Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai, susirinkimai, peticijos, kuriuos lemia politiniai, ekonominiai, teisiniai ir socialiniai veiksniai. 

Dalyvavimo kultūra laikoma viena iš esminių politinės kultūros elementų. Piliečių dalyvavimas sprendimų priėmimo procese liudija apie visuomenės aktyvumą, piliečių interesų atspindėjimą priimtuose sprendimuose, sprendimų priėmimo efektyvumą ir reikalingumą, skatina pasitikėjimą valstybės ir savivaldybės institucijomis, formuoja pilietinę atsakomybę, kuri pasireiškia kiekvieno piliečio asmeninio dalyvavimo visuomenės svarbos suvokimu.

Piliečių dalyvavimas viešąjame administravime, žinomo autoriaus A. Raipos (2001) teigimu, yra pilietinės visuomenės išraiška. Gyventojų dalyvavimas vietos valdžios institucijose suteikia sprendimo priėmėjui informacijos reikalingos nustatant prioritetus, sprendžiant problemas, kuriant socialines programas. Gyventojų įsitraukimas į sprendimų priėmimo procesus yra labai aktualus vietos savivaldai. Savivaldybės ir jų padaliniai yra arčiausiai piliečių esančios valdžios institucijos, kurių užduotis ir yra tarnauti piliečiams. Kad priimi sprendimai būtų svaresni, reikia konsultuotis, tartis, išklausyti – kitaip tariant, įtraukti piliečius į viešąjį administravimą, nes kas geriau nei patys piliečiai, žino ko jai labiausiai reikia. Todėl tarp vietinės valdžios ir savo piliečių turi būti apipusis bendradarbiavimas.

Įsitraukdami į viešąjį administravimą žmonės įgalina tarnautojus priimti efektyvius sprendimus, nes patys susiduria su sprendžiamais klausimais kasdieniniame gyvenime. Tačiau esant dabartiniai situacijai dar reikėtų tobulinti gyventojų įtraukimo į savivaldybės politikos procesus tiek teisinę, tiek ir praktinę bazes, nes sprendimų realizacijos efektyvumas padidėja tik tuomet kai vykdytojai dalyvauja sprendimo parengimo ir priėmimo procese ir tiki tuo, ką daro.

Apie piliečių dalyvavimą viešąjame administravime ir savivaldybėse mokslinės medžiagos galima rasti tiek užsienio, tiek ir lietuvių autorių literatūroje. Iš lietuvių autorių derėtų išskirti gerai žinomą autorių A. Raipą (2001), L. Stračinskienę (2011), A. Bučinską (2001) ir užsienio autorių E. H. Klijn (2003), E. Freeman (1984), N. Thom, A.Ritz (2000), R. Agranov, M. McGuire (2001). Taip pat nemažai teisės aktų, ministerijų programų bei rekomendacijų.

Darbo objektas – piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmime.

Darbo tikslas – išanalizuoti piliečių dalyvavimą vietos savivaldos sprendimų priėmime.

Darbo uždaviniai:

 1. Išanalizuoti piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmimo teorinius aspektus.
 2. Išanalizuoti piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmimo teisinį reglamentavimą Lietuvoje.
 3. Išnagrinėti Biržų rajono savivaldybės piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procesuose praktinius aspektus.

Darbo metodai. Darbe taikytas analitinis bei aprašomasis metodai, buvo atliktas kiekybinis tyrimas: anketinė gyventojų. Apklausa atlikta internetinėje erdvėje. Tyrimo imtis – 150 respondentų. Gauti 128 respondentų atsakymai. Papildyti gautiems duomenims, taip pat buvo atlikta 4-turių skirtingų Biržų ir Biržų rajono seniūnijų specialistų anketinė apklausa.

Darbą sudaro: santrauka, 3 skyriai, 3 paveikslai, 1 lentelė, išvados, literatūra, 2 priedai.

Darbo tipas:
Apimtis:
10300 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas8
 • 1. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmime teoriniai aspektai10
 • 1.1. Piliečių dalyvavimo samprata, funkcijos ir uždaviniai10
 • 1.2. Piliečių dalyvavimą vietos savivaldoje lemiantys veiksniai14
 • 1.3. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmime svarba17
 • 2. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmime teisinis reglamentavimas20
 • 2.1. Europos Sąjungos teisinė bazė, reglamentuojanti piliečių dalyvavimą savivaldoje20
 • 2.2.2. Lietuvos Respublikos teisinė bazė, reglamentuojanti piliečių dalyvavimą savivaldoje23
 • 3. Piliečių dalyvavimo vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje analizė27
 • 3.1. Tyrimo metodologija27
 • 3.2. Tyrimo rezultatai ir jų analizė28
 • Išvados36
 • Literatūra38
 • Priedai40

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje
Referatas Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį [...]

Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė
Praktikos ataskaita Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė

  Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Yra žinoma, kad [...]

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė
Diplominis darbas Vietos bendruomenių, kuriose veikia BC, įtaka efektyviam savivaldos funkcionavimui. Vilkaviškio rajono atvejo analizė

Kiekvienos šalies gyvavimas priklauso nuo jos valdžios. Nuo jos priklauso ir šalies gerovė, išsivystymo lygis [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos [...]

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]