Technologinė praktika AB “LIETUVOS DUJOS”

17 skaidr.

Ištrauka

AB “Lietuvos dujos” – energetikos bendrovė, perėmusi nuo 1961 metų vykdomą gamtinių dujų verslą. Kaip akcinė bendrovė įregistruota1990 m.

Pagrindinė AB „Lietuvos dujos“ veikla – gamtinių dujų pirkimas (importas) ir pardavimas klientams, perdavimo, skirstymo paslaugų teikimas, racionalus Lietuvos gamtinių dujų tiekimo infrastruktūros, kurios dauguma priklauso bendrovei, vystymas

  1. Buhalterinės apskaitos vedimui naudojama kompiuterinė programa “Scala”, o darbo užmokesčiui – personalo ir darbo užmokesčio apskaitos programa “Vikarina”
  2. Apskaitos tarnybą sudaro: Vilniuje – finansų departamentas ir centrinė buhalterija; filialuose – finansų ir apskaitos skyriai
  3. AB “Lietuvos dujos”generalinis direktorius tvirtina Bendrovėje taikomą apskaitos politiką ir organizuoja jos įgyvendinimą. Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo priežiūrą vykdo, savalaikį finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą akcininkams, finansų, statistikos institucijoms, kreditoriams ir kt. Kontroliuoja vyriausiasis finansininkas. Bendrovės apskaitą organizuoja ir tvarko, už buhalterinių įrašų ir mokestinių ataskaitų teisingumą bei finansinės atskaitomybės ir mokestinių ataskaitų pateikimą laiku atsako vyriausiasis buhalteris. Benrovės organizacinę struktūrą tvirtina Bendrovės valdyba.


Turinys

  • AB “Lietuvos dujos” veikla
  • Buhalterinės apskaitos vedimo ypatumai
  • Piniginių lėšų apskaita
  • Ilgalaikio turto apskaita
  • Atsargų apskaita
  • Prekių (paslaugų) pardavimo apskaita

Reziumė

Autorius
erikasp
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgp 17, 2016
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
17 skaidr.

Susiję darbai

Apskaitos praktika AB „Vingės terminalas“

Apskaita Praktikos ataskaita giedra
Praktika buvo atlikta uždaroje akcinėje bendrovėje „Vingės terminalas“, tai paslaugų įmonė, kuri teikia sandėliavimo, transportavimo, distribucijos ir muitinės tarpininkavimo paslaugas. Praktinio darbo tikslas...

Baigiamojo praktika AB "Lietuvos dujos"

Apskaita Prezentacija 2012 m. erikasp
Darbe nagrinėjama įmonės metinė finansinė atskaitomybė. Finansinė atskaitomybė – pagrindinis ir svarbiausias informacijos šaltinis, siekiant įvertinti bendrovės veiklą. Baigiantis metams įmonės vadovai bei...

AB „Lietuvos dujos“ finansinė atskaitomybė

Apskaita Praktikos ataskaita 2012 m. erikasp
Baigiamąją praktiką atlikau AB „Lietuvos dujos“. Tai viena didžiausių energetikos bendrovių tiekianti gamtines dujas tiek buitiniams, tiek nebuitiniams vartotojams (energetikos, pramonės, žemės ūkio...

Privalomosios praktikos ataskaita - Apskaita

Apskaita Praktikos ataskaita 2017 m. soul_crash
KTU apskaitos krypties privalomoji praktikos ataskaita (trumpesnė, nes praktikos ataskaita buvo rašoma ir iš finansų krypties). Šioje ataskaitoje atliekama įmonės aplinkos analizė bei...