Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai

23 psl. / 1548 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Šiandieninėje visuomenėje Paryžiaus (EAPB) sutartis aktuali tuo, kad jinai buvo reikšminga Europos Sąjungos pradmenims atsirasti. Anot autoriaus V. Joniškio (2005), Europos Sąjungos įkūrimo pradžia laikomi 1952 m., kuomet buvo įkurta Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB), suvienijusi 6 valstybių – Italiją, Belgiją, Vokietiją, Olandiją, Liuksemburgą ir Prancūziją. Šis susivienijimas ėmėsi plėtoti Europos integracijos procesus: minėtų valstybių anglių ir plieno pramonės suvienijimas buvo geriausias ilgalaikės taikos garantas, ko buvo norėta siekiant suartinti Europos tautas. To troško Antrojo pasaulinio karo nukamuotos Europos šalys.Galima teigti, jog be Paryžiaus sutarties pasirašymo nebūtų įkurta Europos Sąjunga, kuri užtikrino taiką tarp valstybių.

Darbo pavadinimas: Paryžiaus sutarties įtaka Europos Sąjungos integracijai .Darbo objektas: Paryžiaus sutartis.Darbo tikslas: Atskleisti Paryžiaus sutarties įtaką Europos Sąjungos integracijai. Darbo uždaviniai: tikslas ir uzdavinys kartotis negali 1. Remiantis moksline literatūra, identifikuoti Paryžiaus sutarties kilmę.2. Apibrėžti Paryžiaus sutarties sampratą ir jos įtaką Europos Sąjungos integracijai.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, pateiktos informacijos apie Paryžiaus sutartį bei Europos Sąjungą detalus nagrinėjimas.


Turinys

  • ĮVADAS3
  • 1. PARYŽIAUS SUTARTIES KILMĖ4
  • 1.1. Šumano deklaracija (1950 m. gegužės 9 d.)4
  • 12 jei jau pradejau punktuoti
  • 2. PARYŽIAUS SUTARTIS5
  • 2.1. Europos anglių ir plieno bendrijos (EAPB) sutartis5
  • 2.2. Sutarties tikslai6
  • 3. PARYŽIAUS SUTARTIES ĮTAKA ES INTEGRACIJAI7
  • IŠVADOS8
  • LITERATŪRA9

Reziumė

Autorius
dzastyna
Tipas
Referatas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€2.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 16, 2014
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
23 psl.

Susiję darbai

Europos Sąjunga ir jos plėtra

Viešasis administravimas Referatas 2013 m. -anomis-
Europos Sąjunga (ES), tai dvidešimt septynių valstybių ekonominė bei politinė bendrija. Europos Sąjunga yra demokratinių Europos valstybių šeima, pasiryžusi veikti išvien taikos ir...

Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Viešasis administravimas Referatas 2011 m. laurauske
Referatas, skirtas Europos Sąjungos valdymo sistemų dalykui, apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Šiame darbe nuodugniai, tačiau sistemingai apžvelgiami esminiai ES Struktūrinių fondų aspektai,...

Europos Sąjungos integracjios plėtra

Viešasis administravimas Referatas evex98
Vos per pusę šimtmečio Europos Sąjunga pasiekė svarbių dalykų. Savo valstybėms narėms ji užtikrino taiką, o piliečiams – gerovę. Ji sukūrė bendrą Europos...