Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Praktikos ataskaita Raseinių rajono savivaldybėje

0 atsiliepimų
Autorius:

        Darbo aktualumas. Sąmoningai ar ne, kiekvienas individas pasirenka gyvenamąją vietovę, kurioje įsikuria, augina vaikus, tiesiogiai prisideda prie tam tikrų vietos vystymosi procesų. Tokiu atveju, neišvengiamai susiduria su įvairiomis problemomis, kurias padeda išspręsti savivaldybė. Vietos savivalda yra arčiausiai visuomenės veikiantis valstybinės valdžios padalinys, kuris yra atsakingas už tolygų regiono augimą, vystymąsi, tobulėjimą (Astrauskas, 2015). Šiam teiginiui pritaria Mikulskienė, Pitrėnaitė (2011), Ambotaitė-Mazeliauskienė, Bučaitė, (2015), Žilinskas (2014), Arimavičiūtė, M. (2015), Bakaveckas (2015), Guogis, Šilinskytė (2014), Kiurienė, (2014), antrindami, jog savivaldybės įgyvendina atitinkamas funkcijas, kurios tiesiogiai įtakoja saugumą, gyvenimo kokybę, vietovės patrauklumą. Užsienio autoriai, Tevendale, Smith, Standen, Carson (2016), Miss, Audrey,  Smith,  McLean (2016), Li (2016), Fast, Mabee (2015), teigia, jog labai svarbus asmenų pasitikėjimas vietinės valdžios institucijomis, kadangi tik savivaldybė bendradarbiaudama su gyventojais gali pasiekti geresnių vietovės valdymo rezultatų.  Galima daryti prielaidą, jog savivaldybė užima svarbų vaidmenį kiekvieno individo gyvenimo sferoje.

          Darbo naujumas. Atlikta praktika Raseinių rajono savivaldybės administracijos, Ekonomikos ir ūkio departamento, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriuje, leido iš organizacijos vidaus stebėti valdymo procesus Raseinių rajone, bei asmeniškai prisidėti prie rajono vystymosi procesų. Praktikos laikotarpiu įgytos žinios ir kompetencijos pakeitė požiūrį apie savivaldybių valdymą ir sugriovė stereotipus, vyraujančius visuomenėje.  Taigi, šioje ataskaitoje, remdamasi asmenine patirtimi ir antriniais duomenų šaltiniais pristatysiu Raseinių rajono savivaldybę, analizuosiu administracijos, bei Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus struktūrą, bei valdymo funkcijas. Taip pat pristatysiu praktikos metu atliktas užduotis.

Darbo problema: kokie procesai ir funkcijos sąlygoja sėkmingą valdymą Raseinių rajono savivaldybėje?

Darbo objektas: valdymo funkcijos ir procesai.

Darbo dalykas: valdymo funkcijų ir procesų įgyvendinimas savivaldybėje.

Darbo tikslas – išanalizuoti Raseinių rajono savivaldybės valdymo funkcijas bei procesus, remiantis asmenine patirtimi bei antriniais duomenų šaltiniais.  

Darbo tipas:
Apimtis:
10048 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS5
 • 1. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRISTATYMAS7
 • 1.1. Pirminė informacija apie Raseinių rajono savivaldybę7
 • 1.2. Raseinių rajono savivaldybės misija, vizija, prioritetai, tikslai, paskirtis7
 • 2. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYMO KOMPONENTAI9
 • 2.1. Raseinių rajono savivaldybės išorinės (PEST) aplinkos veiksniai9
 • 2.2. Raseinių rajono savivaldybės valdymo struktūra11
 • 2.2.1 Raseinių rajono savivaldybės, strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus nuostatai12
 • 2.2.2 Raseinių rajono savivaldybės, strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vadovo, bei vyriausiojo specialisto pareiginės instrukcijos ir funkcijos13
 • 2.3. Raseinių rajono savivaldybės personalo atrankos, mokymo, darbo užmokesčio ir motyvacijos sistemos14
 • 2.4. Raseinių rajono savivaldybės materialinė bazė15
 • 2.4.1 Raseinių rajono savivaldybės, ekonomikos ir ūkio departamento, strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus vykdomos programos ir projektai16
 • 3. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROCESŲ ANALIZĖ17
 • 3.1. Raseinių rajono savivaldybės misijos, vizijos, strateginių tikslų formulavimas ir sklaida17
 • 3.2. Raseinių rajono savivaldybės klientų poreikių realizavimo procesas18
 • 3.3. Raseinių rajono savivaldybės etikos problemų sprendimo ir veiklos kontrolės procesai18
 • 3.4. Raseinių rajono savivaldybės komunikacijos procesai19
 • 4. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAIKOMOS INOVACIJOS21
 • 4.1. Raseinių rajono savivaldybėje taikomos informacinės komunikacinės technologijos21
 • 4.2. Naujai įdiegtos inovacijos Raseinių rajono savivaldybėje22
 • 5. INDIVIDUALI PRAKTIKOS UŽDUOTIS24
 • IŠVADOS25
 • REKOMENDACIJOS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMUI26
 • REKOMENDACIJOS PRAKTIKOS TOBULINIMUI27
 • LITERATŪRA28
 • ŠALTINIAI29
 • PRIEDAI32

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius

2014 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikau pažintinę politologinę [...]

Praktikos ataskaita savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita savivaldybėje

Baigiamoji praktika yra studijų proceso dalis, kurios tikslas – praktiškai pritaikyti studijų metu įgytas teorines [...]

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]

Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Kauno miesto savivaldybėje ataskaita

Viešojo administravimo programos praktiką atlikau Kauno miesto savivaldybėje, Teisės skyriuje 2013 m. vasario 4 – [...]

Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos skyrius

2014 m. sausio 2 d. – vasario 3 d. Kauno miesto savivaldybėje atlikau kvalifikacinę politologinę [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Pažintinės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Pažintinės praktikos ataskaita

Ši praktikos ataskaita buvo rašyta pažintinės praktikos metu, kuri vyko pirmųjų studijų metų rudens semestre.

Praktikos ataskaita pas antstolį
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita pas antstolį

1. Apibūdinti instituciją, kurioje atlikote civilinio proceso teisės praktiką. 2. Teorinė užduotis: (atsakant į klausimus, vadovautis [...]

Praktikos ataskaita teisme
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita teisme

1. INSTITUCIJOS, KURIOJE ATLIKAU CIVILINIO PROCESO TEISĖS PRAKTIKĄ APIBŪDINIMAS. 2. TEORINĖ UŽDUOTIS. TEISMO SUDĖTIS. NUŠALINIMAI. TEISMO ŠAUKIMAI IR [...]

Karjeros ir profesinio konsultavimo pažintinės praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Karjeros ir profesinio konsultavimo pažintinės praktikos ataskaita

Pravartu Karjeros ir profesinio konsultavimo pirmakursiams. Įvertinimas 10. Mane itin sužavėjo ne kiek organizacijos pristatymas, kiek [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]