Austrjios viešojo sektoriaus problemos

12 psl. / 1978 žod.

Ištrauka

Viešasis sektorius šalies ekonomikoje apima institucijas, kurios yra išlaikomos pačios valstybės bei savivaldybių biudžetų. Sektorius teikia viešąsias prekes ir paslaugas dėl kurių rinkoje nekyla konkurencija ir kurios yra prieinamos kiekvienam visuomenės nariui. Remiantis valstybės ekonomika ir jos reguliavimu yra nustatomas viešojo sektoriaus efektyvumas, kuris parodo ar gerai ir kaip gerai paskirstomi ištekliai. Kuo daugiau pagaminama prekių ir paslaugų naudojant turimus ribotus išteklius, tuo produktyvumas didesnis. Kiekviena šalis privalo imtis veiksmingų priemonių didinti viešojo sektoriaus efektyvumą.

Stebint viešojo sektoriaus bendradarbiavimo kultūrą kyla labai daug prieštaringumo. Iškyla tokių pavyzdžių kaip bendradarbiavimo problemos sprendžiant viešojo sektoriaus subjektų sąveiką šalyse. Taip pat galima rasti daug pavyzdžių kaip šalyse vyrauja biurokratija, socialinio bendravimo stygius, informacijos stoka. Kiekvienoje šalyje kyla tam tikrų skirtingų viešojo sektoriaus problemų, susijusių su tos šalies valdymu bei ekonomika. Stebint Austrijos viešojo sektoriaus problemas pastebima, jog šalyje kyla sunkumų dėl mokesčių, problemų neapibrėžtumo, kliūčių didesnėms investicijoms paslaugų sektoriuje bei didėjančių pabėgelių skaičiaus šalyje. Dėl šių priežasčių šalyje kyla sunkumų susidoroti su esamomis problemomis bei sunku įvertinti gresiančias rizikas, kurių būtų įmanoma išvengti.

Darbo problema: problemos viešajame sektoriuje

Darbo objektas: Austrijos viešasis sektorius

Darbo tikslas: įvertinti Austrijos viešojo sektoriaus problemas.

Darbo uždaviniai:

 1. aptarti viešąjį sektorių ir jo funkcijas;
 2. aptarti viešojo sektoriaus problemas;
 3. apžvelgti Austriją ir jos ekonomiką;
 4. apžvelgti Austrijos viešojo sektoriaus problemas.

Darbo metodai: literatūros analizė viešajam sektoriui, jo funkcijoms ir problemoms apibūdinti, Austrijos ekonominės situacijos nagrinėjimas bei Austrijos viešojo sektoriaus problemų analizavimas remiantis moksline literatūra.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIEŠASIS SEKTORIUS4
 • 1.1. VIEŠOJO SEKTORIAUS SAMPRATA IR JO FUNKCIJOS4
 • 1.2. VIEŠOJO SEKTORIAUS PROBLEMOS IR SPRENDIMO BŪDAI5
 • 2. AUSTRIJA IR JOS VIEŠOJO SEKTORIAUS PROBLEMOS8
 • 2.1. AUSTRIJA IR JOS EKONOMIKA8
 • 2.2. AUSTRIJOS VIEŠOJO SEKTORIAUS PROBLEMOS9
 • IŠVADOS11
 • LITERATŪRA12

Reziumė

Autorius
norgaile
Tipas
Referatas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€2.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 24, 2019
Publikuotas
2017 m.
Apimtis
12 psl.

Susiję darbai

Austrijos viešojo sektoriaus problemos

Ekonomika Prezentacija 2017 m. norgaile
Darbo problema: problemos viešajame sektoriuje Darbo objektas: Austrijos viešasis sektorius Darbo tikslas: įvertinti Austrijos viešojo sektoriaus problemas Darbo uždaviniai: - aptarti viešąjį sektorių...

Viešojo sektoriaus ekonomikos konspektas

Ekonomika Konspektas 2017 m. norgaile
Šis kospektas paremtas klausimas ir atsakymais, kurių užtenka suprasti viešojo sektoriaus ekonomikos principus, veikimo metodus bei gerai pasiruošti šio dalyko egzaminui