VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro finansinės atskaitomybės ir finansavimo ypatumai

17 psl. / 3633 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje vis labiau pabrėžiama apskaitos svarba įmonių ar įstaigų valdymui, sprendimų priėmimui ir sėkmingai veiklai. Nors dažniausiai akcentuojami verslo įmonių apskaitos ypatumai, tačiau itin svarbų vaidmenį vaidina ir viešojo sektoriaus subjektų apskaita. Nuolat besikeičiančioje aplinkoje atsirado būtinybė transformuoti apskaitos sistemą, Lietuvos atveju – pakeisti sovietinę apskaitos sistemą į tinkamą rinkos ekonomikos sąlygoms. Siekiant integracijos į Europos struktūras bei apskaitos sistemos modernizacijos, įgyvendinus viešojo sektoriaus apskaitos reformą buvo pereita prie kaupimo principo taikymo ir tikslių, leidžiančių analizuoti, vertinti ir lyginti viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę finansinių ataskaitų rengimo. Viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, finansavimo, apskaitos ypatumų analizė gali suteikti vertingos informacijos apie to subjekto veiklą, būklę, finansinių išteklių paskirstymo ir kitas problemas ar perspektyvas, todėl šiame darbe ir bus atlikta pasirinktos viešojo sektoriaus įstaigos finansinės atskaitomybės ir finansavimo analizė.

Darbo objektas: viešoji įstaiga Alytaus sporto ir rekreacijos centras.

Darbo tikslas: išanalizuoti viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro finansinę atskaitomybę ir finansavimą.

Darbo uždaviniai:

  1. Apžvelgti įstaigos veiklą ir jos reglamentavimą
  2. Atlikti įstaigos finansinių ataskaitų analizę.
  3. Išanalizuoti įstaigos finansavimo ypatumus.

Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO VEIKLA IR JOS REGLAMENTAVIMAS4
  • 2. ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ6
  • 3. ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRO FINANSAVIMO YPATUMAI10
  • IŠVADOS16
  • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS17

Reziumė

Autorius
ingridvis
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€2.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 7, 2017
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
17 psl.

Susiję darbai

Finansinės atskaitomybės sudarymas UAB "X"

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. merild
Darbo problema: Ar teisingai įmonės sudaro finansines ataskaitas? Darbo aktualumas. Jau senai žinotina, kad finansinė atskaitomybė yra finansinės būklės ir vykdytų sandorių apibendrinantis...

Finansinė atskaitomybė

Apskaita Konspektas 2013 m. rasa13
Nuosavo kapitalo dalyje parodoma, kokia įmonės turimo turto dalis priklauso įmonės savininkams. Jis apima kapitalą, perkainojimo rezervą, rezervus ir nepaskirstytąjį pelną ar nuostolį...

AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. erikasp
Baigiamąją praktiką atlikau AB „Lietuvos dujos“. Tai viena didžiausių energetikos bendrovių tiekianti gamtines dujas tiek buitiniams, tiek nebuitiniams vartotojams (energetikos, pramonės, žemės ūkio...