Europos Sąjungos institucine sandara ir veiklos principai

12 skaidr.

Ištrauka

Kiekviena institucija veikia neviršydama Sutartyse jai suteiktų įgaliojimų ir laikydamasi jose nustatytų procedūrų, sąlygų bei tikslų. Institucijos lojaliai tarpusavyje bendradarbiauja. Nuostatos, susijusios su Europos centriniu banku ir Audito Rūmais, taip pat išsamios nuostatos dėl kitų institucijų, pateikiamos Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo. Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai padeda Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas bei Regionų komitetas, atliekantys patariamąsias funkcijas.


Turinys

 • Ivadas
 • Europos sąjungos institucijos
 • Pagal ES 13 straipsnį (institutinė struktūra)
 • Europos parlamentas
 • Europos sąjungos taryba
 • Europos sąjungos tarybos veikla
 • Tarybos nariai
 • Europos komisija
 • KOMISIJA prižiūri ir įgyvendina ES politiką šiais būdais
 • Teisingumo teismas
 • Audito rūmai

Reziumė

Autorius
ausrytuuukas
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 2, 2016
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
12 skaidr.

Susiję darbai

Europos Sąjunga ir jos plėtra

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. -anomis-
Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir...

Europos Sąjungos institucijos

Viešasis administravimas Prezentacija 2014 m. paulevit
Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Jos narės – suverenios valstybės sujungusios savo suverenias galias esminėse val