Kasos ir sąskaitų banke operacijos ir jų apskaita. Informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje

25 psl. / 6245 žod.

Ištrauka

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą kaip naudos siekimą, svarbu yra apskaityti ūkinius finansinius rodiklius ir įvertinti socialines ekonomines sąlygas. Darbo sėkmė priklauso nuo tinkamo, savalaikio informacinio aprūpinimo, nuo sugebėjimo kuo racionaliau ieškoti sprendimų, kuo geriau išnaudoti visas galimybes.
Todėl ypač svarbu, kad visi įmonės veiklos procesai būtų fiksuojami ir įforminti dokumentuose, o gautoji informacija laiku pasiektų įvairaus lygio vadovus. Kiekvienas valdymo srities specialistas turėtų aiškiai suvokti duomenų judėjimą įmonėje ir suprasti valdymui naudingos informacijos formavimo dėsningumus. Duomenys, apibūdinantys įmonės būklę tam tikru momentu vadinami grįžtamojo ryšio informacija. Apskaita atlieka svarbiausią vaidmenį formuodama valdymui aktualią grįžtamojo ryšio informaciją. Norint suprasti apskaitą, labai svarbu suvokti piniginių operacijų esmę ir jų fiksavimo apskaitoje dėsningumus, įmonės finansinių operacijų registravimo, klasifikavimo, ir kaupimo procesą.
Todėl mano individualaus namų darbo tikslas – aprašyti kasos ir sąskaitų banke operacijų ypatumus bei informacijos apie pinigų likučius ir gautinas sumas fiksavimą.
Tam, kad pasiekti darbo tikslą, buvo iškelti tokie uždaviniai:
1. Aprašyti kasos ir sąskaitų banke operacijų formavimo esmę bei eigą.
2. Apžvelgti pinigų likučių ir gautinų sumų fiksavimo apskaitą.
3. Išnagrinėti inventorizavimo esmę kaip kontrolės mechanizmo sudedamąją dalį.
Rašant individualų darbą buvo naudojamasi apskaitos moduliui skirta mokomąja literatūra, metodiniais nurodymais, paskaitų medžiaga ir internetiniais šaltiniais.
Išvados pateikiamos individualaus darbo pabaigoje.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. PINIGINIO TURTO APSKAITA6
 • 2. KASOS OPERACIJŲ APSKAITA8
 • 2.1. Kasos pajamų ir išlaidų orderiai8
 • 2.2. Kasos knyga ir pinigų laikymas11
 • 3. PINIGŲ VALDYMAS BANKO SĄSKAITOSE14
 • 3.1. Sąskaitų bankuose operacijų apskaita …14
 • 3.2. Operacijos grynaisiais pinigais18
 • 3.3. Pinigų priėmimo, išmokėjimo atvejai19
 • 4. GAUTINOS SKOLOS IR TRUMPALAKIS FINANSINIS TURTAS21
 • 4.1. Gautinų sumų apskaita21
 • 4.2. Trumpalaikių skolų įmonei apskaita ………………………………………22
 • 5. INVENTORIZAVIMAS23
 • 5.1. Inventorizavimo rezultatai kasoje23
 • 5.2. Piniginių lėšų inventorizavimas bankų sąskaitose24
 • IŠVADOS25
 • LITERATŪRA26

Reziumė

Autorius
ausruks
Tipas
Referatas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€3.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 30, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai