Visuomenės iniciatyvos ir jų įgyvendinimas Lietuvoje. Bendrojo pagalbos telefono 112 analizė

9 psl. / 1886 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Lietuvoje vyrauja neapibrėžtas viešojo administravimo valdymo modelis, kuriame galime pastebėti tradicinio administravimo, NVV bei po-NVV doktrinų bruožų. Vis dėlto, sparčiai vystantis šiuolaikinėms technologijoms, vis efektyvesniais tampa po-NVV doktrinos bruožai, kurie įtraukia visuomenę, kuri tampa vis aktyvesne valstybės gyvenimo dalimi, galinčia prisidėti prie valdymo efektyvumo.Darbo problema. Lietuvos informacinė visuomenė nėra pakankamai išsivysčiusi ir susiduria problemų sprendimo įgyvendinimo problemomis, net ir turint konkretų būdą joms pašalinti. Darbo objektas – po-NVV doktrinos formuojami informacinės visuomenės vystymosi ypatumai.Darbo tikslas – ištirti informacinės visuomenės sklaidą Lietuvoje, tam buvo iškelti uždaviniai:1. Identifikuoti po-NVV doktriną, jos esminius bruožus bei požymius Lietuvoje;2. Aptarti informacinės visuomenės sąvokos reikšmę bei trumpai išnagrinėti jos raidą Lietuvoje;3. Trumpai apžvelgti Bendrojo pagalbos telefono 112 atvejį bei visuomenės iniciatyvos analizę. Darbo metodai. Darbe taikomi tiek teoriniai (mokslinės literatūros analizė) bei apibendrinimo metodai. Remiamasi Vitalio Nekrošio, Kęstučio Masiulio, Kazimiero Narimanto Paliulio, Almos Mačiulytės-Šniukienės, Audriaus Vizbaro atliktais darbais, taip pat didelis dėmesys skiriamas Valdo Praust idėjoms, analizuojami LR Valstybės Kontrolės, LR VRM, LR Vyriausybės, VĮ „Regitra“ pateikti duomenys.Mano darbą sudaro 3 skyriai: „Viešasis administravimas bei po-NVV doktrina Lietuvoje“, „Informacinė visuomenė Lietuvoje ir jos samprata“, „Bendrojo pagalbos telefono 112 tobulinimo analizė“. Darbo apimtis: 9 lapai.


Turinys

  • Įvadas3
  • 1. Viešasis administravimas bei po-NVV doktrina Lietuvoje4
  • 2. Informacinė visuomenė Lietuvoje ir jos samprata5
  • 3. Bendrojo pagalbos telefono 112 tobulinimo analizė6
  • Išvados7
  • Literatūros sąrašas8

Reziumė

Autorius
tntjustas
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 11, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
9 psl.

Susiję darbai

Šeimos, vaikų ir jaunimo politika Lietuvoje

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2010 m. donatag
Sąvoka "politika" žodynuose apibūdinama kaip valstybės valdymo menas. Vadinasi, rėmimo (socialinė) politika – tai socialinių (visuomeninių) procesų valdymas. O valdymas turi prasmę tik...