Baigiamosios soc.pedagogikos praktikos ataskaita

73 psl. / 17116 žod.

Ištrauka

Klientas – 16 metų, devintos klasės mokinys Augustinas (vardas pakeistas). Barupės pagrindinėje mokykloje jis mokosi kol kas tik porą mėnesių – sausį buvo išmestas iš bendrojo ugdymo įstaigos, tad atėjo mokytis čia. Iš mokyklos jis buvo išmestas dėl nepažangaus elgesio (nelankydavo pamokų, o jei ir dalyvaudavo jose, atsisakydavo ką nors veikti, mokytis). Mokinys pasiaiškindavo tuo, kad jam tiesiog nėra įdomu. Buvo bandomasi su juo kalbėtis, o pravesti pokalbiai parodė, kad jį domina nebent tik dailės pamokos (jų metu paauglys atsipalaiduoja, o turėdamas įdomaus kūrybinio darbo, tampa ramesnis, ne toks dirglus kitiems – tai pastebi ne tik mokytoja, tačiau ir bendraklasiai).

Augustino pagrindinėmis problemomis galima būtų įvardinti elgesio ir emocinius sutrikimus. Emociniai sutrikimai pasireiškia pykčio proveržiais, emocijų kaita; elgesio sutrikimai – polinkiu smurtauti, nenustygstamumu vienoje vietoje. Taip pat jam trūksta mokymosi motyvacijos itin nemėgsta užsienio – anglų kalbos pamokų (vyksta dažni kivirčai su šios pamokos mokytoja), taip pat savikontrolės socialinių įgūdžių.

Paauglys jau ne kartą yra rašęs pasiaiškinimus dėl netinkamo savo elgesio. Pavyzdžiui, kartą jis supykęs spyrė mergaitei į pilvą (laimei, nieko rimto nenutiko), pasiaiškinęs tuo, kad jinai vis kabinėjosi, jo nepaliko ramybėje (nors paauglys to mergaitės prašė, anot jo). Taip pat Augustinas nesutaria su dvynukais iš septintos klasės, dažnai visi trys patenka pas socialinę pedagogę dėl nedidelių muštynių, kabinėjimosi vienas prie kito. Galima teigti, jog mokinys nemoka valdyti konfliktų, viską sprendžia kumščiais ir jėga. Kiti vaikai jo šalinasi, nes Augustinas ne visada moka bendrauti su bendraamžiais, tad mokykloje gerų draugų neturi. Tiesa, jo bendraklasiai kartais bendrauja su juo, teigdami, kad būdamas ramus, nesikivirčydamasis su vaikais bei mokytojais, aptariamas mokinys gana ramus.


Turinys

 • 1. SOCIALINĖS – PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMAS KLIENTUI (SOCIALINĖS RIZIKOS ŠEIMAI)3
 • 1.1. Kliento situacijos, požiūrio į savo problemas, problemų ir poreikių įvertinimas3
 • 1.2. Kliento ekožemėlapis4
 • 1.3. Kliento šeima ir pagrindinės jos problemos. Šeimos socialinė charakteristika5
 • 1.4. Socialinės / pedagoginės pagalbos plano sudarymas7
 • 1.5. Pagalbos plano įgyvendinimas ir jo įvertinimas klientui19
 • 2. SOCIALINIO (ŠVIEČIAMOJO, PREVENCINIO) PROJEKTO PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS20
 • 2.1. Įstaigos įgyvendinama prevencinė veikla20
 • 2.2. Prevencinio/šviečiamojo projekto parengimas20
 • 2.3. Parengto projekto įgyvendinimas bei jo įtakos įvertinimas42
 • 2.4. Sociometrinis tyrimas ir jo analizė43
 • 2.5. Projekto geroji sklaida47
 • 3. SOCIALINĖS - PEDAOGINĖS PROBLEMOS TYRIMAS48
 • 3.1. Socialinės - pedagoginės problemos analizė48
 • 3.2. Socialinės - pedagoginės problemos empirinio tyrimo plano sudarymas50
 • 3.3. Socialinės - pedagoginės problemos empirinio tyrimo atlikimas51
 • PRAKTIKOS DIENORAŠTIS52
 • PRAKTIKOS ANALIZĖ58
 • LITERATŪRA59
 • PRIEDAI62

Reziumė

Autorius
longevity
Tipas
Praktikos ataskaita
Dalykas
Pedagogika
Kaina
€5.50
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 16, 2016
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
73 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Praktikos ataskaita, šiek tiek ne pagal tokius reikalavimus koki turėtų būti, praktikos dienoraštis neišsamus, pritrūko įdėjų dienoraščio rašyme, visa kita visai neblogai.

Susiję darbai

Socialinio pedagogo pažintinė praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita lika05
Savo pirmąją stebėjimo praktiką atlikau Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijoje. Tai dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla vykdanti priešmokyklino, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo...

Socialinės pedagogikos praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2013 m. longevity
Ataskaita įvertinta 10. tai - socioedukacinio darbo praktikos ataskaita; aprašomas vedamos pamokos, individualūs pokalbiai su vaiku, dokumentų analizė ir kt. Vykdytas mokinių soc....

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...