Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raiškos viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose vertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:

Viešojo valdymo tobulinimo dokumentai – priemonės, parengtos siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, viešojo valdymo tobulinimo ateities kryptis.

Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa parengta „siekiant numatyti esminius viešojo valdymo pokyčius, kuriuos atlikti būtina, kad didėtų viešojo valdymo proceso efektyvumas ir geriau būtų tenkinami visuomenės poreikiai. Programa parengta atsižvelgiant į Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2030“ projekto nuostatas. Rengiant [šią] Programą vadovautasi atliktos viešojo valdymo srities aplinkos analizės išvadomis, kuriomis pagrįsti Programos tikslai ir uždaviniai“ (Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa).

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“  – „tai valstybės vizija ir raidos prioritetai bei jų įgyvendinimo kryptys iki 2030 metų. Tai pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo turi būti vadovaujamasi priimant strateginius sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas“ Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“).

Septynioliktosios vyriausybės programa – vyriausybės parengtas dokumentas, kuriame kaip pagrindinis siekis įvardijamas darns, kaip pamatinio tikslo, kūrimas. Darna tiek individualiu – žmogiškuoju lygmeniu, tiek visuomenės, valstybės ar atskiros ūkinės veiklos srityje. Darnią Lietuvą kurti vyriausybė siūlo penkiais lygmenimis – darnaus žmogaus, darnios visuomenės, darnaus švietimo ir kultūros, darnios ekonomikos ir darnaus valstybės valdymo.

Darbo tikslas – įvertinti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką viešojo valdymo tobulinimo dokumentuose.

Šiam tikslui pasiekti išsikeliami tokie uždaviniai:

  1. Įvertinti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programoje;
  2. Aptarti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką strategijoje „Lietuva 2030“;
  3. Išanalizuoti piliečių dalyvavimo viešajame valdyme principų raišką „Septynioliktosios vyriausybės programoje“.

.

Darbo tipas:
Apimtis:
1629 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PILIEČIŲ DALYVAVIMO VIEŠAJAME VALDYME PRINCIPŲ RAIŠKOS VIEŠOJO VALDYMO TOBULINIMO DOKUMENTUOSE VERTINIMAS4
  • 1.1. Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020 metų programa4
  • 1.2. Lietuvos pažangos strategija "Lietuva 2030"5
  • 1.3. Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa7
  • IŠVADOS8
  • ŠALTINIAI9

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės
Referatas Piliečių dalyvavimo viešajame valdyme galimybės

Piliečių dalyvavimas valstybės valdyme – pagrindinė demokratijos išraiška. Piliečiai įvairiais būdais gali pareikšti savo nuomonę [...]

Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime
Referatas Galimi piliečių dalyvavimo būdai viešajame administravime

Piliečių dalyvavimas – tai neprivilegijuotų piliečių dalyvavimas, rengiant ir įgyvendinant sprendimus, kurie daro įtaką jų [...]

Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Diplominis darbas Gero valdymo principų raiška vietos savivaldoje: Kauno miesto savivaldybės atvejis

                  Darbo aktualumas. Gero valdymo koncepcija pradėta nagrinėti XX a. pabaigoje. Koncepcija neturi nusistovėjusio [...]

Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Referatas Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime

          Demokratinė savivalda negali egzistuoti savarankiškai be visos bendruomenės ir demokratines teises saugančios ir ginančios [...]

Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos
Prezentacija Strateginio valdymo viešajame sektoriuje metodologijos

Uždaviniai: 1.išanalizuoti strateginio valdymo modelius; 2.pristatyti plėtotinę ir nustatytinę strateginio valdymo metodologijas; 3.išnagrinėti prognozavimo metodus ir [...]

Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje
Referatas Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje

Šeima – viena didžiausių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo [...]

Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje
Diplominis darbas Gero valdymo principų įgyvendinimas LR Viešųjų pirkimų tarnyboje

Bakalauro baigiamajame darbe analizuojami gero valdymo principai ir veiksniai, lemiantys šių principų įgyvendinimo galimybes viešosiose [...]

Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

Valdžios ir piliečių santykiai
Prezentacija Valdžios ir piliečių santykiai

Nuo ko priklauso valdžios ir piliečių santykiai? Kodėl kyla valdžios ir piliečių konfliktai? (Kokios valdžios savybės [...]

Viešbučio
Diplominis darbas Viešbučio "Vilniaus Europolis" konfliktų su klientais valdymo vertinimas ir prevencija

Temos aktualumas. Konfliktų tema visada buvo ir bus aktuali, nes konfliktai yra natūrali, svarbi ir [...]

Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimas
Prezentacija Viešbučio organizacinės valdymo struktūros tobulinimas

•1.Ar organizacijos nariai, valdant jų veiklą, yra informuojami ką jie turi padaryti, kokie reikalavimai keliami [...]

Valdzių padalijimo principai
Referatas Valdzių padalijimo principai

Darbo aktualumas ir problematika. Valdžių padalijimo problematika yra reikšminga ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai [...]

Naujasis viešasis valdymas
Referatas Naujasis viešasis valdymas

Naujasis viešasis valdymas, kuris dar kartais vadinamas naująja viešąja tarnyba, tampa naujuoju XXI a. pradžios [...]

Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje
Konspektas Viešasis valdymas šiuolaikinėje visuomenėje

 VALDYMAS - viena iš pagrindinių visuomeninio gyvenimo sąlygų. Šiose sąlygose reikalingas pastangų sujungimas, koordinacija [...]

Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje
Diplominis darbas Organizacinio pilietiškumo poveikis komandiniam darbui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje

Temos aktualumas ir naujumas. Pilietiško elgesio svarba buvo pastebėta prieš kelerius dešimtmečius. Mokslininkų pastebėjimu, organizacinis [...]