Lietuvos Statutai

12 skaidr.

Ištrauka

—Paskelbti įstatymai nebuvo kodifikuoti, teisinės normos skirtingai suformuluotos, todėl iškildavo keblumų taikant juos praktiškai;

—Lietuvos valstybėje greta privilegijų veikė ir kiti – sričių, žemių – įstatymai. Reikėjo juos susisteminti ir paskelbti visai valstybei;

—Leidžiant Statutus buvo siekiama sustiprinti Lietuvos autoritetą.

(pirmos skaidrės sakiniai)


Turinys

  • Statutų atsiradimo aplinkybės
  • I Lietuvos Statutas
  • II Letuvos Statutas
  • III Lietuvos Statutas
  • Lietuvos Statutų reikšmė Lietuvos visuomenei

Reziumė

Autorius
rūta.b
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Istorija
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 5, 2017
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
12 skaidr.

Susiję darbai

Lietuvių emigracijos istorija

Istorija Referatas donatak
Migracija (lot. migratio – kėlimasis, kraustymasis) – gyventojų kėlimasis iš vienos vietos į kitą. Dėl migracijos šalyje daugėja kitakalbių skaičius, mažėja savos tautos...

Lietuva Pirmojo Pasaulinio karo metais

Istorija Prezentacija evitkus
Karo pradžia ir pokyčiai Lietuvoje karo metais Kaizerinė Lietuvos okupacija Visuomeninė politinė lietuvių veikla karo pradžioje ir valstybingumo siekiai Lietuvos valstybingumo atkūrimo pastangos...

Karaimai Lietuvoje

Istorija Prezentacija 2015 m. radve
Karaimai tauta, kuri gyvena Ukrainoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje. XX a. pabaigoje iš viso gyveno apie 3700 karaimų. 2001 metais atlikto visuotinio gyventojų surašymo...

Lietuvos okupacija ir aneksija

Istorija Prezentacija 2014 m. numeris1
Skaidrės tema: "Lietuvos okupacija ir aneksija", aiškiai ir glaustai pateikta pati svarbiausia informacija apie Lietuvos okupacinį laikotarpį.

Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai

Istorija Prezentacija gurkim
Saliamonas Banaitis gimė 1866 m. liepos 15 d. Vaitiekupių kaime (dab. Šakių r.), valstiečių šeimoje. Baigęs Sintautų pradžios mokyklą, dar kiek pamokytas daraktorių,...

Hitlerinė okupacija Lietuvoje

Istorija Prezentacija eemilia
•1941 birželio 22 d. Vokietija užpuola Sovietų Sąjungą. Karo veiksmai iš karto paliečia Lietuvą: ji per savaitę okupuojama vokiečių. •1941 birželio sukilimas Lietuvoje: dar prieš...