgyvendinti. Kaip atvejo analizė darbe studijuojamas vėjo energetikos projektų įgyvendinimas valstybės bei savivaldybių lygmenyse. Plėtojant vėjo energetiką valstybiniame lygmenyje išryškėja sektorių ribojanti valstybinio reguliavimo tvarka - nesant tvirtai teisinei bazei kyla daug administracinių kliūčių, silpnai veikia finansavimo mechanizmai. Analizuojant vėjo energetikos projektų įgyvendinimą vietos valdžios lygmeniu, išskiriamas projektų įgyvendinimo vertikali ir horizontali dimensija. Pirmuoju atveju analizuojama vėjo energetikos projektų įgyvendinimas tuo pačiu metu įgyvendinant ES regionines iniciatyvas, antruoju atveju detalizuojami projektų įgyvendinimo metu susidarę politiniai tinklai.
Darbo tipas:
Apimtis:
26508 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SĄVOKŲ IR SANTRUMPŲ SĄRAŠAS3
 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS6
 • 1. TEORINIS DARBO PAGRINDIMAS: ENERGETIKOS POLITIKA DAUGIALYGIO VALDYMO TEORIJOS KONTEKSTE9
 • 1.1 Daugialygio valdymo teorija9
 • 1.2 Daugialygio valdymo modeliai12
 • 1.3 Klimato kaita daugialygio valdymo kontekste14
 • 1.4 Tinklai, interesai ir atsinaujinančioji energetika17
 • 2. ATSINAUJINANTI ENERGETIKA – ES ENERGETIKOS POLITIKOS PRIORITETAS21
 • 2.1 Bendrosios ES energetikos politikos formavimo motyvai21
 • 2.2 ES energetikos politikos prioritetai - atsinaujinanti energetika23
 • 2.3 Tarptautiniai Lietuvos įsipareigojimai didinti energijos gavybą iš atsinaujinančių išteklių27
 • 2.4 Nacionalinis atsinaujinančiųjų išteklių energetikos reguliavimas29
 • 3. ATSINAUJINANČIŲJŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO INSTITUCINĖ BAZĖ LIETUVOJE37
 • 3.1 Atsinaujinančiųjų išteklių energetikos įgyvendinimo institucinė struktūra: reguliacinės institucijos37
 • 3.2 Nevalstybinių institucijų vaidmuo atsinaujinančių išteklių energetikos politikos formavime ir įgyvendinime42
 • 3.3 Atsinaujinančiųjų išteklių energetikos finansinės institucijos44
 • 4. ATSINAUJINAČIŲJŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS: VĖJO ENERGETIKOS ATVEJO ANALIZĖ48
 • 4.1 Vėjo energetika Europos Sąjungoje: statistinių duomenų analizė49
 • 4.2 Vėjo energetika Lietuvoje: tyrimo metodika51
 • 4.3 Vėjo energetikos įgyvendinimas Lietuvoje53
 • 4.3.1 Vėjo energetikos sektoriaus formavimo politiniai aspektai53
 • 4.3.2 Administraciniai barjerai plėtojant vėjo energetiką56
 • 4.3.3 Vėjo energetikos finansavimo instrumentai Lietuvoje60
 • 4.4 Vėjo energetikos įgyvendinimas vietos valdžios lygmenyje67
 • 4.4.1 Merų paktas ir vėjo energetika67
 • 4.4.2 Sektorių bendradarbiavimas ir konfrontacija vėjo energetikoje69
 • IŠVADOS74
 • REKOMENDACIJOS76
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS77
 • PRIEDAI85

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas
Referatas Fiskalinė politika, jos principai bei įgyvendinimas Lietuvoje: analizė ir vertinimas

Fiskalinei politikai priskiriami įvairiausi šalies ekonominį gyvenimą sąlygojantys klausimai, tokie kaip valstybės išlaidų problemos, pajamų [...]

Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje
Referatas Viešosios politikos analizė: šeimos politikos kūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje

Darbo problema ir aktualumas. Šeima – didžiausia žmogaus vertybė, šeima yra ir mūsų valstybės vertybė.

Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje
Kursinis darbas Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje

Temos aktualumas. Ekonomikos plėtra, augantys visuomenės poreikiai bei žalojama aplinka sukėlė didelį valstybių susirūpinimą. Buvo [...]

Energetinio saugumo užtikrinimas Lietuvoje
Prezentacija Energetinio saugumo užtikrinimas Lietuvoje

Energetinis saugumas neturi vieno konkretaus apibrėžimo. Energetinio saugumo samprata kinta priklausomai nuo subjekto (valstybės) geoenergetinės [...]

Energetinio saugumo problema Lietuvoje
Rašinys Energetinio saugumo problema Lietuvoje

Energetinis saugumas svarbus kiekvienai valstybei, nes tai užtikriną stabilumą ,ir yra vienas iš sėkmingos politicos [...]

Vėjo energetika
Referatas Vėjo energetika

Išvados Iš vėjo pagaminta energija: • leidžia sumažinti oro taršą ir klimato kaitos padarinius; • kuria naujas darbo vietas [...]

Vėjo energetikos analizė
Referatas Vėjo energetikos analizė

Šiais laikais, kai visame pasaulyje elektros energijos poreikis vis didėja, o tradiciniai jos gavimo būdai [...]

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką
Diplominis darbas Nevyriausybinių jaunimo organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Lietuvoje jaunimo politika plėtojama jau daugiau nei 20 metų. Per šiuos [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]

Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje
Prezentacija Pasaulis ir Lietuva Šaltojo karo metais. JTO įkūrimas ir jos vaidmuo pasaulio politikoje

JTO įkūrimo istorija JTO tikslai ir veiklos principai JTO stuktūra: svarbiausių institucijų apibudinimas JTO veikla palaikant taika JTO ir [...]

Lietuvos regioninė politika ES kontekste
Diplominis darbas Lietuvos regioninė politika ES kontekste

TEMOS AKTUALUMAS IR PROBLEMA. Pastaraisiais metais viena iš dažnai kartojamų frazių yra "Lietuvoje būtina vykdyti efektyvesnę [...]

Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje
Referatas Probacijos įgyvendinimo problemos Lietuvos baudžiamosios teisės sistemoje

           Žmonijai visuose pasaulio istorijos raidos etapuose teko nemenkas iššūkis susidurti kovoje su tokiu reiškiniu [...]

Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.
Diplominis darbas Feminizmo raiška Lietuvos užsieno politikoje po 2009 m.

Feminizmas laikoma viena iš postpozityvistinių teorijų, kurios vienas svarbiausių tikslų – politinių ir pilietinių moterų [...]

Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje
Referatas Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje ir Europos Sąjungoje

Straipsnyje nagrinėjama vieno jautriausių energetikos sektorių – branduolinės energetikos – padėtis Lietuvos bei Europos Sąjungos [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]