Ekonomika ir verslas / Apskaita

Finansinės atskaitomybės sudarymas UAB "X"

1 atsiliepimas
Autorius:

Darbo problema: Ar teisingai įmonės sudaro finansines ataskaitas?

Darbo aktualumas. Jau senai žinotina, kad finansinė atskaitomybė yra finansinės būklės ir vykdytų sandorių apibendrinantis vaizdas. Šiai dienai finansinės atskaitomybės tikslas yra patenkinti informacijos vartotojų poreikius, beabejo gauti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę. Finansinės atskaitomybės sudarymo svarba ir aktualumas pasireiškia per informacijos vartotojus, ir skirtingus jų poreikius. Kadangi informacijos vartotojai yra įvairūs, dėl šios priežasties, kad sudarytos finansinės ataskaitos, kuo tiksliau atspindėtų įmonės finansinę būklę – yra priimta nuostata, jog apskaitą reikia tvarkyti pagal apskaitos standartus. Tačiau ne visos įmonės pateikia tikrą ir teisingą informaciją, pasitaiko jog klystama yra ir dėl nežinojimo. Taip pat dažniausiai pateikiami patrauklesni įmonės finansinės padėties rodikliai, kurie neparodo tikros įmonės būklės, o juk visa tai daro žalą finansinių ataskaitų vartotojams.

Darbo objektas – finansinės atskaitomybės sudarymas.

Darbo tikslas – atskleisti teorinius ir praktinius įmonės finansinės atskaitomybės sudarymo ypatumus.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti finansinės atskaitomybės sampratą ir tikslus.
 2. Išanalizuoti finansinės atskaitomybės sandarą, esminius sudarymo ypatumus ir pateikti pagrindinius reikalavimus ir principus.
 3. Atlikti UAB “X” finansinių atskaitų sudarymo analizę.

Informacijos šaltinių apžvalga: rašant darbą naudotasi pagrindiniais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę atskaitomybę, tai Lietuvos Respublikos apskaitos įstatymas, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas, verslo apskaitos standartai ir kiti teisės aktai, nustatantys uždarųjų akcinių bendrovių buhalterinių apskaitos vedimo ir finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.

Darbo metodai: verslo standartų, įstatymų ir mokslinės literatūros analizė, naudojami apibendrinimo ir sisteminimo metodai.

Darbo rezultatai: darbas susideda iš dviejų skyrių. Pirmame skyriuje apibrėžiama finansinės atsakitomybės samprata, jos tikslai. Taip pat aptariama finansinės atskaitomybės sandara, jos sudarymo ypatumai ir esminiai reikalavimai. Antrajame skyriuje trumpai aprašoma UAB “X” veikla ir analizuojamas finansinių ataskaitų sudarymas. Darbas baigiamas trumpu apibendrinimu t.y. išvadomis bei rekomendacijomis,taip pat pateikiamas bibliografinių nuorodų sąrašas.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6009 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS3
 • PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS4
 • ĮVADAS5
 • 1. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMAS TEORINIU ASPEKTU6
 • 1.1. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė6
 • 1.2. Finansinės atskaitomybės sandara7
 • 1.3. Finansinės atskaitomybės sudarymo pagrindiniai reikalavimai13
 • 2. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO TOBULINIMO GALIMYBĖS UAB “X” ĮMONĖJE16
 • 2.1. UAB “X” charakteristika16
 • 2.2. UAB “X” finansinės atskaitomybės parengimas17
 • 2.2.1. Balanso sudarymas17
 • 2.2.2. Pelno (nuostolių) ataskaitos sudarymas21
 • 2.2.3. Aiškinamojo rašto sudarymas23
 • IŠVADOS24
 • REKOMENDACIJOS25
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS26
 • PRIEDAI28

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Tikrai padejo
, 2015-10-13

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė
Referatas UAB „PZU Lietuva“ finansinė atskaitomybė

Apskaita yra svarbiausias informacijos šaltinis ūkinei veiklai valdyti, ji padeda vykdyti kontrolę, kuri yra viena [...]

Finansinė atskaitomybė
Konspektas Finansinė atskaitomybė

Nuosavo kapitalo dalyje parodoma, kokia įmonės turimo turto dalis priklauso įmonės savininkams. Jis apima kapitalą [...]

UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB “X” apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinės apskaitos organizavimo tikslas yra užtikrinti tai , kad finansinėse ir mokestinėse ataskaitose pateikiama informacija [...]

Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas
Referatas Lietuvos ekonomikos ir AB „Vilkyškių pieninė“ finansinių, investicinių rodiklių analizė bei investicinių portfelių sudarymas

Temos aktualumas. Makroekonominių rodiklių analizė yra svarbi, nes parodo, kokia yra valstybės ekonominė situacija. Jeigu [...]

Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas Biudžetinės įstaigos Eržvilko kultūros centro buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita yra viena iš svarbiausių ūkio subjekto vidaus rezervų atskleidimo priemonių. Ji padeda ūkio [...]

Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė
Praktikos ataskaita Rietavo savivaldybės apskaita bei finansinė ir biudžeto atskaitomybė

Profesinės veiklos praktikos ataskaitoje yra pateiktos visos žinios, kurios buvo įgytos įmonėje per praktikos atlikimo [...]

UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas
Diplominis darbas UAB „Pardavimo automatai“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokesinių ataskaitų sudarymas

 Buhalterinė apskaita įmonėje padeda atskleisti ūkio subjekto finansinę būklę. Buhalterinės apskaitos teikiama informacija, galima teigti [...]

 UAB
Diplominis darbas UAB "Omniteksas" finansinių ir mokestinių ataskaitų sudarymas

Buhalterinė apskaita, dažnai vadinama verslo kalba ir yra naudojama finansinei informacijai perduoti. Apskaitos informacija turi [...]

AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė
Praktikos ataskaita AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė

Baigiamąją praktiką atlikau AB „Lietuvos dujos“. Tai viena didžiausių energetikos bendrovių tiekianti gamtines dujas tiek [...]

Electricite de France SA finansinių ataskaitų modeliavimas ir vertybinių popierių portfelio sudarymas
Kursinis darbas Electricite de France SA finansinių ataskaitų modeliavimas ir vertybinių popierių portfelio sudarymas

Siekiant tinkamai investuoti bei uždirbti kuo daugiau iš įmonės vertės padidėjimo yra labai svarbu analizuoti [...]

Atidėjimų pateikimas finansinėje atskaitomybėje
Prezentacija Atidėjimų pateikimas finansinėje atskaitomybėje

Neapibrėžtasis turtas – turtas, galintis atsirasti dėl praeities įvykių, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtins nevisiškai [...]

Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje
Referatas Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą kaip [...]

Klaidų taisymas pirminiuose dokumentuose bei finansinėje atskaitomybėje
Kursinis darbas Klaidų taisymas pirminiuose dokumentuose bei finansinėje atskaitomybėje

 Klysti yra žmogiška. Ši tiesa tinka ir buhalterinėje apskaitoje. Dažnai buhalterinėje apskaitoje išryškėja ne tik [...]

Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas
Referatas Juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės reglamentavimas

Apskaita yra reikalinga tam, kad būtų surinkta informacija apie ūkinę veiklą ir šie duomenys būtų [...]

VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro finansinės atskaitomybės ir finansavimo ypatumai
Referatas VŠĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro finansinės atskaitomybės ir finansavimo ypatumai

Šiuolaikiniame pasaulyje vis labiau pabrėžiama apskaitos svarba įmonių ar įstaigų valdymui, sprendimų priėmimui ir sėkmingai [...]