Ekonomika ir verslas / Finansai

Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ir analizės profesinės veiklos praktika

0 atsiliepimų
Autorius:

Buhalterinė apskaita istoriškai yra viena iš pirmųjų informacijos gavimo sistemų ūkinei veiklai valdyti. Iš pradžių ji rinko informaciją apie ūkio materialinę būklę, tačiau plėtojantis visuomeninei gamybai, tapo labai sudėtinga informacijos sistema visoms ūkio grandims valdyti.


Nėra nė vienos įmonės, įstaigos ir organizacijos, kurioje nebūtų tvarkoma buhalterinė apskaita. Jos teikiama informacija sudaro 60-90% visos ekonominės informacijos, kuri yra būtina įmonės veiklai planuoti, analizuoti, valdyti ir garantuoti jos tęstinumą.


Apskaita atspindi kiekvieną ūkinę operaciją, duomenys apie ūkinius faktus fiksuojami, grupuojami ir apibendrinami apskaitoje taip, kad formuotųsi informaciniai rodikliai apie įmonės turtą, lėšas, jų susidarymo šaltinius, įmonės veiklos rezultatus, finansinę būklę. Ūkinės operacijos apima prekių ir kito turto pirkimą – pardavimą, paskolų ėmimą bei kreditų teikimą, paslaugų teikimą bei gavimą. Apskaita teikia informaciją apie materialinių, darbo, finansinių išteklių naudojimą įmonėje ir šia informacija aprūpina tiek įmonės vadovybę, tiek jos padalinių darbuotojus.


Neįvertinus buhalterinės apskaitos reikšmės ir jos teikiamos informacijos, padaroma daug žalos ne tik kiekvienos įmonės, bet ir šalies ekonomikai.


Nuo 2010 m. Lietuvos viešojo sektoriaus subjektai (dažniausiai biudžetinės įstaigos) privalo tvarkyti apskaitą pagal finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) ir tokia apskaitos sistema turi atitikti tarptautinius apskaitos standartus.


Darbo tikslas: taikant VSAFAS sutvarkyti biudžetinės įstaigos apskaitą.


Darbo uždaviniai:
 • Užregistruoti ūkines operacijas;
 • Pateikti finansinių ataskaitų rinkinį (bendrąjį žurnalą, didžiają knygą, finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, finansavimo sumų pagal šaltinį ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą);
 • Paruošti aiškinamąjį raštą.
Darbo metodai: mokslinės literatūros bei kitų šaltinių analizė, duomenų grupavimas, nagrinėjimas ir ataskaitų pildymas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7427 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. ĮVADAS3
 • 2. BENDRASIS ŽURNALAS1
 • 3. DARBINĖ LENTELĖ11
 • 4. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA18
 • 5. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA21
 • 6. VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ) ATASKAITA24
 • 7. AIŠKINAMASIS RAŠTAS25
 • 8. LITERATŪRA33
 • 9. PRIEDAI34
 • 10. INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS35
 • 11. ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*36
 • 12. ATSARGŲ VERTĖ PAGAL GRUPES38
 • 13. INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS39
 • 14. INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS41
 • 15. INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS42
 • 16. INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS43
 • 17. FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ44

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita
Referatas Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus [...]

Profesinės praktikos analizė “Kempinski hotel cathedral square” viešbutyje
Praktikos ataskaita Profesinės praktikos analizė “Kempinski hotel cathedral square” viešbutyje

Profesinę svetingumo praktiką atlikau5 žvaigždučių viešbutyje „KempinskiHotelCathedralSquare“ Vilniuje, šalia Katedros aikštės. Šis viešbutis yra prabangiausias [...]

Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika
Praktikos ataskaita Finansinės apskaitos baigiamoji profesinės veiklos praktika

2011m. sausio 31 d. Iki gegužės 6 d. aš atlikau baigiamąją praktiką įmonėje UAB,, Trakų [...]

Apskaitos ir finansų studijų programos profesinės veiklos praktika UAB
Praktikos ataskaita Apskaitos ir finansų studijų programos profesinės veiklos praktika UAB "X"

Praktikos tikslas: išsiaiškinti apskaitos politikos formavimą ir apskaitos bei finansų organizavimą įmonėje, įtvirtinti apskaitos ir [...]

Šakos apskaitos prekybos įmonėse profesinės veiklos praktikos ataskaita UAB
Praktikos ataskaita Šakos apskaitos prekybos įmonėse profesinės veiklos praktikos ataskaita UAB "X"

Buhalterinės apskaitos studijų programos šakos apskaitos prekybos įmonėse profesinę praktiką atlikau UAB „Raseinių santechnika”.   Praktikos tikslas [...]

UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.
Praktikos ataskaita UAB „BDO auditas ir apskaita“ audituojamų tekstilės ir aprangos pramonės sektoriaus įmonių finansinė analizė 2007-2008 m.

ĮVADAS Temos aktualumas. Įmonių finansinė analizė yra labai svarbi ne tik pačiai įmonei, jos vadovybei, tačiau [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos
Referatas Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos

Tema ir jos aktualumas Šiais laikais viešasis sektorius apjungia apie 40% kiekvienos valstybės ekonomikos. Todėl šiame [...]

Profesinės veiklos (sandėlininko) analizė
Diplominis darbas Profesinės veiklos (sandėlininko) analizė

Jaunų žmonių kvalifikacijos įgijimas ir tobulinimas, įgalinantis eiti į darbo rinką (kaip darbo ieškančius kvalifikuotus [...]

 Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė
Kursinis darbas Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė

Kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Visi praeina mokyklų kelią pradėdami ikimokyklinėmis mokyklėlėmis ir baigdami [...]

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas
Laboratorinis darbas Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir [...]

 Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje
Referatas Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje

Mano pasirinkta referato valstybė yra Danija. Ši valstybė turi aukš­tą pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ir ma­žą so­cia­li­nę [...]

II kurso praktikos ataskaita: marketingo veiklos analizė X įmonėje
Praktikos ataskaita II kurso praktikos ataskaita: marketingo veiklos analizė X įmonėje

Temos aktualumas             Daugelis Lietuvos organizacijų vadovų supranta, kad rinkos sąlygomis gana sunku išlaikyti kompaniją ir [...]

Kontrolės sistemų projektavimo savo profesinėje veikloje analizė
Referatas Kontrolės sistemų projektavimo savo profesinėje veikloje analizė

Įmonės valdymas - sudėtingas procesas, kuriame dažnai pasitaiko neapibrėžtumo. Planai ne visada vykdomi taip, kaip [...]