Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą

14 psl. / 2869 žod.

Ištrauka

Postūmį pereiti prie tarpvalstybinių santykių reguliavimo ir tam tikrų integracinių žingsnių Europai davė JAV, dar vykstant Pirmajam pasauliniam karui. JAV prezidento Woodrow Wilsono paskelbtos 14 punktų taikos programos, kuria, anot JAV, turėtų vadovautis pokario pasaulis, paskutiniame punkte skelbiama apie būtinybę įkurti Tautų Sąjungą, o trečiame punkte rekomenduojama „sumažinti muitinių barjerus“.

Europos vienijimosi svarbą itin suvokė intelektualai. Jau netrukus po Pirmojo pasaulinio karo Europos susivienijimo idėjas kėlę įvairūs susivienijimai. Ženkliausią pėdsaką tarpukario Europos istorijoje paliko istorijos profesoriaus Richardo Coudenhove-Kalergi‘o 1923 m. suformuluota Paneuropos idėja ir atlikti darbai. Paneuropa – tai tautų teisių lygybės ir jų solidarumo principais paremta politinė ekonominė valstybių sąjunga su bendra muitų sistema.

Vakarų Europoje geriau negu kai kur kitur buvo suprasta, kad būtina vienytis. Pirmuoju postūmiu buvo neretai žymiausiu XXa. Politiku vadinamo Didžiosios Britanijos premjero Winstono Churchilio kalba, pasakyta 1946 m. rugsėjo mėn. Ciuriche. Šia kalba jis paakino Prancūziją ir Vokietiją vienytis, Didžiajai Britanijai numatydamas išskirtinį „buvimo šalia“ statusą, pastarajai išliekant Didžiosios Britanijos tautų sandraugos lyderei ir išskirtinei JAV sąjungininkei.[1]

Šio darbo tikslas: apžvelgti Europos bendrijų evoliuciją į Europos Sąjungą.

Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai:

 1. Apibrėžti Europos bendrijų sąvoką ir išskirti jų uždavinius.
 2. Apžvelgti svarbiausias sutartis padėjusias kurtis Europos Sąjungai.
 3. Aptarti kas yra Europos Sąjunga bei kokie yra jos tikslai.

[1] Dužinskas R. 2011,2012. Europos sąjungos raida ir funkcionavimas. I dalis.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. EUROPOS BENDRIJOS IR JŲ UŽDAVINIAI4
 • 2. SVARBIAUSIOS SUTARTYS6
 • 2.1 Romos sutartis6
 • 2.2 Vieningos Europos aktas.7
 • 2.3 Mastrichto sutartis.8
 • 3. EUROPOS SĄJUNGA10
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS14

Reziumė

Autorius
gin27
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.54
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 5, 2016
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
14 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjungos institucijos

Viešasis administravimas Prezentacija 2014 m. paulevit
Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Jos narės – suverenios valstybės sujungusios savo suverenias galias esminėse val

Europos Sąjungos integracjios plėtra

Viešasis administravimas Referatas evex98
Vos per pusę šimtmečio Europos Sąjunga pasiekė svarbių dalykų. Savo valstybėms narėms ji užtikrino taiką, o piliečiams – gerovę. Ji sukūrė bendrą Europos...