Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius

13 psl. / 2079 žod.

Ištrauka

2014 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikau pažintinę politologinę praktiką. Šią instituciją pasirinkau todėl, kad man įdomus ir aktualus darbas savivaldybėje. Ši savivaldybė nėra didelė, todėl mano manymu tai padės lengviau suprasti ir įsigilinti į šios institucijos veiklą ir funkcijas. Taip pat įtakos apsisprendimui turėjo tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybėje priimami sprendimai bei keliami klausimai yra aktualūs mano gimtajam kraštui.

Kadangi studijuoju Politikos mokslus, man buvo pasiūlyta atlikti praktiką Bendrajame skyriuje. Tai tinkama vieta susipažinti su savivaldybės veikla, jos vykdoma politika, tarybos darbu ir jos priimamai sprendimais.

Pažintinės praktikos tikslas. Susipažinti su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus veikla bei pritaikyti turimas teorines žinias praktikoje.

Pažintinės praktikos uždaviniai:

 • Susipažinti su institucijos struktūra, veikla, funkcijomis;
 • Teorinių žinių bei įgūdžių pritaikymas praktikoje;
 • Institucijos veiklos analizė.

Praktikos ataskaitą sudaro dvi dalys. Pirmojoje dalyje aprašoma institucijos struktūra, veikla ir funkcijos. Antroji dalis- analitinė, kurioje nagrinėjama institucijos veikla, su kuria man teko susidurti, trumpa šių veiklų analizė bei pastebėjimai, pastabos.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS
 • 1.1.Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos struktūra4
 • 1.3 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos funkcijos7
 • 1.2 Bendrojo skyriaus struktūra7
 • 1.3.Bendrojo skyriaus funkcijos8
 • II. INSTITUCIJOS VEIKLOS ANALIZĖ
 • 2.1 Dokumentų archyvavimas9
 • 2.2 Dokumentacijos plano rengimas10
 • 2.3 Savivaldybės tarybos aptarnavimas posėdžiuose11
 • IŠVADOS 12 ŠALTINIAI13
 • PRIEDAS. Praktikos dienoraštis14

Reziumė

Autorius
bluett
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.70
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 22, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
13 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Geras darbas
Patvirtintas užsakymas
Darbas kokybiškas, informatyvus.

Susiję darbai

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita donatak
Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis...