Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Austrijos viešojo sektoriaus problemos

0 atsiliepimų
Autorius:

Viešasis sektorius šalies ekonomikoje apima institucijas, kurios yra išlaikomos pačios valstybės bei savivaldybių biudžetų. Sektorius teikia viešąsias prekes ir paslaugas dėl kurių rinkoje nekyla konkurencija ir kurios yra prieinamos kiekvienam visuomenės nariui. Remiantis valstybės ekonomika ir jos reguliavimu yra nustatomas viešojo sektoriaus efektyvumas, kuris parodo ar gerai ir kaip gerai paskirstomi ištekliai. Kuo daugiau pagaminama prekių ir paslaugų naudojant turimus ribotus išteklius, tuo produktyvumas didesnis. Kiekviena šalis privalo imtis veiksmingų priemonių didinti viešojo sektoriaus efektyvumą.

Stebint viešojo sektoriaus bendradarbiavimo kultūrą kyla labai daug prieštaringumo. Iškyla tokių pavyzdžių kaip bendradarbiavimo problemos sprendžiant viešojo sektoriaus subjektų sąveiką šalyse. Taip pat galima rasti daug pavyzdžių kaip šalyse vyrauja biurokratija, socialinio bendravimo stygius, informacijos stoka. Kiekvienoje šalyje kyla tam tikrų skirtingų viešojo sektoriaus problemų, susijusių su tos šalies valdymu bei ekonomika. Stebint Austrijos viešojo sektoriaus problemas pastebima, jog šalyje kyla sunkumų dėl mokesčių, problemų neapibrėžtumo, kliūčių didesnėms investicijoms paslaugų sektoriuje bei didėjančių pabėgelių skaičiaus šalyje. Dėl šių priežasčių šalyje kyla sunkumų susidoroti su esamomis problemomis bei sunku įvertinti gresiančias rizikas, kurių būtų įmanoma išvengti.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12 skaidrės (-ių)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • Viešasis sektorius
  • Viešojo sektoriaus funkcijos
  • Viešojo sektoriaus problemos
  • Viešojo sektoriaus problemų sudėtingumo
  • Problemų sprendimo principai
  • Austrija
  • Austrijos ekonomika
  • Austrijos eksportas ir importas
  • Austrijos viešojo sektoriaus problemos

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje
Prezentacija Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje

Viešasis sektorius- tai tos institucijos, kurios yra išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.   Jį apibūdina [...]

Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos
Referatas Australijos mokesčių sistemos analizė (2004 - 2012) ir jos ypatumai. Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos

Tema ir jos aktualumas Šiais laikais viešasis sektorius apjungia apie 40% kiekvienos valstybės ekonomikos. Todėl šiame [...]

 Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje
Referatas Danijos mokesčių sistemos analizė (2004-2012), jos ypatumai. Viešojo sektoriaus problemos Danijoje

Mano pasirinkta referato valstybė yra Danija. Ši valstybė turi aukš­tą pra­gy­ve­ni­mo ly­gį ir ma­žą so­cia­li­nę [...]

Austrjios viešojo sektoriaus problemos
Referatas Austrjios viešojo sektoriaus problemos

Viešasis sektorius šalies ekonomikoje apima institucijas, kurios yra išlaikomos pačios valstybės bei savivaldybių biudžetų. Sektorius [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita
Referatas Viešojo sektoriaus subjektų apskaitos ypatumai, palyginus su pelno siekiančių įmonių apskaita

Kiekvienai įmonei, įstaigai, organizacijai reikalingas buhalterinės apskaitos vedimas, nes apskaita yra svarbi priimant ekonominius sprendimus [...]

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
Prezentacija Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

VPSP - tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto teisės aktais nustatyti bendradarbiavimo būdai [...]

Žemės ūkio sektoriaus problemos Lietuvoje
Referatas Žemės ūkio sektoriaus problemos Lietuvoje

Šalies ekonomikai didelės įtakos turi žemės ūkio veikla. Žemės ūkio sektorius yra neatsiejama mūsų gyvenimo [...]

Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje.
Referatas Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje.

Kiekviena valstybė yra kaip specifinis ekonominės veiklos subjektas. Visos jos siekia visiško užimtumo, ekonomikos augimo [...]

 Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė
Kursinis darbas Švietimo sistemos struktūra, švietimo politikos ypatumai Lietuvoje. Viešojo sektoriaus išlaidų analizė

Kiekvienas žmogus turi teisę į mokslą. Visi praeina mokyklų kelią pradėdami ikimokyklinėmis mokyklėlėmis ir baigdami [...]

Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas
Laboratorinis darbas Viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos kursinis darbas

Bendrovėje ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas registruojamas įsigijimo verte. Ilgalaikis turtas bendrovės apskaitoje pripažįstamas ir [...]

Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje
Kursinis darbas Personalo vadybos skirtumai didelėje viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje

Žmogiškasis kapitalas XXI a. pradedamas suvokti kaip didžiausią konkurencinį pranašumą galintis suteikti organizacijos turtas, todėl [...]

Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje
Referatas Šeimos ir darbo derinimas kaip personalo valdymo problema viešajame sektoriuje

Šeima – viena didžiausių visuomenės vertybių, tačiau šiandieninės tendencijos rodo, jog derinant šeimos ir darbo [...]

Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos
Kursinis darbas Nyderlandų mokesčių sistema ir viešojo sektoriaus problemos

Temos aktualumas. Olandija kaip ir Lietuva yra Europos sąjungos narė, tačiau jos pragyvenimo lygis yra aukštesnis [...]