Europos Sąjungos institucijos

11 skaidr.

Ištrauka

Audito Rūmai vykdo ES veiklos finansinę analizę, tikrina, ar teisingai vykdomas ES biudžetas ir tinkamai naudojamos ES skiriamos lėšos. Audito Rūmuose yra po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės. Narius šešerių metų kadencijai skiria Taryba. Iš savo tarpo trejų metų kadencijai nariai išsirenka Audito Rūmų pirmininką.

Vienas iš svarbiausių Audito Rūmų uždavinių – Europos Parlamentui ir Tarybai teikti metinę ankstesnių finansinių metų ataskaitą (vadinamoji metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra). Parlamentas nuodugniai išnagrinėja Audito Rūmų ataskaitą prieš nuspręsdamas, ar pritarti tam, kaip Komisija tvarkė biudžetą.


Turinys

  • Europos Sąjunga
  • Europos Parlamentas
  • Europos Sąjungos Taryba
  • Europos Komisija
  • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
  • Europos Audito Rūmai
  • Europos Centrinis Bankas
  • Europos Vadovų Taryba
  • Išvados
  • Šaltiniai

Reziumė

Autorius
paulevit
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 22, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
11 skaidr.

Susiję darbai

Europos Sąjunga ir jos plėtra

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. -anomis-
Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir...

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. laurauske
Referatas, skirtas Europos Sąjungos valdymo sistemų dalykui, apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Šiame darbe nuodugniai, tačiau sistemingai apžvelgiami esminiai ES Struktūrinių fondų aspektai,...

Europos Sąjungos integracjios plėtra

Viešasis administravimas Referatas evex98
Vos per pusę šimtmečio Europos Sąjunga pasiekė svarbių dalykų. Savo valstybėms narėms ji užtikrino taiką, o piliečiams – gerovę. Ji sukūrė bendrą Europos...

Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. gin27
Postūmį pereiti prie tarpvalstybinių santykių reguliavimo ir tam tikrų integracinių žingsnių Europai davė JAV, dar vykstant Pirmajam pasauliniam karui. JAV prezidento Woodrow Wilsono...

Europos Sąjungos Ministrų Taryba

Viešasis administravimas Referatas 2012 m. multike
Už šį referatą gavau 10 balų. Temoje nagrinėjama ES Ministrų Tarybos istorija, struktūra, procesai ir Lietuvos pirmininkavimas tarybai.