Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

0 atsiliepimų
Autorius:

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios valstybės, todėl jau nuo 1990 m., Lietuvai išsivadavus iš sovietinės valdžios, šalyje kuriama decentralizavimo ir subsidiarumo principais besiriamianti viešojo administravimo sistema. Viena jos sudėtinių dalių – vietos savivaldos sistemos dalis. Vietos savivaldą įgyvendinančios institucijos – savivaldybės pradinis lygmuo, kuriame piliečiai susiduria su valdžia, o iš savivaldybių veiklos efektyvumo, savivaldybės bendruomenė sprendžia apie tai, kas vyksta jų valstybėje. Efektyvi ir atvira savivalda yra bet kurios demokratinės visuomenės pagrindas, o jos stiprinimas ir aktyvus piliečių įtraukimas į jų vietinę savivaldą yra svarbūs veiksniai, kurie lemia valstybės valdymo kokybę. Demokratija ir piliečių dalyvavimas valdyme yra vienas nuo kito neatsiejami dalykai.

Darbo objektas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravime.

Darbo tikslas. atlikti piliečių dalyvavimo Kauno rajono savivaldybės viešajame administravime vertinimą. Uždaviniai. :

1. Pateikti ir apibūdinti piliečių dalyvavimo esmę ir būdus viešajame administravime

2. Apibūdinti ir išanalizuoti teisines piliečių dalyvavimo galimybes;

          3.  Išanalizuoti Kauno vietos bendruomenių įtaka efektyvesniam administravimui savivaldybėje.

Darbo metodai. mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, loginės išvados.

Darbo tipas:
Apimtis:
4613 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. Piliečių dalyvavimo samprata viešajame administravime4
  • 2. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime priežastys ir būdai6
  • 3. Kauno vietos bendruomenių įtaka efektyvesniam administravimui savivaldybėje8
  • IŠVADOS12
  • LITERATŪRA13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas Lietuvos savivaldybių viašajame administravime

Aktualumas. Šiuolaikinėse demokratinėse valstybėse piliečių įsitraukimas yra skatintinas reiškinys. Piliečių dalyvavimas gali būti reikšmingas tobulinant [...]

Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje
Referatas Piliečių dalyvavimas Klaipėdos savivaldybėje

Temos aktualumas. Piliečių dalyvavimas viešajame administravimo procesuose yra labai reikšmingas. Siekiant sustiprinti Lietuvos demokratinį, socialinį [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės
Referatas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę [...]

Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje
Diplominis darbas Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos sprendimų priėmimo procesuose Biržų rajono savivaldybėje

Lietuvoje pasikeitus santvarkai politinį gyvenimą sudaro daugybė politinių procesų ir reiškinių kaip rinkimai, referendumai, piketai [...]

Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje
Tyrimas Piliečių dalyvavimas Šiaulių miesto savivaldybėje

Lietuvos Respublika po Nepriklausomybės atkūrimo pasirinko žengti demokratinės valstybės keliu. Demokratijos įgyvendinimas neįmanomas be piliečių [...]

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas
Tyrimas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo [...]

Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui
Prezentacija Strateginio planavimo savivaldoje įtaka viešajam administravimui

Strateginis planavimas – formalizuota sistema, užtikrinanti realizavimą viso strateginio valdymo proceso, kurio metu nustatomos veiklos [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius
Praktikos ataskaita Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, socialinės paramos skyrius

Praktika yra privaloma Klaipėdos Universiteto studijų proceso dalis, trukusi nuo 2015 m. rugsėjo 28 d.

Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas
Referatas Piliečių dalyvavimo rinkimuose mažėjimas

Politinis dalyvavimas – nediskutuotinai svarbus reiškinys kiekvienos demokratinės valstybės politinėje arenoje. Politinis dalyvavimas – „tai [...]

Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius

2014 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikau pažintinę politologinę [...]

Savivaldybių veiklos administracinė priežiūra
Diplominis darbas Savivaldybių veiklos administracinė priežiūra

Baigiamasis darbas įvertintas "puikiai". Naudoti statistiniai duomenis yra pasenę, tačiau darbo esmės ir struktūros kokybė [...]