Vietos savivalda ir savivaldybės: Vilkaviškio rajono savivaldybė

15 psl. / 2775 žod.

Ištrauka

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Yra žinoma, kad savivaldybės Lietuvoje kūrėsi 1918 - 1919 metais. Tačiau jų atsiradimo šaknys glūdi kur kas giliau. Priešistorė siekia XIII a., kai pagal vokiečių miestų pavyzdį, remiantis Magdeburgo teise, arba jos modifikacija (Kulmo, Liubeko), sparčiai formavosi atskirų mūsų krašto gyvenviečių savivalda. Istorijos šaltiniuose skelbiama, jog manytina, kad 1387 m. kovo 22 d. yra savivaldos atsiradimo Lietuvoje data. Reikėtų pastebėti, kad seniausia savivalda Lietuvoje yra Klaipėdos miestas - nuo 1257 m. Tačiau su išlyga - Klaipėda tuo metu buvo Vokiečių ordino valstybėje.                                                                                                                                                                      Vienas svarbiausių įvykių, įtakojusių šių dienų savivaldos plėtrą, buvo naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo priėmimas 2000 m. spalio mėn. 12 d. Pagal šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą Lietuvoje įsteigta 60 savivaldybių - 60 valstybės teritorijos administracinių vienetų, turinčių juridinio asmens statusą bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldos tarybą.                      1919 m. priimtas pirmasis Lietuvos savivaldybių įstatymas, kuriame numatytos valsčių, apskričių ir miestų savivaldybės. Valsčių sudarė keliolika seniūnijų. Miesteliai su daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų buvo vadinami valsčiais, miestai su daugiau kaip 10 tūkst. gyventojų – apskritimis. Atkurtos nepriklausomos Lietuvos savivaldos pagrindas – trys teisės aktai: Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992 m.), Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas (1994 m.), Vietos savivaldos įstatymas (2008 m.). Šiandien Lietuvoje yra 10 apskričių, 60 savivaldybių, 551 seniūnija.

Darbo tikslas: Aptarti vietos savivaldos ir savivaldybės sampratą.  Supažindinti su  Vilkaviškio rajono savivaldybe.

Darbo uždaviniai: Supažindinti su su vietos savivaldos samprata ir funkcijomis Išanalizuoti savivaldybiųinstitucijas, funkcijas, tarybų rinkimus ir Vilkaviškio rajono savivaldybę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIETOS SAVIVALDA IR SAVIVALDYBĖS4
 • 1.1. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata4
 • 1.2. Savivaldos principai4
 • 1.3. Savivaldybių institucijos5
 • 1.3.1 Savivaldybės taryba6
 • 1.3.2 Meras, mero pavaduotojas6
 • 1.3.3 Savivaldybės administracija7
 • 1.4. Savivaldybių funkcijos8
 • 1.5. Savivaldybių tarybų rinkimai9
 • 2. VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ9
 • 2.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės istorinė raida9
 • 2.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės struktūra10
 • 2.3Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos rinkimų rezultatų apžvalga11
 • 2.4 Savivaldybės nuveiktų ir planuojamų darbų pavyzdžiai12
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
editai
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2019
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai