AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė

32 psl. / 6522 žod.

Ištrauka

Baigiamąją praktiką atlikau AB „Lietuvos dujos“. Tai viena didžiausių energetikos bendrovių tiekianti gamtines dujas tiek buitiniams, tiek nebuitiniams vartotojams (energetikos, pramonės, žemės ūkio įmonėms, smulkiojo komercinio sektoriaus vartotojams).

Baigiamosios praktikos trukmė 7 savaitės. Praktikos tikslas: susipažinti ne tik su įmonės vykdoma veikla, bet ir kaip įmonėje vedama buhalterija, su kokiomis buhalterinėmis programomis dirbama, kada ir kokie buhalteriniai dokumentai pildomi.

Kadangi baigiamąją praktiką atlikau AB „Lietuvos dujos“, todėl savo darbe ir nagrinėsiu šios įmonės metinę finansinę atskaitomybę. Finansinė atskaitomybė – pagrindinis ir svarbiausias informacijos šaltinis, siekiant įvertinti bendrovės veiklą. Baigiantis metams įmonės vadovai bei kiti suinteresuotieji asmenys paprastai nori sužinoti atsakymus į tokius svarbius klausimus apie įmonę: Ar sėkmingai ji vykdė veiklą konkrečiu laikotarpiu? Kokia šiuo metu yra įmonės užimama pozicija? Netiesiogiai atsakymus į šiuos klausimus galima rasti metinėje finansinėje atskaitomybėje.

Pagrindinis darbo tikslas – finansinės atskaitomybės analizavimas.

Darbo uždaviniai:

 1. Išsiaiškinti kas tai yra finansinė atskaitomybė;
 2. Išnagrinėti įmonės finansinės atskaitomybės sudėtį;
 3. Išsiaiškinti kokia finansinės atskaitomybė reikšmė įmonės savininkams ir investuotojams.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • AB „LIETUVOS DUJOS“ VEIKLA4
 • 1. FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ5
 • 2. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDĖTIS7
 • 2.1. NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA7
 • 2.2. BALANSAS8
 • 2.3. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA13
 • 2.4. BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATSAKAITOS15
 • 2.5. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA15
 • 2.6. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA17
 • 2.7. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS20
 • IŠVADOS25
 • PRIEDAI26
 • LITERATŪRA27

Reziumė

Autorius
erikasp
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Apskaita
Kaina
€4.10
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 17, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
32 psl.

Susiję darbai

Finansinė atskaitomybė

Apskaita Konspektas 2013 m. rasa13
Nuosavo kapitalo dalyje parodoma, kokia įmonės turimo turto dalis priklauso įmonės savininkams. Jis apima kapitalą, perkainojimo rezervą, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną ar nuostolį...

Baigiamojo praktika AB "Lietuvos dujos"

Apskaita Prezentacija 2012 m. erikasp
Darbe nagrinėjama įmonės metinė finansinė atskaitomybė. Finansinė atskaitomybė – pagrindinis ir svarbiausias informacijos šaltinis, siekiant įvertinti bendrovės veiklą. Baigiantis metams įmonės vadovai bei...

Technologinė praktika AB “LIETUVOS DUJOS”

Apskaita Prezentacija 2011 m. erikasp
Darbe aptariama įmonės veikla, buhalterinės apskaitos vedimo ypatumai, piniginių lėšų apskaita, Ilgalaikio turto apskaita, atsargų apskaita, prekių (paslaugų) pardavimo apskaita.