Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

44 psl. / 10000 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Sąmoningai ar ne, kiekvienas individas pasirenka gyvenamąją vietovę, kurioje įsikuria, augina vaikus, tiesiogiai prisideda prie tam tikrų vietos vystymosi procesų. Tokiu atveju, neišvengiamai susiduria su įvairiomis problemomis, kurias padeda išspręsti savivaldybė. Vietos savivalda yra arčiausiai visuomenės veikiantis valstybinės valdžios padalinys, kuris yra atsakingas už tolygų regiono augimą, vystymąsi, tobulėjimą (Astrauskas, 2015). Šiam teiginiui pritaria Mikulskienė, Pitrėnaitė (2011), Ambotaitė-Mazeliauskienė, Bučaitė, (2015), Žilinskas (2014), Arimavičiūtė, M. (2015), Bakaveckas (2015), Guogis, Šilinskytė (2014), Kiurienė, (2014), antrindami, jog savivaldybės įgyvendina atitinkamas funkcijas, kurios tiesiogiai įtakoja saugumą, gyvenimo kokybę, vietovės patrauklumą. Užsienio autoriai, Tevendale, Smith, Standen, Carson (2016), Miss, Audrey, Smith, McLean (2016), Li (2016), Fast, Mabee (2015), teigia, jog labai svarbus asmenų pasitikėjimas vietinės valdžios institucijomis, kadangi tik savivaldybė bendradarbiaudama su gyventojais gali pasiekti geresnių vietovės valdymo rezultatų. Galima daryti prielaidą, jog savivaldybė užima svarbų vaidmenį kiekvieno individo gyvenimo sferoje.Darbo naujumas. Atlikta praktika Raseinių rajono savivaldybės administracijos, Ekonomikos ir ūkio departamento, Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriuje, leido iš organizacijos vidaus stebėti valdymo procesus Raseinių rajone, bei asmeniškai prisidėti prie rajono vystymosi procesų. Praktikos laikotarpiu įgytos žinios ir kompetencijos pakeitė požiūrį apie savivaldybių valdymą ir sugriovė stereotipus, vyraujančius visuomenėje. Taigi, šioje ataskaitoje, remdamasi asmenine patirtimi ir antriniais duomenų šaltiniais pristatysiu Raseinių rajono savivaldybę, analizuosiu administracijos, bei Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus struktūrą, bei valdymo funkcijas. Taip pat pristatysiu praktikos metu atliktas užduotis.Darbo problema: kokie procesai ir funkcijos sąlygoja sėkmingą valdymą Raseinių rajonosavivaldybėje?Darbo objektas: valdymo funkcijos ir procesai.Darbo dalykas: valdymo funkcijų ir procesų įgyvendinimas savivaldybėje.Darbo tikslas – išanalizuoti Raseinių rajono savivaldybės valdymo funkcijas bei procesus, remiantis asmenine patirtimi bei antriniais duomenų šaltiniais.Darbo uždaviniai:

 1. Pateikti pirminę informaciją apie Raseinių rajono savivaldybę. 1. Išanalizuoti Raseinių rajono savivaldybės valdymo komponentus1. 1. Atlikti Raseinių rajono savivaldybės valdymo procesų analizę. 1. Identifikuoti Raseinių rajono savivaldybėje įdiegtas inovacijas. 1. Pristatyti individualią užduotį.

 1. komponeñtas [lot. componens (kilm. componentis) — sudarantis], ko nors sudėtinė dalis, dėmuo; sandas.


5


Darbe taikyti metodai : Rengiant praktikos ataskaitą buvo naudota mokslinės literatūros analizė, teisinių dokumentų analizė, statistinių duomenų analizė, savivaldybės darbuotojų konsultacijos. Mokslinės literatūros analizė buvo naudojama siekiant pabrėžti savivaldybių svarbą valstybės valdymo sistemoje. Teisinių dokumentų analizė panaudota siekiant nustatyti savivaldybės valdymo procesus, funkcijas. Statistinių duomenų analizė leido identifikuoti praktinį savivaldybės valdymo procesų bei funkcijų veiksmingumą. Darbuotojų konsultacijos (pokalbiai su savo srities specialistais) buvo naudojami siekiant išsiaiškinti savivaldybėje įdiegtų inovacijų reikšmę, bei svarbą.Darbo struktūra: darbą sudaro įvadas, penkios dėstymo dalys, išvados, rekomendacijos, literatūra, šaltiniai ir priedai. Ataskaitos apimtis 27 puslapiai (be priedų) . Bibliografinį sąrašą sudaro 48 šaltiniai. Pirmame skyriuje pateikiama pirminė informacija apie Raseinių rajono savivaldybę. Antrajame skyriuje nagrinėjami Raseinių rajono savivaldybės valdymo komponentai. Trečiojoje dalyje analizuojami Raseinių rajono savivaldybės valdymo procesai. Ketvirtoje dalyje identifikuojamos Raseinių rajono savivaldybėje veikiančios inovacijos. Penktojoje dalyje pristatoma individuali praktikos užduotis.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRISTATYMAS7
 • 1.1. Pirminė informacija apie Raseinių rajono savivaldybę7
 • 1.2. Raseinių rajono savivaldybės misija, vizija, prioritetai, tikslai, paskirtis7
 • 2. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYMO KOMPONENTAI9
 • 2.1. Raseinių rajono savivaldybės išorinės (PEST) aplinkos veiksniai9
 • 2.2. Raseinių rajono savivaldybės valdymo struktūra11
 • 2.2.1 Raseinių rajono savivaldybės, strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus
 • nuostatai12
 • 2.2.2 Raseinių rajono savivaldybės, strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriaus
 • vadovo, bei vyriausiojo specialisto pareiginės instrukcijos ir funkcijos13
 • 2.3. Raseinių rajono savivaldybės personalo atrankos, mokymo, darbo užmokesčio ir motyvacijos
 • sistemos14
 • 2.4. Raseinių rajono savivaldybės materialinė bazė15
 • 2.4.1 Raseinių rajono savivaldybės, ekonomikos ir ūkio departamento, strateginio planavimo
 • ir projektų valdymo skyriaus vykdomos programos ir projektai16
 • 3. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROCESŲ ANALIZĖ17
 • 3.1. Raseinių rajono savivaldybės misijos, vizijos, strateginių tikslų formulavimas ir sklaida17
 • 3.2. Raseinių rajono savivaldybės klientų poreikių realizavimo procesas18
 • 3.3. Raseinių rajono savivaldybės etikos problemų sprendimo ir veiklos kontrolės procesai18
 • 3.4. Raseinių rajono savivaldybės komunikacijos procesai19
 • 4. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAIKOMOS INOVACIJOS21
 • 4.1. Raseinių rajono savivaldybėje taikomos informacinės komunikacinės technologijos21
 • 4.2. Naujai įdiegtos inovacijos Raseinių rajono savivaldybėje22
 • 5. INDIVIDUALI PRAKTIKOS UŽDUOTIS24
 • IŠVADOS25
 • REKOMENDACIJOS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYMO TOBULINIMUI26
 • REKOMENDACIJOS PRAKTIKOS TOBULINIMUI27
 • LITERATŪRA28
 • ŠALTINIAI29
 • PRIEDAI32

Reziumė

Autorius
s1ndrute
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 30, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
44 psl.

Susiję darbai

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita donatak
Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra savivaldybės biudžetinė įstaiga. Savivaldybės administracija yra viešasis juridinis...

Akmenės rajono savivaldybės veikla

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. gabriele155
Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – savivaldybė – tai ypatinga žmonių bendruomenė (žmonių santalka,...

Praktikos vidaus reikalų ministerijoje ataskaita

Viešasis administravimas Praktikos ataskaita 2011 m. brigita
Praktiką atlikau 2011 m. sausio 3-31 dienomis Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerijoje, Viešojo saugumo programų bei projektų valdymo skyriuje, kuris yra vienas iš...