Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

13 psl. / 4613 žod.

Ištrauka

Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios valstybės, todėl jau nuo 1990 m., Lietuvai išsivadavus iš sovietinės valdžios, šalyje kuriama decentralizavimo ir subsidiarumo principais besiriamianti viešojo administravimo sistema. Viena jos sudėtinių dalių – vietos savivaldos sistemos dalis. Vietos savivaldą įgyvendinančios institucijos – savivaldybės pradinis lygmuo, kuriame piliečiai susiduria su valdžia, o iš savivaldybių veiklos efektyvumo, savivaldybės bendruomenė sprendžia apie tai, kas vyksta jų valstybėje. Efektyvi ir atvira savivalda yra bet kurios demokratinės visuomenės pagrindas, o jos stiprinimas ir aktyvus piliečių įtraukimas į jų vietinę savivaldą yra svarbūs veiksniai, kurie lemia valstybės valdymo kokybę. Demokratija ir piliečių dalyvavimas valdyme yra vienas nuo kito neatsiejami dalykai.

Darbo objektas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravime.

Darbo tikslas. atlikti piliečių dalyvavimo Kauno rajono savivaldybės viešajame administravime vertinimą. Uždaviniai. :

1. Pateikti ir apibūdinti piliečių dalyvavimo esmę ir būdus viešajame administravime

2. Apibūdinti ir išanalizuoti teisines piliečių dalyvavimo galimybes;

3. Išanalizuoti Kauno vietos bendruomenių įtaka efektyvesniam administravimui savivaldybėje.

Darbo metodai. mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, loginės išvados.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Piliečių dalyvavimo samprata viešajame administravime4
  • 2. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime priežastys ir būdai6
  • 3. Kauno vietos bendruomenių įtaka efektyvesniam administravimui savivaldybėje8
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Reziumė

Autorius
just_gintare
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 19, 2018
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
13 psl.

Susiję darbai

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį ir politinį potencialą būtina skatinti viešojo sektoriaus ir...

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Viešasis administravimas Referatas 2006 m. milduxxx
Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę, turėti įtakos sprendimų priėmime. Šiuolaikiniame pasaulyje labai sunku...

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Viešasis administravimas Referatas 2016 m. gin27
Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant valstybės funkcijų įgyvendinimą, teikiant viešąsias paslaugas, stiprinant demokratiją...

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Viešasis administravimas Tyrimas 2018 m. germintaa
Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių tiesioginio dalyvavimo visuomenės valdymo procese, priimant sprendimus politiniais,...