Vytautas Mačernis (1921-1944)

32 skaidr.

Ištrauka

uEilėraščius rašyti Mačernis pradėjo penktoje klasėje būdamas. Septintoje klasėje jau skelbė savo poeziją moksleivių spaudoje („Ateities spinduliuose“, „Ateityje“) ir dalyvavo viešuose moksleivių literatų pasirodymuose. 1939 metais Mačernis dalyvavo rinktinės moksleivių poezijos almanache „Pirmieji žingsniai“, tuo lyg ir oficialiai užbaigdamas pirmąjį savo kūrybos periodą, nes kaip tik tuo metu įvyko staigus kūrybinis persilaužimas: atvykęs į universitetą, Mačernis staiga pasirodė su nauju ir ligi tol negirdėtu poetiniu žodžiu. Tai buvo pačios pirmosios „Vizijų“ ciklo eilėraščių redakcijos ir kai kurie kiti eilėraščiai („Ten saulė rytmečiu sugrįžta“, „Ne ji“ etc.) Tačiau ir po to Mačernis ilgą laiką pasiliko tarp universiteto sienų, platesnei publikai visiškai nežinomas, nes, tiesą sakant, jis savo publikos plačia šio žodžio prasme dar neturėjo. Mačernio publika dar tebebuvo formavimosi stadijoje, kaip ir pati jo poezija.


Turinys

  • Biografija
  • Kūryba
  • Amžininkų atsiminimai
  • Kryžiažodis grįžtamajam ryšiui.

Reziumė

Autorius
jautis
Tipas
Prezentacija
Dalykas
Literatūra
Kaina
€1.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 25, 2021
Publikuotas
2021 m.
Apimtis
32 skaidr.

Susiję darbai

Vytautas Mačernis ,,Pabaiga“ analizė

Literatūra Rašinys indriuz
Pirmoje eilutėje atskleidžiama laiko tėkmė, diena pasibaigė, praėjo ir vakaras, atėjo naktis. Lyrinis subjekatas naktį ir tamsą stebi pro langą. Tai nurodo jo...

Pranešimas pagal Vytauto Mačernio kūrybą

Literatūra Rašinys 2013 m. deadmoon
Darbe trumpai apžvelgiama XX a. poeto Vytauto Mačernio biografija, daugiau dėmesio skiriama eilėraščių ciklo „Vizijos“ analizei dvasinės tuštybės tematika.

Vytauto Mačernio „Vizijų“ lyrinis subjektas

Literatūra Prezentacija supreme
—Vienas talentingiausių XXa. pirmosios pusės kūrėjų. Gyvenęs tik 23-ejus metus, jis nuveikė daug svarbių darbų ir parašė reikšmingų kūrinių. Šis tragiško likimo rašytojas...

Referatas apie Vytautą Mačernį

Literatūra Referatas 2015 m. paperplane
Vytauto Mačernio gyvenimas, kūryba ir citatos. Viskas vienoje vietoje su įdomiais faktais ir laiškų ištraukomis. Informatyvus ir tikslus, su išnagrinėtais eilėraščiais.

Vytautas Mačernis - kūrybos nagrinėjimas, kontekstas

Literatūra Konspektas 2021 m. Sauletekis
Vytauto Mačernio biografijos pristatymas ir išsamus kūrybos nagrinėjimas („Vizijos“, sonetai, eilėraščiai). Žemininkų kartos pristatymas. Klausimai apie Vytautą Mačernį ir jo kūrybą su išsamiais...